Gazeta W. Xięstwa Poznańskiego, nr 10

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: oprac. ŁS
13 I 1864

Warszawa, 10. Stycznia. – Gazeta wrocławska pisze: Dziennik Powsz, który się dziś spóźnił, zawiera znowu rozporządzenia Berga do rady administracyjnej obkładające nowemi kontrybucyami Warszawę, Pragę i miasteczka polskie, z wyłączeniem augustowskiego, które Murawiew po wieszatelsku administruje. Wszystkiemi temi kontrybucyami będzie zarządzać namiestnik. Widać z tego, że Moskwa chwyciła się systematu wyssania kraju z ostatniego grosza i spodziewa się łatwiej rządzić w zbiedzonym i zteroryzowanym kraju. Les extremes se touchent, tak Jakobinizm jak despotyzm używają tych samych środków, szubienic, gilotyn i kontrybucyi. Wiadomo z dawniejszego, że na Warszawę już raz nałożono 10 procent kontrybucyi. Dotąd obkładano kontrybucyami grunta, teraz mają je nałożyć na przemysł wszelki i wszelką pracę. […] – Massy aresztowano znów w Warszawie, a między tymi księgarza Gebetnera, którego w cytadeli osadzono. Był on już dwa razy aresztowany. Dziś można powiedzieć, że Moskwa mieszkańców warszawskich przedziesiątkowała kozami, cytadelami i Syberyą. –[…] Dziś około 12 godziny w południe na rogu ulicy Ordynackiej i Tamki zabity został dozorca rewirowy Galiński, człowiek jeszcze młody, ale niezmiernie gorliwie służący Moskalom. Otrzymał pchnięcie sztyletem z tyłu tak silne , że ostrze wyszło przez piersi. Sprawca nie został schwytany, ale wkrótce po wypadku, jak zwykle aresztowano wiele osób z domów sąsiednich i przechodniów, mówią że liczba ich dochodzi do 200. Oburzenie na Moskali jest między ludem tak wielkie, iż mimo groźnego niebezpieczeństwa oczywistej śmierci i poprzedzających ją katowań, odważają się na podobne czyny ludzie popchnięci rozpaczą.

 

 

 

Zobacz także

20 IV 1864

Wypadkiem dnia wczorajszego jest zajęcie przez armia pruską okopów Dybelskich. Dotąd jeszcze naturalnie szczupłe tylko i urywkowe o przebiegu jego…

19 IV 1864

Ministerjum handlu w Prusach rozbiera teraz projekta, zaprowadzenia parowozów na drogach bitych, jak to ma miejsce w Pow: Bydgoskim, gdzie…

18 IV 1864

- Bilety wizytowe. Kuryer Warszawski wspomniał, że u Chińczyków bilety wizytowe znane są już od wieków. U nas zaś karteczki…