Gazeta Narodowa, nr 36

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: oprac. ŁS
14 II 1864

Rumunia zbroi się w zawody z Turcją, i zdaje się iż nadzwyczajne wysilenia zbrojne Rumunii oddziaływują bezpośrednio na gorączkowe przygotowania wojenne Turcji. Korespondent z Bukaresztu do Botchaftera domyśla się, iż książę Kuza zamierza włożyć na swą głowę koronę królewską, za pomocą Francji i jezuitów. Tych ostatnich zjednał sobie przyrzeczeniem, iż kościół grecki w księztwach Naddunajskich podda pod zwierzchność papieża rzymskiego lub że przynajmniej z swymi zwolennikami do katolicyzmu przejdzie. Jezuici też obecnie mają w Bukareszcie główną grać rolę, przyczem posługują się pomocą zebranych tam licznie awanturników z różnych końców świata. Zamiary te księcia Kuzy zdaje się potwierdzić wspomniana przez nas w swoim czasie nowa organizacja armii, powołująca całą ludność w kraju pod broń. Kraj przyjął organizację tę z entuzjazmem, municypalność Bukaresztu z własnego natchnienia oświadczyła gotowość, robić odtąd corocznie armii podarunek z 6 dział, i wydała zarazem potrzebne ku temu rozporządzeniu na przyszłość. Rząd zaś zakłada ludwisarnię, skupuje różnego rodzaju broń za wysokie ceny, tudzież gromadzi inne przybory wojenne, w którym to celu wielki francuzki liwerant armii Godillot już od 14 dni w Bukareszcie bawi. Wszystkie te zbrojenia, piszą z Bukaresztu do Wanderera, dzieją się jeżeli nie za szczególną podnietą, to przynajmniej pod zupełnem kierownictwem francuzkich oficerów, których Napoleon Kuzie do pomocy przysłał. Rząd ks. Kuzy zwołał synod wszystkich biskupów i arcybiskupów państwa, zasięgając zdania ich czy ze stanowiska kościelnego nie powstają jakie trudności przeciw zaprowadzeniu kalendarza gregoriańskiego na miejsce juliańskiego. Odpowiedź biskupów jeszcze niewiadoma; stronnictwo jednak rusofilów agitować ma usilnie przeciw tej reformie, którą uważa za herezję.

Zobacz także

20 IV 1864

Wypadkiem dnia wczorajszego jest zajęcie przez armia pruską okopów Dybelskich. Dotąd jeszcze naturalnie szczupłe tylko i urywkowe o przebiegu jego…

19 IV 1864

Ministerjum handlu w Prusach rozbiera teraz projekta, zaprowadzenia parowozów na drogach bitych, jak to ma miejsce w Pow: Bydgoskim, gdzie…

18 IV 1864

- Bilety wizytowe. Kuryer Warszawski wspomniał, że u Chińczyków bilety wizytowe znane są już od wieków. U nas zaś karteczki…