Gazeta Narodowa, nr 268

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: oprac. ŁS
13 IX 1863

Zaledwo pękła jedna bańka mydlana na widowni politycznej, spodziewają się drugiej. Minęła obawa przed przymierzem moskiewsko-francuzkiem, aliści tchórzliwym umysłom ukazuje się mara świętego przymierza. Serdeczne przyjęcie, jakiego doznał Konstanty w Wiedniu, tworzy podstawę do najrozleglejszych w dziennikarstwie tamtejszem domysłów, którym i my nie odmawialibyśmy faktyczności, gdybyśmy nie wiedzieli, że wizyta ta daleką jest od wywarcia wpływu na dalszą politykę Austrji, której mężowie stanu wiedzą bardzo dobrze, czem grozi ściślejsze i jawniejsze przymierze z Moskwą, skoro się dowie o niem osoba tak interesowana jak cesarz Napoleon, – a jeszcze lepiej wiedzą, jakie skutki pociągnęłoby przymierze Austrji z Moskwą dla ustroju konstytucyjnego Austrji. Liberałowie austrjaccy mają żywy przykład na Prusiech, których potęga, na zewnątrz i wewnątrz sparaliżowana absolutyzmem, tym synem wszelkiego przymierza z Moskwą. Pomimo więc całej serdeczności, z jaką Najj. Pan przyjął w. księcia w swej stolicy, nie można wnosić, by dobre stosunki Austrji z Moskwą przybrały w skutek tych odwiedzin postać aliansu, mającego zamiar bronić tak zwanych ojcowizn moskiewskich w razie inwazji francuzkiej lub innej. [...] Opinia publiczna w Austrji – dzięki licznym a dzielnym obrońcom sprawy polskiej, nie tylko w Wiedniu lecz i po wszystkich zakątkach krajów koronnych – jest do najwyższego stopnia oburzona na barbarzyństwa moskiewskie. Na wzmiankę o Moskwie dreszcz przechodzi każdego Wiedeńczyka od stóp do głowy – powiadają N. Narhriehten. Dla Konstantego i agitacyj moskiewskich jałowe tam pole. Słusznie przeto organa prasy austriackiej wizytę brata carskiego w Wiedniu uważają za ostatnią próbę, by gabinet austrjacki nawrócić na wiarę petersburgską.

Zobacz także

20 IV 1864

Wypadkiem dnia wczorajszego jest zajęcie przez armia pruską okopów Dybelskich. Dotąd jeszcze naturalnie szczupłe tylko i urywkowe o przebiegu jego…

19 IV 1864

Ministerjum handlu w Prusach rozbiera teraz projekta, zaprowadzenia parowozów na drogach bitych, jak to ma miejsce w Pow: Bydgoskim, gdzie…

18 IV 1864

- Bilety wizytowe. Kuryer Warszawski wspomniał, że u Chińczyków bilety wizytowe znane są już od wieków. U nas zaś karteczki…