Gazeta Narodowa, nr 195

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: oprac. ŁS
4 X 1863

Ostatnie wiadomości. Półurzędowy dziennik Pays podaje artykuł, podpisany przez sekretarza redakcji, zawierający te słowa: „Prawo Moskwy do Polski ustaje, kwestja sama i interwencja ewentualna zmienia charakter, a na miejsce dotychczasowego programu postawi Francja w chwili stanowczej jako jedyny punkt niepodległość Polski. Trzeba będzie jeszcze czekać, ponieważ reszta mocarstw nie może się tak prędko zdecydować do takiej akcji, lecz w zasadzie są one jednego zdania.* Do Koln. Ztg. donoszą pod d. 30.: „Książę Napoleon wraca jutro lub pojutrze do Paryża. Dowiemy się wtedy zapewne, czy miał rzeczywiście misję w Londynie. Nie należy spuszczać uwagi, iż książę jest zwolennikiem zupełnej niepodległości Polski i pragnie przywrócenia królestwa w granicach z r. 1772. Książę Władysław Czartoryski znajduje się od wczoraj także w Londynie. Nieprawda jest, co niektóre pisma podały, iż został komandorem orderu legii honorowej. *Bundestag frankfurcki uchwalił dnia 1. bm. egzekucję przeciwko Danii za wcielenie niemieckiego Szlezwigu do tego państwa. Przyjdzie zapewne do kroków zbrojnych miedzy Rzeszą a Danią. Gabinet angielski zaprotestował przeciw tej uchwale a dzienniki angielskie odgrażają się bardzo Niemcom. Francja podobno także wystąpi tam z protestem, a nadto Dania zawarła przymierze odporno-zaczepne ze Szwecją, gdyby ją Rzesza chciała napastować wojną. Zdaje się przeto, że Bundestag przeciągnie jak zwykle w nieskończoność wykonanie uchwały swojej. Dzienniki niemieckie donoszą o jakiejś częściowej przemianie w składzie Rządu narodowego. Z powodu uwięzienia dwóch czy trzech członków, weszli nowi w skład Rządu. Pisma niemieckie cytują odezwę najnowszą tego nowego składu, z której wypływa, iż Rząd i nadal pomimo tej zmiany trzymać się będzie dawnej polityki tak zagranicznej jak i wewnętrznej. Książę Czartoryski ma pozostać i nadal ajentem dyplomatycznym Rządu narodowego, a Mierosławski organizatorem legionów pomocniczych z Włoch, Francji i Anglii.

Zobacz także

1 VI 1864

PRZEGLĄD LITERACKO-POLITYCZNY. (…) Paris 1864. Co to jest armja rosyjska? Czy trzeba daleko szukać odpowiedzi na to pytanie? Przed wojną…

31 V 1864

- Kanalizacya Radomia. Kiedy Warszawa, ksztusząc się wśród lata niezdrowem powietrzem, na próżno wygląda radykalnej przemiany w systemacie kanalizacyi, miasto…

30 V 1864

Do Jen. kor. piszą z Paryża, iż gabinet londyński po nieudaniu się misyi lorda Clarendona wszelkich używa środków ku zbliżeniu…