Gazeta Narodowa, nr 187

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: oprac. ŁS
24 IX 1863

Odpowiedź moskiewska Francji i Anglii. Dopiero dosłownem brzmieniem tych odpowiedzi wyjaśniono cokolwiek dzisiejsze położenie sprawy polskiej. Nie ma już żadnej wątpliwości, że ani Francja, ani Anglia nie czyniła najmniejszego kroku, aby się zbliżyć do Moskwy, i nie wchodzono w żadne układy, w żadne projekta przymierzy. Słusznie utrzymywał Journal de St. Petersbourg, że tylko złomyślne i przewrotne dziennikarstwo przypisywało Moskwie jakieś ustępstwa w sprawie polskiej, jakieś komplanacje, aby, gdy się te nadzieje nie ziszczą, tem więcej w opinii europejskiej skompromitować gabinet petersburgski. Dziennikarstwo to złomyślne bowiem miało być najmocniej przeświadczonem, że Moskwa żadnych ustępstw Polakom uczynić nie może. Wszystkie pogłoski o poróżnieniu się Francji z Anglją lub z Austrją okazały się również szerzonemi z umysłu. Pokojowe usposobienie dworów te złomyślne dzienniki wtedy najwięcej podnosiły, gdy pisano i wysyłano odpowiedzi z Petersburga. Wtedy La France, która w tem pojęciu moskiewskiem jest najzłomyślniejszem pismem, głosiła, iż sprawa Polski odłożoną jest do wiosny, że stosunki między Paryżem a Moskwą są przyjazne. Tym oświadczeniom wtórował odjazd cesarza do Biarritz. Ajent Rządu narodowego równocześnie jakby zwątpiwszy o wszystkiem, wyjechał do Hiszpanii, dla odwiedzenia rodziny swej żony. Times groził wyraźnie Polakom, jeśliby nie przyjęli liberalnych ustępstw wspaniałomyślnego cara. A ta pewność najgodniejszego z Moskwą załatwienia sprawy polskiej wzmogła się do najwyższego stopnia wtedy, gdy już kurjerzy, wysłani z odpowiedzią z Petersburga, byli w drodze! Dziś nagle karta się odwróciła. Im większe były nadzieje zgody, im mniejszymi ustępstwami zdawały się mocarstwa zadawalniać, tem oburzenie wzmaga się żywsze, tak w kołach urzędowych, jak i u narodu francuzkiego i angielskiego. Jakby się bynajmniej nie spodziewano odmownej odpowiedzi, takie słychać teraz głosy.

Zobacz także

20 IV 1864

Wypadkiem dnia wczorajszego jest zajęcie przez armia pruską okopów Dybelskich. Dotąd jeszcze naturalnie szczupłe tylko i urywkowe o przebiegu jego…

19 IV 1864

Ministerjum handlu w Prusach rozbiera teraz projekta, zaprowadzenia parowozów na drogach bitych, jak to ma miejsce w Pow: Bydgoskim, gdzie…

18 IV 1864

- Bilety wizytowe. Kuryer Warszawski wspomniał, że u Chińczyków bilety wizytowe znane są już od wieków. U nas zaś karteczki…