Gazeta Narodowa, nr 187

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: oprac. ŁS
24 IX 1863

Odpowiedź moskiewska Francji i Anglii. Dopiero dosłownem brzmieniem tych odpowiedzi wyjaśniono cokolwiek dzisiejsze położenie sprawy polskiej. Nie ma już żadnej wątpliwości, że ani Francja, ani Anglia nie czyniła najmniejszego kroku, aby się zbliżyć do Moskwy, i nie wchodzono w żadne układy, w żadne projekta przymierzy. Słusznie utrzymywał Journal de St. Petersbourg, że tylko złomyślne i przewrotne dziennikarstwo przypisywało Moskwie jakieś ustępstwa w sprawie polskiej, jakieś komplanacje, aby, gdy się te nadzieje nie ziszczą, tem więcej w opinii europejskiej skompromitować gabinet petersburgski. Dziennikarstwo to złomyślne bowiem miało być najmocniej przeświadczonem, że Moskwa żadnych ustępstw Polakom uczynić nie może. Wszystkie pogłoski o poróżnieniu się Francji z Anglją lub z Austrją okazały się również szerzonemi z umysłu. Pokojowe usposobienie dworów te złomyślne dzienniki wtedy najwięcej podnosiły, gdy pisano i wysyłano odpowiedzi z Petersburga. Wtedy La France, która w tem pojęciu moskiewskiem jest najzłomyślniejszem pismem, głosiła, iż sprawa Polski odłożoną jest do wiosny, że stosunki między Paryżem a Moskwą są przyjazne. Tym oświadczeniom wtórował odjazd cesarza do Biarritz. Ajent Rządu narodowego równocześnie jakby zwątpiwszy o wszystkiem, wyjechał do Hiszpanii, dla odwiedzenia rodziny swej żony. Times groził wyraźnie Polakom, jeśliby nie przyjęli liberalnych ustępstw wspaniałomyślnego cara. A ta pewność najgodniejszego z Moskwą załatwienia sprawy polskiej wzmogła się do najwyższego stopnia wtedy, gdy już kurjerzy, wysłani z odpowiedzią z Petersburga, byli w drodze! Dziś nagle karta się odwróciła. Im większe były nadzieje zgody, im mniejszymi ustępstwami zdawały się mocarstwa zadawalniać, tem oburzenie wzmaga się żywsze, tak w kołach urzędowych, jak i u narodu francuzkiego i angielskiego. Jakby się bynajmniej nie spodziewano odmownej odpowiedzi, takie słychać teraz głosy.

Zobacz także

3 XII 1863

– Kłamie Vaterlaud mówiąc, że Czas doniósł o powieszonym człowieku w hotelu Lwowskim, jakoby tenże dopuścił się samobójstwa. Czas bowiem…

2 XII 1863

We Francji poczyniono ciekawe spostrzeżenia w przedmiocie wpływu, jaki wywiera klimat europejski na wojska arabskie, stojące od niejakiego czasu załogą…

1 XII 1863

Od powstania. No patrzcie moi kochani, nie jestże to oczywisty cud i łaska Boska, że oto dotąd jeszcze prawie jakby…