Gazeta Narodowa, nr 172

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: oprac. ŁS
5 IX 1863

Komitet wielkopolski dla popierania walki z Moskwą, wydal w Poznaniu odezwę do Wielkopolan, z której Osset Ztg. następujący zamieszcza ustęp brzmiący w polskim przekładzie: „Pomimo rozlicznych przeszkód, pomimo więzień licznego zastępu współpracowników w naszem dziele, dokonanych przez władze pruskie, nie zostało działanie komitetu, jakkolwiek pozornie przytłumione, ani na chwilę przerwane. Komitet istnieje jak przedtem i postanowił doznane straty wynagrodzić podwojoną pracą. Wzywamy więc was bracia Wielkopolanie, do wytrwania w przedsięwziętem dziele, w imię miłości ojczyzny, w imię tej świętej sprawy, o której zwycięztwie ostatecznem nie może wątpić żaden prawy Polak. Wzywamy was na rozkaz Rządu narodowego w Warszawie, od którego wyraźnie jesteśmy upoważnieni, do szczerego współudziału w pracy, która zmierza do zerwania więzów moskiewskich. Nikt z was nie powinien dzisiaj wykluczać się od pracy całego narodu. Niech wszyscy bez wyjątku, młodzieńcy jak i mężowie pracują nad wywalczeniem wolności naszej braci; niech każdy działa na polu, które zdolnościom jego najlepiej odpowiada; ale powtarzamy – niech się nikt nie wyłącza, bo wstyd i hańba synowi, który widząc matkę tonącą, nie poda jej reki pomocnej. Pamiętajcie jednak bracia, że bez jedności i zgody nie ma zbawienia, że bez jednolitego kierunku działanie pojedynczych zostaje bez skutku, że siły rozpryśnięte, bezowocnie się marnują. W tem przekonaniu żąda od was komitet, ufny w pomyślny rezultat powstania i silny upoważnieniem Rządu narodowego, aby rozporządzenia jego ściśle, spiesznie i bezwarunkowo byty wykonywane. [...] W sumiennem przekonaniu o czystości swoich zamiarów, będzie komitet w interesie sprawy bez wahania się karać z całą surowością tych, którzy ruchowi narodowemu w jakikolwiek sposób okażą się szkodliwymi, albo bez powodów współudziału odmówią, a użyje w tym celu środków, które przez Rząd narodowy przepisane zostały. Jakie powody skłaniają wielkopolski komitet, jak i Rząd narodowy, otaczać się tajemnicą, pojmie każden łatwo, kto zastanowi się nad obecnym stanem w Wielkopolsce.

 

Zobacz także

20 IV 1864

Wypadkiem dnia wczorajszego jest zajęcie przez armia pruską okopów Dybelskich. Dotąd jeszcze naturalnie szczupłe tylko i urywkowe o przebiegu jego…

19 IV 1864

Ministerjum handlu w Prusach rozbiera teraz projekta, zaprowadzenia parowozów na drogach bitych, jak to ma miejsce w Pow: Bydgoskim, gdzie…

18 IV 1864

- Bilety wizytowe. Kuryer Warszawski wspomniał, że u Chińczyków bilety wizytowe znane są już od wieków. U nas zaś karteczki…