Gazeta Narodowa, nr 135

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: oprac. ŁS
23 VII 1863

Aresztowania i przytrzymywania na ulicy. Wczoraj aresztowano kilku młodych ludzi, stojących koło stawu Pełczyńskich i przypatrujących się kąpiącym. Pana R. obywatela wiejskiego z Złoczowskiego, w biały dzień, bo o godzinie 9. z rana, obskoczyło na ulicy czterech panów, pytając się o nazwisko i legitymację. Szczęściem miał przy sobie szacowny ten dokument, nie zawsze zresztą tak skuteczny. Karta legitymacyjna uwolniła go od dalszych badań. Inaczej za zdrową cerę męską i ubiór, odpowiadający dzisiejszej letniej porze, byłby musiał co najmniej odbyć nie najprzyjemniejszy spacer do policji. * Ks. Wincenty Bukowski, proboszcz z Kobylan, skazany został w grudniu z. r. za kazania „podburzające“ na 6 miesięcy ciężkiego więzienia, zaostrzonego postem. Wyrok ten tutejszego c. k. sądu krajowego zmienił ją na wyższy na niekorzyść obżałowanego, podwyższając karę na 1 rok ciężkiego więzienia. Rekurs, założony przez ks. Bukowskiego przeciw temu ostatniemu wyrokowi, został odrzucony; sąd najwyższy w Wiedniu potwierdził wyrok drugiej instancji w całej osnowie. * Podziękowanie Rządu narodowego. Donosiliśmy już dawniej iż sławny chirurg niemiecki profesor dr. Langenbeck za pomoc lekarską, udzieloną rannemu w walce z Moskwą pułkownikowi Faucheaux, nie przyjął wynagrodzenia. Wskutek tego Rząd narodowy wystosował teraz do niego pismo, w którem mu dziękuje za jego szlachetny uczynek.* Jenerał Garibaldi ma się coraz lepiej. Spodziewają się iż rana od strzału wkrótce się zagoi. W każdym razie będzie mógł chodzić, tylko może będzie utykać. Teraz nie jest jeszcze w stanie przechadzać się. * Margrabia Wielopolski przybył dnia 17. b. m. z Starogrodu do Szczecina i pojechał dalej parowcem na wyspę Rugię. Na dworcu kolei żelaznej w Starogrodzie otaczało go przy wysiadaniu z wagonu, jak donosi tamtejszy dziennik, czterech mężczyzn, uzbrojonych w rewolwery.

Zobacz także

17 IX 1863

WILNO. Donosiliśmy już nieraz o znacznej liczbie zbłąkanych wracających ustawicznie z różnych miejsc z band powstańczych ze szczeremi uczuciami skruchy.…

16 IX 1863

Wracam jeszcze do wyjazdu carewicza z Warszawy. Faktem jest, że oboje, on i małżonka, mocno byli przy wyjeździe rozczuleni. Według…

15 IX 1863

Paryż, 12 Września. – Wczoraj wieczorem przedstawiały bulewary włoskie i Passage de l’Opera osobliwszy widok. Chodniki od rogu ulicy Drouet…