Gazeta Narodowa, nr 124

Przeczytanie tego artykułu zajmie 2 min.
Autor: oprac. ŁS
10 VII 1863

Protest księdza Mogilnickiego. Podczas rozpraw nad adresem ks. Mogilnicki wystąpił z rodzajem protestu przeciw połączeniu państwowemu Rusi z Polską, w razie gdyby ta ostatnia była odbudowaną. A założył ten protest jakoby w imieniu wszystkich Rusinów, tak galicyjskich jak i pod moskiewskiem jarzmem jęczących. W imieniu zaś galicyjskich dodał, że są wiernymi Austrjakami i jedynie w Austrji widzą swe zbawienie. My zastanowimy się jedynie nad pierwszą częścią jego oświadczenia. Druga wypływała zupełnie z jego stanowiska, jakie zajmuje w Radzie państwa, i wszyscy wiedzieli naprzód, że w tym duchu czy ks. Kuziemski, czy ks. Mogilnicki, oświadczy się, jeżeli w rozprawach głos zabierze. Zkąd szanowny ksiądz Mogilnicki powziął wiadomość, że Rusini z pod jarzma moskiewskiego nie chcą połączenia państwowego z Polską?.... czy mu to objawili przez deputację i adresy?.... czy to poznał z ich czynów?.... Wprawdzie włościanie w niektórych okolicach Podola, Wołynia i Ukrainy chwytali polskich powstańców i odstawiali ich Moskwie. Ale nie czynili oni tego w imieniu Rusi wobec powstającej Polski. Czynownicy moskiewscy, skłaniający ich do napadów i gwałtów, nie obiecywali im Rusi, lecz przyrzekali nagrodę w rublach, grunta, pastwiska, lasy dworskie, lub też straszyli ich fałszami, iż panowie chcą zaprowadzić pańszczyznę, którą car im darował. Odbudowaniem Polszczy wcale ich nie straszono, bo włościanin w Zabranych ziemiach, a osobliwie na Ukrainie pod Polszczą właśnie wyobraża sobie powrót do Kozaczyzny, a w wielu miejscach czynownicy przewrotni wiedząc o tem właśnie bałamucą lud, że car chce odbudować Polszczę pod carewiczem Konstantym jako królem, lecz że Lachy, to jest szlachta, przeciw temu bunt podnieśli. Co więcej, widząc iż ogłoszeniem Polszczy i Kozaczyzny powstańcy mogą lud do czynnego nawet wystąpienia nakłonić, sami zbierając opołczenie, głoszą i tworzą Kozaczyznę i Kozaków. Jeźli był gdzie jaki ruch kontrrewolucyjny ludu w Zabranych ziemiach i na Litwie, to nie miał bynajmniej narodowego charakteru. Moskwa usiłowała jedynie wywołać rewolucję antispołeczną, bo innej wywołać nie mogła.

Zobacz także

20 IV 1864

Wypadkiem dnia wczorajszego jest zajęcie przez armia pruską okopów Dybelskich. Dotąd jeszcze naturalnie szczupłe tylko i urywkowe o przebiegu jego…

19 IV 1864

Ministerjum handlu w Prusach rozbiera teraz projekta, zaprowadzenia parowozów na drogach bitych, jak to ma miejsce w Pow: Bydgoskim, gdzie…

18 IV 1864

- Bilety wizytowe. Kuryer Warszawski wspomniał, że u Chińczyków bilety wizytowe znane są już od wieków. U nas zaś karteczki…