Gazeta Narodowa, nr 118

Przeczytanie tego artykułu zajmie 2 min.
Autor: oprac. ŁS
3 VII 1863

Z powodu poduszczań Moskwy rozrzucono po Krakowie przestrogę, której treść brzmi: „Rząd moskiewski chwytając się najnikczemniejszych środków dla szkodzenia sprawie narodowej, usiłuje przez ajentów swoich, pod płaszczykiem patrjotyzmu podłe rzemiosło ukrywających, wywołać w Krakowie uliczne zatargi z władzami austryjackiemi. W imieniu Rządu narodowego, uprzedza się obywateli miasta Krakowa o tym szkodliwym dla sprawy narodowej zamachu, wzywając ich, aby godnem i patrjotycznem zachowaniem się, udaremnili usiłowania prowokacyjne Moskwy, nie dając władzom austrjackim choćby najmniejszego pozoru do występowania z siłą zbrojną. * (Konfiskaty broni, amunicji i przyborów wojennych ze strony władz pruskich ). Według obliczenia jednego dziennika niemieckiego skonfiskowały do połowy czerwca władze wojskowe pruskie w powiatach, graniczących z widownią walki do 1500 broni palnej, 300 pałaszów i bagnetów, 2000 kos, 75 centnarów prochu i ołowiu, 3000 gotowych patronów, 30000 kapsli, 40 wozów i 120 koni. Znacznie większą jest suma przesyłek materjałów wojennych, skonfiskowanych przez władze cywilne, szczególnie na dworcach kolei żelaznej, jako też przesyłek skonfiskowanych w głębi kraju. * (Nakazane prenumerowanie pisma urzędowego) Podaliśmy przed kilku miesiącami do wiadomości publicznej cyrkularz władzy obwodowej w Sączu, którym w skutek zlecenia krakowskiej c.k . komisji namiestniczej polecono podwładnym magistratom, aby prenumerowały urzędową Krak. Zeitg. Teraz otrzymaliśmy z wiarogodnego źródła odpis powtórnego nakazu tego rodzaju, który otrzymał magistrat jeden, krnąbrny w tej mierze, od tejże władzy obwodowej. Podajemy go w dosłownem tłómaczeniu jako ciekawy materjał do historji naszych rządów konstytucyjnych. [...] „Doszło do wiadomości Wysokiej c.k. komisji namiestniczej, iż magistrat dotychczas uchyla się od prenumerowania rządowej Krak. Ztg. Gdy pismo to jest niezbędnem dla wszystkich organów, a w szczególności dla urzędów gminnych, z drugiej zaś strony takowe przez trafne donoszenie o wszystkich ważnych wypadkach bieżących, przez podawanie kursów bursy wiedeńskiej tegoż samego dnia, przez podawanie cen targowych itp ., a oprócz tego przez wczesne oddawanie na pocztę może zastąpić abonentom wszelkie inne dzienniki, więc wzywa się magistrat w skutek zlecenia Wysokiej komisji namiestniczej z dnia 6 maja 1863 [...] aby natychmiast zaabonował rzeczone pismo.

Zobacz także

17 IX 1863

WILNO. Donosiliśmy już nieraz o znacznej liczbie zbłąkanych wracających ustawicznie z różnych miejsc z band powstańczych ze szczeremi uczuciami skruchy.…

16 IX 1863

Wracam jeszcze do wyjazdu carewicza z Warszawy. Faktem jest, że oboje, on i małżonka, mocno byli przy wyjeździe rozczuleni. Według…

15 IX 1863

Paryż, 12 Września. – Wczoraj wieczorem przedstawiały bulewary włoskie i Passage de l’Opera osobliwszy widok. Chodniki od rogu ulicy Drouet…