„Gazeta Lwowska” nr 73

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: oprac. ŁS
31 III 1863

Berlin, 28go marca. Izba deputowanych obradowała dziś ostatecznie nad petycyami. Jedna z nich odnosiła się do kwestyi polskiej. Ława ministrów była próżna, Sybel zaproponował więc odroczyć debatę i wezwać rząd państwa, aby dał się widzieć w izbie. Ten wniosek został przyjęty. Przyszłe posiedzenie odbędzie się we wtorek; prezydent ministrów zapowiedział doniesienia. Z przyczyny świąt Wielkiej Nocy odroczy się izba potem do 8go kwietnia, interpelacja przez Polaków wniesiona, czy rząd ma zamiar wydać Polaków aresztowanych, będących poddanymi rosyjskimi, przyjdzie także we wtorek pod obrady. Wszystkie berlińskie dzienniki wieczorne, nawet liberalne, powątpiewają o prawdziwości doniesienia Gazety kolońskiej o planie Francyi w sprawie polskiej. Pan Bentkowski pismem datowanem z Łysiec donosi, że składa swój mandat. Ameryka. (Doniesienia z Ameryki Północnej.) Najważniejszą wiadomością z Ameryki Centralnej jest, że rzeczpospolita Guatemala wypowiedziała wojnę rzeczypospolitej San Salvador. Gdy od czasu ekspedycyi Walkera, to jest od siedmiu lat panowała cisza i spokój, i pięć rzeczpospolitych Ameryki centralnej przez zakwitający handel i powrót zaufania przyszły do pewnego stanu pomyślności, zaczynają się znowu krwawe zajścia. Przed czterema miesiącami jenerał Barrios, prezydent rzeczypospolitej San Salvador wydał odezwę do jenerała Carrera, prezydenta rzeczypospolitej Guatemala, wzywając go, aby stanął na czele związku państw dla wsparcia Meksyku przeciw Francyi. Odpowiedzią Carrery jest pochód przeciw San Salvador. Ten przywódzca Indyan, niegdyś pasterz trzody i rozbójnik, od lat piętnastu dyktator, opuścił stolicę Guatamali 4. lutego z 2000 ludzi; za nim udał się jenerał Zavala z 700 ludźmi. Na granicy oczekiwali posiłków i chcieli następnie z 5000 ludzi wkroczyć na terytoryum San Salvador. Jenerał Barrios zebrał wojsko i oczekiwał na nieprzyjaciela w umocnionym wąwozie Santa Ana. Rzeczpospolita Costarica zachowuje się jak zwykle neutralnie i spokojnie i zajmuje się przede wszystkiem zbiorem. Ceny wzrastają od lat trzech, ponieważ California głównie teraz nabywa.

Zobacz także

1 VI 1864

PRZEGLĄD LITERACKO-POLITYCZNY. (…) Paris 1864. Co to jest armja rosyjska? Czy trzeba daleko szukać odpowiedzi na to pytanie? Przed wojną…

31 V 1864

- Kanalizacya Radomia. Kiedy Warszawa, ksztusząc się wśród lata niezdrowem powietrzem, na próżno wygląda radykalnej przemiany w systemacie kanalizacyi, miasto…

30 V 1864

Do Jen. kor. piszą z Paryża, iż gabinet londyński po nieudaniu się misyi lorda Clarendona wszelkich używa środków ku zbliżeniu…