Gazeta Lwowska, nr 186

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: oprac. ŁS
17 VIII 1863

Anglia. Daily News o sprawie polskiej. Daily News organ lorda Russella, zamieścił następujące uwagi co do sprawy polskiej. Nie masz w Anglii stronnictwa wojennego, nawet stronnictwo liberalne wojny nie chce. Nie chce zaś wojny dlatego, iż Anglia wątpi o szczerości programu rządu francuskiego, który może mieć tajne cele z niepodległością Polski nic wspólnego nie mające. Zadano ażeby Anglia wzięła udział w wojnie dla ograniczenia jej rozciągłości, lecz wojnę w której by z nieprzyjacielem walczyć i sprzymierzeńca pilnować trzeba, byłoby to za wiele dla narodu. Wojska nasze lądowe są za nadto rozdzielone, moglibyśmy zatem tylko flotą udział brać w wojnie, a na tem wpływ nasz by ucierpiał. – Francja. 12. sierpnia. (Różne wiadomości.) La France zapewnia, iż Arcyksiążę Maxymilian przyjmie koronę mexykańską pod następujacemi warunkami, najprzód iż pretensje francuzkie, to jest koszta wojenne i reklamacje osób prywatnych w przeciągu lat dziesięciu przez Cesarstwo mexykańskie zapłacone zostaną, a następnie, iż Francya zostawi w Mexyku korpus wojska swojego do czasu bliżej oznaczać się mającego, który kosztem skarbu mexykańskiego utrzymywać się będzie. Independance belge donosi, iż w Paryżu nie robią sobie żadnej iluzji i przekonani są, że rząd rosyjski w kwestyi polskiej w niczem nie ustąpi. Dla tego jednak nikt nie przypuszcza, ażeby do wojny przyjść mogło. Paryż cokolwiek się tylko zaniepokoił artykułem la France, odpychającym pokój upokarzający i na giełdzie niechętnie to widziano, iż Monitor na czele swych kolumn zamieścił ostatnie srogie rozporządzenie jenerała Murawiewa, wzbudzające większą jeszcze nienawiść przeciwko rządowi rosyjskiemu. Journal des Delats w obszernym artykule podaje wiadomość według której z Wiednia miano podać myśl nieomylnego załatwienia sprawy polskiej na drodze dyplomatycznej.

Zobacz także

20 IV 1864

Wypadkiem dnia wczorajszego jest zajęcie przez armia pruską okopów Dybelskich. Dotąd jeszcze naturalnie szczupłe tylko i urywkowe o przebiegu jego…

19 IV 1864

Ministerjum handlu w Prusach rozbiera teraz projekta, zaprowadzenia parowozów na drogach bitych, jak to ma miejsce w Pow: Bydgoskim, gdzie…

18 IV 1864

- Bilety wizytowe. Kuryer Warszawski wspomniał, że u Chińczyków bilety wizytowe znane są już od wieków. U nas zaś karteczki…