Gazeta Lwowska, nr 186

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: oprac. ŁS
17 VIII 1863

Anglia. Daily News o sprawie polskiej. Daily News organ lorda Russella, zamieścił następujące uwagi co do sprawy polskiej. Nie masz w Anglii stronnictwa wojennego, nawet stronnictwo liberalne wojny nie chce. Nie chce zaś wojny dlatego, iż Anglia wątpi o szczerości programu rządu francuskiego, który może mieć tajne cele z niepodległością Polski nic wspólnego nie mające. Zadano ażeby Anglia wzięła udział w wojnie dla ograniczenia jej rozciągłości, lecz wojnę w której by z nieprzyjacielem walczyć i sprzymierzeńca pilnować trzeba, byłoby to za wiele dla narodu. Wojska nasze lądowe są za nadto rozdzielone, moglibyśmy zatem tylko flotą udział brać w wojnie, a na tem wpływ nasz by ucierpiał. – Francja. 12. sierpnia. (Różne wiadomości.) La France zapewnia, iż Arcyksiążę Maxymilian przyjmie koronę mexykańską pod następujacemi warunkami, najprzód iż pretensje francuzkie, to jest koszta wojenne i reklamacje osób prywatnych w przeciągu lat dziesięciu przez Cesarstwo mexykańskie zapłacone zostaną, a następnie, iż Francya zostawi w Mexyku korpus wojska swojego do czasu bliżej oznaczać się mającego, który kosztem skarbu mexykańskiego utrzymywać się będzie. Independance belge donosi, iż w Paryżu nie robią sobie żadnej iluzji i przekonani są, że rząd rosyjski w kwestyi polskiej w niczem nie ustąpi. Dla tego jednak nikt nie przypuszcza, ażeby do wojny przyjść mogło. Paryż cokolwiek się tylko zaniepokoił artykułem la France, odpychającym pokój upokarzający i na giełdzie niechętnie to widziano, iż Monitor na czele swych kolumn zamieścił ostatnie srogie rozporządzenie jenerała Murawiewa, wzbudzające większą jeszcze nienawiść przeciwko rządowi rosyjskiemu. Journal des Delats w obszernym artykule podaje wiadomość według której z Wiednia miano podać myśl nieomylnego załatwienia sprawy polskiej na drodze dyplomatycznej.

Zobacz także

17 IX 1863

WILNO. Donosiliśmy już nieraz o znacznej liczbie zbłąkanych wracających ustawicznie z różnych miejsc z band powstańczych ze szczeremi uczuciami skruchy.…

16 IX 1863

Wracam jeszcze do wyjazdu carewicza z Warszawy. Faktem jest, że oboje, on i małżonka, mocno byli przy wyjeździe rozczuleni. Według…

15 IX 1863

Paryż, 12 Września. – Wczoraj wieczorem przedstawiały bulewary włoskie i Passage de l’Opera osobliwszy widok. Chodniki od rogu ulicy Drouet…