Gazeta Lwowska, nr 146

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: oprac. ŁS
20 VI 1863

Korespondencja ze Szczucina z 25. b.m . donosi nam, że od czasu przejścia powstańców na dniu 20. b.m . między Maniowem i Słupcami, ciągle znajdują w Wiśle trupy. W Szczuciuie do 25. b.m. pochowano 10. Dotąd około 40 trupów znaleziono na przestrzeni między Maniowem a Otalężą. O wielu nie dowiedziano się, kto byli. Dnia 24go znaleziono zwłoki dowódzcy powstańców Edwarda Dunajewskiego. Znaleziono także przy nim 255 rub. sr. i szable, tudzież kartę legitymacyjną na jego imię opiewającą. Pogrzeb Dunajewskiego odbył się 24. b.m. Najnowsza Sontage-Ztg z 28. b.m. przyniosła z Petersburga wiadomości telegraficzne z 27. b. m. Noty trzech mocarstw w sprawie polskiej doręczone zostały dopiero tego dnia Księciu Gorczakowi; przeto mylnem było doniesienie dawniejszego telegramu petersburskiego, który zapowiadał doręczenie tych not na dzień 25. b.m. Nim jeszcze doręczone zostały te noty, odbywały się w Petersburgu kilkakrotnie rady gabinetowe. Jak opowiadają w kołach dyplomatycznych na podstawie kilku wzmianek księcia Gorczakowa, postanowił rząd rosyjski przyjąć bezwarunkowo owe sześć propozycji układu austryackiego, pomijając jednak projekt zawieszenia broni, ponieważ Rosya nie może sama zawiesić walki, a z powstańcami niepodobna jej układać się. Co do konferencji mają nastąpić jeszcze dalsze układy, a wysłanie odpowiedzi na noty trzech mocarstw oczekują do 10. lipca. – Na posiedzeniu angielskiej izby wyższej z 26. b. m. oświadczył lord Russell, że rząd angielski nie otrzymał żadnego nowego wezwania ze strony Francyi względem interwencji w Ameryce lub uznania stanów południowych, i że rząd trzyma się ściśle zasady nieinterwencyi. – Mr. Cochrane zapowiedział w izbie niższej, że do wniosku Hennessya względem adresu za Polską wniesie następującą poprawkę: „Izba, ubolewając nad nieszczęściem, jakie dotyka niektóre prowincye Polski, i niechcąc obałamucać ludu fałszywemi nadziejami oświadcza, że będzie się trzymała ściśle zasady nieinterwencyi”

Zobacz także

17 IX 1863

WILNO. Donosiliśmy już nieraz o znacznej liczbie zbłąkanych wracających ustawicznie z różnych miejsc z band powstańczych ze szczeremi uczuciami skruchy.…

16 IX 1863

Wracam jeszcze do wyjazdu carewicza z Warszawy. Faktem jest, że oboje, on i małżonka, mocno byli przy wyjeździe rozczuleni. Według…

15 IX 1863

Paryż, 12 Września. – Wczoraj wieczorem przedstawiały bulewary włoskie i Passage de l’Opera osobliwszy widok. Chodniki od rogu ulicy Drouet…