Gazeta Lwowska, nr 146

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: oprac. ŁS
20 VI 1863

Korespondencja ze Szczucina z 25. b.m . donosi nam, że od czasu przejścia powstańców na dniu 20. b.m . między Maniowem i Słupcami, ciągle znajdują w Wiśle trupy. W Szczuciuie do 25. b.m. pochowano 10. Dotąd około 40 trupów znaleziono na przestrzeni między Maniowem a Otalężą. O wielu nie dowiedziano się, kto byli. Dnia 24go znaleziono zwłoki dowódzcy powstańców Edwarda Dunajewskiego. Znaleziono także przy nim 255 rub. sr. i szable, tudzież kartę legitymacyjną na jego imię opiewającą. Pogrzeb Dunajewskiego odbył się 24. b.m. Najnowsza Sontage-Ztg z 28. b.m. przyniosła z Petersburga wiadomości telegraficzne z 27. b. m. Noty trzech mocarstw w sprawie polskiej doręczone zostały dopiero tego dnia Księciu Gorczakowi; przeto mylnem było doniesienie dawniejszego telegramu petersburskiego, który zapowiadał doręczenie tych not na dzień 25. b.m. Nim jeszcze doręczone zostały te noty, odbywały się w Petersburgu kilkakrotnie rady gabinetowe. Jak opowiadają w kołach dyplomatycznych na podstawie kilku wzmianek księcia Gorczakowa, postanowił rząd rosyjski przyjąć bezwarunkowo owe sześć propozycji układu austryackiego, pomijając jednak projekt zawieszenia broni, ponieważ Rosya nie może sama zawiesić walki, a z powstańcami niepodobna jej układać się. Co do konferencji mają nastąpić jeszcze dalsze układy, a wysłanie odpowiedzi na noty trzech mocarstw oczekują do 10. lipca. – Na posiedzeniu angielskiej izby wyższej z 26. b. m. oświadczył lord Russell, że rząd angielski nie otrzymał żadnego nowego wezwania ze strony Francyi względem interwencji w Ameryce lub uznania stanów południowych, i że rząd trzyma się ściśle zasady nieinterwencyi. – Mr. Cochrane zapowiedział w izbie niższej, że do wniosku Hennessya względem adresu za Polską wniesie następującą poprawkę: „Izba, ubolewając nad nieszczęściem, jakie dotyka niektóre prowincye Polski, i niechcąc obałamucać ludu fałszywemi nadziejami oświadcza, że będzie się trzymała ściśle zasady nieinterwencyi”

Zobacz także

20 IV 1864

Wypadkiem dnia wczorajszego jest zajęcie przez armia pruską okopów Dybelskich. Dotąd jeszcze naturalnie szczupłe tylko i urywkowe o przebiegu jego…

19 IV 1864

Ministerjum handlu w Prusach rozbiera teraz projekta, zaprowadzenia parowozów na drogach bitych, jak to ma miejsce w Pow: Bydgoskim, gdzie…

18 IV 1864

- Bilety wizytowe. Kuryer Warszawski wspomniał, że u Chińczyków bilety wizytowe znane są już od wieków. U nas zaś karteczki…