Gazeta Lwowska, nr 100

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: oprac. ŁS
2 V 1864

Transport powstańców. D. 2 8 . z . m. pociągiem wieczornym wywieziono ze Lwowa 31 powstańców, a mianowicie 13 przeznaczonych do internowania w Koniggratzu, 11 do wydalenia za granice państwa, innych do odesłania na miejsce urodzenia. - Czytamy w „Wieku: Słuchacz medycyny na tutejszym uniwersytecie T .... wczoraj wieczór w łazienkach poprzecinał sobie żyły pulsowe, a następnie poderżnął sobie gardło skalpelem. Gdy się dobyto do łazienki, nie było już ratunku. Przyczyna samobójstwa tem trudniejsza do odgadnięcia, że nie mogły być powodem do niej stosunki majątkowe, a nieboszczyk posiadał w ogóle miłość kolegów i dobrze był widziany od profesorów. O ile nam wiadomo, miał on zostawić dwa listy: jeden do kolegi swojego, drugi do gospodyni domu, w którym mieszkał. Może więc listy te wyświecą zagadkę. - Obywatel tutejszy właściciel księgarni p. Józef Czech, przechodząc dziś przed południem rynkiem około kamienicy, gdzie apteka „Pod Białym Orłem” - uderzony został w głowę cegłą, która spadła z grzymsu czy dachu, tak , że oblany krwią upadł bez zmysłów. Dowiadujemy się wprawdzie, że szczęście obrażenie to jest tego rodzaju, że p. Czechowi nie zagraża żadne niebezpieczeństwo, zawsze jednak podobne przypadki dość często u nas przytrafiają się, zwłaszcza na wiosnę, kiedy mury w ciągu zimy mrozami rozsadzane topnieją, powinnyby zwrócić na siebie uwagę władzy czuwającej nad porządkiem i bezpieczeństwem w mieście, i skłonić ją do przedsięwzięcia stosownych ku zapobieżeniu podobnym wypadkom środków. (…) Port Odeski. Według wiadomości otrzymanych z Rosyi południowej, port odeski jest przepełniony okrętami zagranicznemi i po największej części greckiemi. Wskutek tego ceny za wynajęcie okrętów do Liwurna, Genuy i Marsylii znacznie spadły, i to pozwoliło zawrzeć liczne umowy na przewóz ładunków do portów (włoskich i południowej Francyi). Niespełna w tydzień 50.000 hektarów ziarna miękkiego i twardego zostało zakupionych po wyższej cenie od poprzednio praktykowanych o jęczmień skwapliwie się dopytywano.

Zobacz także

1 VI 1864

PRZEGLĄD LITERACKO-POLITYCZNY. (…) Paris 1864. Co to jest armja rosyjska? Czy trzeba daleko szukać odpowiedzi na to pytanie? Przed wojną…

31 V 1864

- Kanalizacya Radomia. Kiedy Warszawa, ksztusząc się wśród lata niezdrowem powietrzem, na próżno wygląda radykalnej przemiany w systemacie kanalizacyi, miasto…

30 V 1864

Do Jen. kor. piszą z Paryża, iż gabinet londyński po nieudaniu się misyi lorda Clarendona wszelkich używa środków ku zbliżeniu…