„Fraustädter Kreisblatt” („Wschowski Tygodnik Powiatowy”), nr 16

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: oprac. ŁS
17 IV 1863

Odwołując się do powyższego obwieszczenia królewskiego Ministerstwa wojny z dnia 11. m. b., zwracamy także i na to uwagę, że celem dostarczania ogierów dla królewskiej stadniny na wyrównanie potrzebom remontowym, Ministerstwo królewskie dla spraw agronomicznych nadal zamierza polecić zakupywanie zdatnych młodych ogierów od posiedzicieli stadnin prywatnych w kraju. Ażeby mieć wiadomość o takich młodych koniach, zanim takowe na targ publiczny zostaną wystawione, przyrzekł J Pan Minister wojny, w skutku wstawienia się pomienionego królewskiego Ministerstwa, powodować Komisyą zajmującą się zakupywaniem remontów wojskowych, ażeby taż przy sposobności swego objazdu uwagę swoję zwracała na troskliwie hodowane, wad niemające i do przychówku zdatne być zdające się młode ogiery, i o takowych doniosła królewskiemu Ministerstwu dla spraw agronomicznych, ażeby ztąd Ministerstwo to polecić mogło ściślejsze przekonanie się o zdatności i wchodzenie w układy królewskim urzędnikom stadniny. Publiczność, zajmująca się chowem koni, uwiadomią się niniejszem o tem z nadmienieniem, ażeby przy sposobności targów, na zakupywanie remontów wyznaczonych, przed Komisyą wyżej napomkniętą, pokupem remontów zajmującą się, wyprowadzić kazała także celem tymczasowego obejrzenia młode do sprzedaży przeznaczone ogiery, które jednakowoż mniej od trzech lat stare być niepowinny.

 

Wzywam niniejszem wszystkie miejskie Zarządy policyjne oraz królewskie Komisaryaty policyjno-obwodowe tutejszego powiatu do ścisłego dopilnowania, w razie potrzeby z użyciem środków przymusowych, ażeby trakty i wszelkie drogi publiczne zostały wcześnie, ile być może jak najlepiej, ponaprawiane, respect. drzewami poobsadzane; drzewa zaś przy traktach i drogach publicznych stojące, dokładnie poobcinane, aby zwieszające się na drogę gałęzie i odnogi drzew podróżującej Publiczności nie molestowały. Do Sołtysów stanowcze pod tym względem należy wydać zalecenia, a królewscy żandarmi winni tego dopilnować, ażeby niniejsze rozporządzenie wszędzie aż do 1. Maja r. b. było wypełnionem.

Zobacz także

2 VI 1863

Wiadomości Zagraniczne. ANGLJA Londyn – Królewskie towarzystwo jeograficzne, wczoraj zebrało się na doroczne posiedzenie w Burhinton-House. Po otwarciu posiedzenia przez…

11 VI 1863

Berlin, 10. Czerwca. – Podanie londyńskiego Observera, że noty jednobrzmiące trzech mocarstw odeszły do Petersburga, zostało zbite przez dzienniki wiedeńskie.…

10 VI 1863

Z kraju odbieramy bolesne dla pojedynczych, pomyślne dla sprawy narodowej wiadomości. Przeciwnie najsmutniejsze dochodzą nas wieści z pola dyplomatycznego. W…