Dziennik Warszawski, nr 107

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: oprac. ŁS
28 V 1864

Dzisiejsze wiadomości polityczne są bardzo szczupłe, tem bardziej że nie nadeszły dzienniki berlińskie i inne niemieckie, które nie wyszły z powodu onegdajszego uroczystego święta. Zbliżające się ogłoszenie nieomylności papieża, skłoniło niektóre rządy do porozumienia się co do przyszłego ich stanowiska. Według Carlsruher Ztng, rząd francuzki przekonawszy się o bezskuteczności swych przedstawień w Rzymie, zaproponował rządowi austrjackiemu zbadanie, czyby nie było właściwem odpowiedzieć na ewentualne ogłoszenie nieomylności papieża, zbiorowem oświadczeniem, wykazującem stanowcze postanowienie rządów świeckich niedozwalania na wkraczanie w ich dziedzinę. Według zaś londyńskiego pisma Eastern Budget, hr. Andrassy podczas ostatniego pobytu w Wiedniu, porozumiał się z gabinetem przedlitawskim, w celu zabronienia w monarchji austro-węgierskiej ogłoszenia dogmatu o nieomylności papieża i innych podobnych aktów. Z powodu pogłosek o zamierzonem zwiększeniu załogi francuzkiej w państwie kościelnem, Ajencja Havas podała doniesienie z Rzymu, iż do Civita Vecchia przysłano tylko 190 ludzi i 26 koni dla zwykłego ukompletowania załogi francuzkiej. (…) Senat francuzki mocno był oburzony tem, że podczas uroczystego doręczenia cesarzowi Napoleonowi w d. 9 (2l) maja rezultatu głosowania powszechnego, odgrywał tylko niemą rolę i jako prezes nie zabierał głosu. P. Segur d’Aguesse'au żądał wyjaśnień w tym przedmiocie na jednem z ostatnich posiedzeń senatu, ale obecny na tem posiedzeniu minister skarbu, p. Segris, odmówił takowych z powodu, że interpelacja nie była wniesiona według regulaminu. Senat nie mniej oburzony jest projektem prawa wniesionym do ciała prawodawczego, zniżającym z 30,000 fr. do 15,000 fr. płacę przyszłych senatorów, upatruje albowiem w tem osłabienie godności senatu. - W wielu miejscach Francji robotnicy świętują, żądając podwyższenia zapłaty. Podobneż świętowania w Genewie przybierają groźny charakter.

Zobacz także

17 VI 1864

Ostatnie wiadomości. Tak w Paryżu, jak w Londynie coraz więcej pogłosek o prawdopodobieństwie upadku ministeryum Palmerstona. Times w sprawozdaniu giełdowem…

16 VI 1864

Justus Liebig i jego chemiczny instytut w Monachium. Bawiąc w 1857 roku w Monachium, nie mogłem sobie odmówić tej rzeczywistej…

15 VI 1864

Paryż 10 czerwca. Onegdaj spotkał Cesarza przypadek, który mógł go na niebezpieczeństwo narazić. Wsiadłszy na jeziorze w Fontainebleau na łódkę,…