Dziennik Poznański, nr 240

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: oprac. ŁS
21 X 1863

Warszawa, 17 października. Dzisiejszy organ urzędowy moskiewski umieszcza wyroki dwa na powieszenie, które z poprzedzającym je wstępem grożącym nowemi karami dosłownie podajemy: „Jeszcze w lipcu z powodu przedsięwziętej przez tajną organizacyą bezrządu przymusowej pożyczki na nieprawe cele, rozpisanej na zamożniejszych obywateli, szczególnie m. Warszawy, ogłoszone było, aby nie uczestniczono w podobnego rodzaju składkach, pod zagrożeniem kary według całej surowości praw wojennych. Obecnie taż sama podziemna agitacya stara się namówić obywateli kraju, żeby zapisywali się, już nie na przymusową, ale na jakąś nową dobrowolną pożyczkę, pod nazwą ogólno-narodowej. Znów odzywamy się do zdrowego rozsądku publiczności, w nadziei, że te przewrotne namowy pozostaną bezskuteczne; w każdym razie przypominamy, że najmniejsze uczestnictwo w tym i innych wybrykach bezrządu, będzie dochodzone i karane według całej surowości wojenno-karnej ustawy. Prócz powyższego czytamy w tymże samym organie dwa nowe ukazy moskiewskich jenerałów, jeden tyczący się egzekucyi wojskowych przy wybieraniu podatków, drugi zabraniający najsurowiej posiadania jakiejkolwiek bądź broni. Ukazy te brzmią dosłownie: „Magistrat miasta stołecznego Warszawy. Z mocy decyzji rady adimnistracyjnej na d. 3 (15) października r. b. nr. 26316 nastąpionej, a nadesłanej magistratowi do wykonania przy reskrypcie komisyi rządowej spraw wewnętrznych z dnia 3 (15) b. m. i r. nr. 25733/17637 pospiesza podać do wiadomości mieszkańców miasta stołecznego Warszawy, że odtąd środki egzekucyjne wyjątkowe, nieodstępnej egzekucyi wojskowej, mają być zaregulowane jedynie tylko do zaległości z roku 1862 łącznie z podatkami i należnościami miejskiemu za rok bieżący 1863 przypadającemi. p. o. Prezydenta, jeneralnego sztabu jenerał major, Witkowski.

 

 

 

 

 

Zobacz także

1 VI 1864

PRZEGLĄD LITERACKO-POLITYCZNY. (…) Paris 1864. Co to jest armja rosyjska? Czy trzeba daleko szukać odpowiedzi na to pytanie? Przed wojną…

31 V 1864

- Kanalizacya Radomia. Kiedy Warszawa, ksztusząc się wśród lata niezdrowem powietrzem, na próżno wygląda radykalnej przemiany w systemacie kanalizacyi, miasto…

30 V 1864

Do Jen. kor. piszą z Paryża, iż gabinet londyński po nieudaniu się misyi lorda Clarendona wszelkich używa środków ku zbliżeniu…