Dziennik Powszechny: pismo urzędowe, polityczne i naukowe, nr 111

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: oprac. ŁS
17 V 1864

Meksyk. Piszą z Meksyku do Patrie pod 10-m kwietnia: Pod tą datą robiono już wszelkie niezbędne przygotowania do przyjęcia nowego Cesarza. Zastępy robotników zajmowały się odnawianiem wszystkich domów stolicy, od sklepów aż do tarasów. Vidauri, gubernator Cohahuili i Nuovo Leone, zerwał stanowczo z Juarezem. Wypadek ten głównie zajmował wszystkich w obecnej chwili. Rzeczywiście, gdyby był Juarez zdołał zjednać sobie Vidauriego, wywołałoby to koniecznie nową wyprawę, ażeby wypędzić ex-prezydenta z tej części kraju, ważnej z tego powodu, że znajduje się w bliskości Stanów Zjednoczonych (...) Włochy. Turyn, 8 Maja. Podług budżetu złożonego przez ministerstwo spraw wewnętrznych, koszta na przytłumienie rozbójnictwa we Włoszech południowych obliczone są na 22 miliony fr. rocznie. Z Rzymu piszą do Kolnische Zeitung pod datą 7-m maja. Podług wiadomości, którą dziś z rana z Watykanu odebrałem, zdrowie Ojca Świętego w ogóle polepszyło się; ale apertura, którą Papież nosi na każdej nodze wielce mu utrudnia chodzenie, nawet przy pomocy kuli, i z tego powodu Ojciec Święty podobno kiedy niekiedy po cichu się użala. Przy takich okolicznościach rozporządzenia co do przeniesienia się na letnie mieszkanie do Castel Gandolfo i Porto d’Anzo zostały odwołane. Lecz Ojciec Święty po zupełnem wyzdrowieniu chce zwołać tajny konsystorz. Z Turynu piszą do Allgemeine Zeitung. Mniemano czy też istotne zerwanie pomiędzy Mazzinistami i Garibaldczykami z każdym dniem wyraźniej objawia się w dziennikarstwie. Gdy pierwsi przyznają się do tajnych werbunków, stają w ich obronie i wzywają swoich stronników do jawnego i bezwzględnego przystąpienia do tej sprawy, drudzy znowu przestrzegają młodzież włoską, aby nie dała się wplątać w założone na nią sidła, denuncjują policji werbowników i ich knowania.

Zobacz także

1 VI 1864

PRZEGLĄD LITERACKO-POLITYCZNY. (…) Paris 1864. Co to jest armja rosyjska? Czy trzeba daleko szukać odpowiedzi na to pytanie? Przed wojną…

31 V 1864

- Kanalizacya Radomia. Kiedy Warszawa, ksztusząc się wśród lata niezdrowem powietrzem, na próżno wygląda radykalnej przemiany w systemacie kanalizacyi, miasto…

30 V 1864

Do Jen. kor. piszą z Paryża, iż gabinet londyński po nieudaniu się misyi lorda Clarendona wszelkich używa środków ku zbliżeniu…