„Dziennik Powszechny” nr 69

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: oprac. ŁS
26 III 1863

Korespondencje z Aten donoszą o polepszeniu się stanu rzeczy w Grecji, od czasu jak zgromadzenie narodowe objąwszy ster rządu i ze swego ramienia mianowawszy ministrów, śmiało i energicznie weszło na drogę reform i oszczędności. Największą trudność ciągle stanowi niekarna armja, i podobno zamierzają ją rozpuścić, pozostawiając tylko kadry, co przynosząc 8 miljonów rocznej oszczędności, mogłoby być uskutecznione, ponieważ Grecja jest państwem neutralnem, zostającem pod protektoratem trzech opiekuńczych mocarstw. Dla utrzymania wewnętrznego porządku, dostateczna by była żandarmerja i gwardja narodowa. Lecz Grecja ciągle marzy o przyszłej wojnie z Turcją i to przeszkadza rozwiązaniu armji utworzonej przez Króla Ottona. Jakkolwiek nie tak głośno zajmują się kandydaturą do tronu greckiego, niemniej wszakże dyplomacja pracuje nad wyszukaniem króla dla Grecji. Dzienniki fraucuzkie utrzymują, że p. Christides, któremu podobno rząd francuzki poufną misję do Aten powierzył, otrzymał od p. Drouyn de Lhuys objaśnienie w przedmiocie ostatnich dyplomatycznych układów, mających na celu obsadzenie tronu greckiego. Mówią, że najprawdopodobniejszą teraz jest kandydatura księcia Wilchelma Badeńskiego.

Anglia. Londyn, 21 Marca. Z polecenia Królowej dany był wczoraj, na cześć księcia Walji i jego małżonki, wieczór w pałacu St. James. Towarzystwo składało się z członków rodziny królewsko-angielskiej, z rodziny królewsko-duńskiej i książąt zagranicznych, obecnie tu bawiących, tudzież z posłów obcych dworów, z dygnitarzy państwa wraz z ich małżonkami i córkami, z części dworu królewskiego i z licznych reprezentantów wyższej i niższej szlachty. Książę Walji zezwolił, ażeby podarunki ślubne, ofiarowane jego dostojnej małżonce, wystawione zostały przez czas jakiś w South Kensington-Museum.

Zobacz także

20 IV 1864

Wypadkiem dnia wczorajszego jest zajęcie przez armia pruską okopów Dybelskich. Dotąd jeszcze naturalnie szczupłe tylko i urywkowe o przebiegu jego…

19 IV 1864

Ministerjum handlu w Prusach rozbiera teraz projekta, zaprowadzenia parowozów na drogach bitych, jak to ma miejsce w Pow: Bydgoskim, gdzie…

18 IV 1864

- Bilety wizytowe. Kuryer Warszawski wspomniał, że u Chińczyków bilety wizytowe znane są już od wieków. U nas zaś karteczki…