„Dziennik Powszechny” nr 69

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: oprac. ŁS
26 III 1863

Korespondencje z Aten donoszą o polepszeniu się stanu rzeczy w Grecji, od czasu jak zgromadzenie narodowe objąwszy ster rządu i ze swego ramienia mianowawszy ministrów, śmiało i energicznie weszło na drogę reform i oszczędności. Największą trudność ciągle stanowi niekarna armja, i podobno zamierzają ją rozpuścić, pozostawiając tylko kadry, co przynosząc 8 miljonów rocznej oszczędności, mogłoby być uskutecznione, ponieważ Grecja jest państwem neutralnem, zostającem pod protektoratem trzech opiekuńczych mocarstw. Dla utrzymania wewnętrznego porządku, dostateczna by była żandarmerja i gwardja narodowa. Lecz Grecja ciągle marzy o przyszłej wojnie z Turcją i to przeszkadza rozwiązaniu armji utworzonej przez Króla Ottona. Jakkolwiek nie tak głośno zajmują się kandydaturą do tronu greckiego, niemniej wszakże dyplomacja pracuje nad wyszukaniem króla dla Grecji. Dzienniki fraucuzkie utrzymują, że p. Christides, któremu podobno rząd francuzki poufną misję do Aten powierzył, otrzymał od p. Drouyn de Lhuys objaśnienie w przedmiocie ostatnich dyplomatycznych układów, mających na celu obsadzenie tronu greckiego. Mówią, że najprawdopodobniejszą teraz jest kandydatura księcia Wilchelma Badeńskiego.

Anglia. Londyn, 21 Marca. Z polecenia Królowej dany był wczoraj, na cześć księcia Walji i jego małżonki, wieczór w pałacu St. James. Towarzystwo składało się z członków rodziny królewsko-angielskiej, z rodziny królewsko-duńskiej i książąt zagranicznych, obecnie tu bawiących, tudzież z posłów obcych dworów, z dygnitarzy państwa wraz z ich małżonkami i córkami, z części dworu królewskiego i z licznych reprezentantów wyższej i niższej szlachty. Książę Walji zezwolił, ażeby podarunki ślubne, ofiarowane jego dostojnej małżonce, wystawione zostały przez czas jakiś w South Kensington-Museum.

Zobacz także

02 IV 1863

Amnestja albo rzeź i konfiskata! Taką alternatywę stawia carat Polakom. Najprzód starał się poburzyć gmin prosty przeciw nim. W Królestwie…

01 IV 1863

Prawie w jednej chwili dowiedzieliśmy się o dyktaturze Langiewicza i o jej upadku. Żołnierz, co na polu bitwy orężem skarbił…

31 III 1863

Berlin, 28go marca. Izba deputowanych obradowała dziś ostatecznie nad petycyami. Jedna z nich odnosiła się do kwestyi polskiej. Ława ministrów…