„Dziennik Powszechny” nr 37

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: oprac. ŁS
16 II 1863

Londyn, 11 Lutego. Wiadomo, że Królowa weźmie udział w uroczystości ślubnej swego najstarszego syna jedynie prywatnie; monarchini znajdować się będzie tylko na uroczystości kościelnej, lecz uniknie wszelkich innych przyjęć i przedstawień wystawnych, jakie w dniu tym u dworu miejsce mieć będą. W samej nawet kaplicy, dla królowej urządzone zostało miejsce, z którego będzie mogła przypatrywać się całemu obrzędowi, nie będąc sama widzianą. Wszyscy kawalerowie orderu Podwiązki znajdować się mają na tej uroczystości, przyczem będą mieli na sobie stosowne płaszcze i insygnia orderowe. – Podług Army and Nawy Gazette, flota wojenna angielska w ciągu ubiegłego półrocza znacznie zredukowaną została. Podczas gdy w dniu 1 sierpnia r. z. wynosiła ona 322 okręta, z 4 702 działami i 60 058 oficerami, majtkami, żołnierzami okrętowymi i miczmanami, w służbie czynnej zostającymi, skład jej obecny dochodzi tylko do 232 okrętów, z 3 414 działami i 47 027 ludźmi osady; flota przeto czynna angielska zmniejszyła się o 90 okrętów i 12 851 osady. – Jak naglącej potrzebie stolicy, otwarcie kolei żelaznej podziemnej uczyniło zadosyć, dowodem służy wielki i z dniem każdym wzrastający na tej drodze ruch. W ciągu pierwszych trzech tygodni po oddaniu tej drogi do użytku publicznego, czyli od 10-go stycznia do końca t. m., liczba pasażerów, którzy tą koleją przejeżdżali, wynosi 613 116, a zatem po 29 196 osób dziennie w przecięciu. Komunikacja pomiędzy tą drogą a Great Northern Railway zaprowadzoną zostanie w ciągu kilku tygodni, a roboty około przedłużenia kolei podziemnej do Finsbury, wkrótce rozpoczną się, w którym to celu nastąpiła emisja akcij za sumę 500 000 fun. ster., po 10 fun. ster. każda.

Zobacz także

20 IV 1864

Wypadkiem dnia wczorajszego jest zajęcie przez armia pruską okopów Dybelskich. Dotąd jeszcze naturalnie szczupłe tylko i urywkowe o przebiegu jego…

19 IV 1864

Ministerjum handlu w Prusach rozbiera teraz projekta, zaprowadzenia parowozów na drogach bitych, jak to ma miejsce w Pow: Bydgoskim, gdzie…

18 IV 1864

- Bilety wizytowe. Kuryer Warszawski wspomniał, że u Chińczyków bilety wizytowe znane są już od wieków. U nas zaś karteczki…