„Dziennik Powszechny” nr 37

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: oprac. ŁS
16 II 1863

Londyn, 11 Lutego. Wiadomo, że Królowa weźmie udział w uroczystości ślubnej swego najstarszego syna jedynie prywatnie; monarchini znajdować się będzie tylko na uroczystości kościelnej, lecz uniknie wszelkich innych przyjęć i przedstawień wystawnych, jakie w dniu tym u dworu miejsce mieć będą. W samej nawet kaplicy, dla królowej urządzone zostało miejsce, z którego będzie mogła przypatrywać się całemu obrzędowi, nie będąc sama widzianą. Wszyscy kawalerowie orderu Podwiązki znajdować się mają na tej uroczystości, przyczem będą mieli na sobie stosowne płaszcze i insygnia orderowe. – Podług Army and Nawy Gazette, flota wojenna angielska w ciągu ubiegłego półrocza znacznie zredukowaną została. Podczas gdy w dniu 1 sierpnia r. z. wynosiła ona 322 okręta, z 4 702 działami i 60 058 oficerami, majtkami, żołnierzami okrętowymi i miczmanami, w służbie czynnej zostającymi, skład jej obecny dochodzi tylko do 232 okrętów, z 3 414 działami i 47 027 ludźmi osady; flota przeto czynna angielska zmniejszyła się o 90 okrętów i 12 851 osady. – Jak naglącej potrzebie stolicy, otwarcie kolei żelaznej podziemnej uczyniło zadosyć, dowodem służy wielki i z dniem każdym wzrastający na tej drodze ruch. W ciągu pierwszych trzech tygodni po oddaniu tej drogi do użytku publicznego, czyli od 10-go stycznia do końca t. m., liczba pasażerów, którzy tą koleją przejeżdżali, wynosi 613 116, a zatem po 29 196 osób dziennie w przecięciu. Komunikacja pomiędzy tą drogą a Great Northern Railway zaprowadzoną zostanie w ciągu kilku tygodni, a roboty około przedłużenia kolei podziemnej do Finsbury, wkrótce rozpoczną się, w którym to celu nastąpiła emisja akcij za sumę 500 000 fun. ster., po 10 fun. ster. każda.

Zobacz także

02 IV 1863

Amnestja albo rzeź i konfiskata! Taką alternatywę stawia carat Polakom. Najprzód starał się poburzyć gmin prosty przeciw nim. W Królestwie…

01 IV 1863

Prawie w jednej chwili dowiedzieliśmy się o dyktaturze Langiewicza i o jej upadku. Żołnierz, co na polu bitwy orężem skarbił…

31 III 1863

Berlin, 28go marca. Izba deputowanych obradowała dziś ostatecznie nad petycyami. Jedna z nich odnosiła się do kwestyi polskiej. Ława ministrów…