Dziennik Powszechny, nr 124

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: oprac. ŁS
3 VI 1863

WIADOMOŚCI TELEGRAFICZNE. Paryż, 31 Maja. Dzisiejszy Monitor podaje bliższe szczegóły co do działań wojennych francuzów w Puebli. Pułkownik Brincourt udawszy się dnia 14 kwietnia z znacznym oddziałem na rekonesans, pobił pod Atlesco 3,000 Meksykanów. Straty poniesione przez wojsko francuzkie od 23 marca do 17 kwietnia, wynosiły 70 zabitych, 578 ranionych (z których większa część jest lekko ranionych), 43 zaginionych. Ogólne położenie rzeczy jest przedstawione jako zadawalniające. Londyn, 31 Maja. Dziennik Observer donosi, że Wilhelm książę Duński przyjmuje koronę grecką. Książę Chrystjan, ojciec przyszłego Króla, zrzekł się kilku warunków, jakie początkowo zastrzegł, przy zezwoleniu na przyjęcie tronu przez syna. Książę Wilhelm zgadza się na umiarkowaną listę cywilną i uda się do Grecji bez wszelkiego orszaku cudzoziemców. Mieszkańcy wysp Jońskich wysłali deputację do Kopenhagi. Londyn, 1 Czerwca. Poczta lądowa przywiozła z Point de Galie (na południowym krańcu wyspy Ceylon, gdzie się schodzą poczty z południowej Azji i z Kalkutty) z dnia 12 maja następujące wiadomości: Admirał Bonard spełnił swą misję w Hue i udał się z powrotem do Francji. W Saigon było wiadomo, że Cesarz Anamski podpisał traktat z Francją z dnia 5 czerwca 1862 r. i zatwierdził proklamację władz francuzkich z dnia 1 stycznia r. b., uznającą osadę za terytorjum francuzkie. – Z Japonji donoszą, że Europejczycy w Yokohama z niespokojnością oczekują odpowiedzi rządu japońskiego na żądania Anglji. Turyn, 30 Maja. Dzienniki zamieszczają depesze prywatne z Neapolu, które podają następujące wiadomości: Wczoraj fregata Garibaldi spotkała w okolicy wybrzeża Lecce dwa statki napełnione rozbójnikami albańskimi. Jeden z pomienionych statków został zatopiony, a drugi zajęty. Ujęci rozbójnicy, zostali uwięzieni w twierdzach Lecce i Brindisjum.

Zobacz także

1 VI 1864

PRZEGLĄD LITERACKO-POLITYCZNY. (…) Paris 1864. Co to jest armja rosyjska? Czy trzeba daleko szukać odpowiedzi na to pytanie? Przed wojną…

31 V 1864

- Kanalizacya Radomia. Kiedy Warszawa, ksztusząc się wśród lata niezdrowem powietrzem, na próżno wygląda radykalnej przemiany w systemacie kanalizacyi, miasto…

30 V 1864

Do Jen. kor. piszą z Paryża, iż gabinet londyński po nieudaniu się misyi lorda Clarendona wszelkich używa środków ku zbliżeniu…