„Dziennik Powszechny”, nr 111

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: oprac. ŁS
18 V 1863

Włochy. Turyn, 11 Maja. Od kilku dni zwróciło tu uwagę ogłoszenie w znanem piśmie czasowem Revista contemporanea wielu dokumentów, dotyczących hr. Cavoura. Mąż ten stanu tak ważny brał udział we wszystkich wypadkach ostatnich czasów, że wszystko co go dotyczy, przyciąga opinję publiczną. Ogłoszone dokumenta, głównie dotyczą wyprawy do Sycylji i Neapolu w 1860 r. Okazuje się z nich, że Garibaldi przedsięwziął swą wyprawę w porozumieniu z hr. Cavourem, który nie tylko nie starał się wstrzymywać Garibaldego w Sycylji, lecz uczynił wszystko co było można w celu rozszerzenia ruchu w całych Włoszech. Bystrem swem spojrzeniem, zrozumiał jego doniosłość; trzeba było albo iść śmiało do końca, albo cofnąć się może poza punkt wyjścia. Dokumenta ogłoszone w Revista contemporanea, rzuciły także nowe światło na rolę odegraną przez jedną z znakomitości włoskich, przez p. Lafarina. Stronnictwo krańcowe lewe, nie lubiące p. Lafarina, dla tego, że jest gorącym stronnikiem zasad monarchicznych, potrafiło wmówić w publiczność, że udawał się on do Sycylji dla przeszkodzenia Garibaldemu, aby się dalej nie posunął. Tymczasem cel jego misji wprost był sprzeczny. Dokumenta wspominają także o innej jeszcze znakomitej osobistości, przeciwko której w ostatnich czasach silnie powstają, o admirale Persano, który dowodził krążącą na wodach sycylijskich eskadrą piemoncką. P. Cavour polecił mu manewrować pomiędzy eskadrą neapolitańską a statkami garybaldystowskiemi. „Rozumiem pana hrabiego, odpowiedział admirał, jeżeli będzie potrzeba, po powrocie wyślesz mnie do Fenestrelle.” Stronnicy dawnego porządku starali się skorzystać z ogłoszonych dokumentów, oskarżając rząd piemoncki o wspólnictwo i złą wiarę.

Zobacz także

2 VI 1863

Wiadomości Zagraniczne. ANGLJA Londyn – Królewskie towarzystwo jeograficzne, wczoraj zebrało się na doroczne posiedzenie w Burhinton-House. Po otwarciu posiedzenia przez…

11 VI 1863

Berlin, 10. Czerwca. – Podanie londyńskiego Observera, że noty jednobrzmiące trzech mocarstw odeszły do Petersburga, zostało zbite przez dzienniki wiedeńskie.…

10 VI 1863

Z kraju odbieramy bolesne dla pojedynczych, pomyślne dla sprawy narodowej wiadomości. Przeciwnie najsmutniejsze dochodzą nas wieści z pola dyplomatycznego. W…