Dziennik Literacki, nr 89

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: oprac. ŁS
06 XI 1863

Z dniem 1. b.m. zaczęło wychodzić we Lwowie nowe pismo perjodyczne p. t. Mieszczanin polski. Wydaje je najczynniejszy w mieście naszem nakładca pism polskich, p. Karol Wild, odpowiedzialnym redaktorem jest p. Lucjan Tatomir, autor rozbieranej nie dawno w dzienniku naszym „Skarbniczki dziejów i rzeczy polskich”, a do końca z. m. redaktor „Przeglądu”, wydawanego przez pana Hipolita Stupnickiego. „Mieszczanin polski” wychodzić będzie raz na tydzień, co soboty. Według programu zawierać będzie następująco rubryki: 1. rozprawy wyświecające stanowisko miast i mieszczaństwa w rozwoju gospodarstwa społecznego, 2. szkice i opowiadania z dziejów ojczystych, biografie, oraz wiadomości historyczne, statystyczne i geograficzne o miastach polskich, 3. powieści tak historyczne jak obyczajowe i humorystyczne, kiedy niekiedy poezje, 4. sprawy miejskie, t. j. sprawozdania z rad miejskich, z obrotu funduszów miejskich, wiadomości o zakładach pod opieką miast zostających, oraz dotyczące korespondencje, 6. zapiski przemysłowe, handlowe i gospodarskie, oraz rozprawki z dziedziny nauk przyrodniczych, 6. różności: drobiazgi humorystyczne, teatr i sztuki piękne. Jak widzimy ramki pisma obszerne, granico szeroko zakreślone. Jako cel wytknął sobie „Mieszczanin polski” „pobudzenie, podług wyrażenia programu, jednego z najpotężniejszych żywiołów naszego społeczeństwa do czynnego udziału w krzewieniu oświaty ojczystej i w rozwoju ruchu umysłowego w kierunku narodowym” […]. Spodziewamy się, iż „Mieszczanin polski” znajdzie w kraju uznanie i poparcie, na jakie zasługuje sobie przez wzgląd na cel swój zacny, poczciwy, zwłaszcza, iż, jak słusznie wyraził się wydawca na wstępie programu, zapobiega on rzeczywistej, naglącej potrzebie, wypełniając jako nowo powstający organ miast polskich znaczną a wielce szkodliwą lukę w naszem narodowem dziennikarstwie. Życzymy mu powodzenia z całego serca.

 

 

Zobacz także

3 XII 1863

– Kłamie Vaterlaud mówiąc, że Czas doniósł o powieszonym człowieku w hotelu Lwowskim, jakoby tenże dopuścił się samobójstwa. Czas bowiem…

2 XII 1863

We Francji poczyniono ciekawe spostrzeżenia w przedmiocie wpływu, jaki wywiera klimat europejski na wojska arabskie, stojące od niejakiego czasu załogą…

1 XII 1863

Od powstania. No patrzcie moi kochani, nie jestże to oczywisty cud i łaska Boska, że oto dotąd jeszcze prawie jakby…