„Czas”, nr 96

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: oprac. ŁS
28 IV 1863

L’ Europe podaje pod napisem „Wyprawa Rosyan przeciw rządowi rosyjskiemu, wiadomość, która jeżeli się urzeczywistni, uprości jak mówi tenże dziennik, lecz zarazem zachmurzy sytuacyę. Wojna pomiędzy Francyą i Rosyą, pomiędzy Szwecyą i Rosyą, lub pomiędzy innemi mocarstwami i Rosyą straciłaby nieuchronnie wszelkie prawdopodobieństwo i mogłaby się nawet stać niemożebną, gdyż byłaby niepotrzebną. Lecz krew ludzka nie mniejszym przez to płynęłaby strumieniem, a dramat, jakkolwiek ograniczający się na samem łonie Rosyi, niemniej straszne przedstawiałby zajścia, niemniej przerażające sceny. Pewna osoba, pisze L’Europe z d. 22 b. m., wręczyła nam dwa listy, z których jeden z Petersburga, drugi z Moskwy. Aby te dwie korespondencye doszły nas z pewnością, a w każdym razie aby ich nie czytał kto inny prócz tego, do kogo były adresowane, osoba która nam je wręczyła, odbyła umyślnie podróż do Frankfurtu. Lękać się w takich razach mistyfikacyj, nasze powątpiewania przeto rozwiano dopiero zostały trzecim listem, który nam w tej chwili poczta przynosi z Petersburga, z daty 8 kwietnia, z podpisem dosyć znanej osoby. Powiemy więc, iż nam donoszą, że w celu, na którego znajomości czytelnikom mało zależy, przygotowuje się w milczenia i cichości wyprawa rosyjska, złożona 5 do 6 tysięcy ludzi, aby z różnych punktów Rosyi udać się do Polski i Litwy. Bezpośrednim przedmiotem tej wyprawy jest powstanie polskie, które walczy celem zrobienia powstania rosyjskiego. Pomagać Polakom i zarazem szerzyć rewolucyę, zwiększać ją i wciągać w prowincye rosyjskie, do samego środka cesarstwa, taki jest program obszernego stowarzyszenia tajnego. Stowarzyszenie to postanowiło korzystać z okoliczności obecnych i zmusić cesarza Aleksandra, aby obdarzył ludy swe wolnością polityczną. Innemi słowy, chciałoby wielki uczynić zamach, bardziej straszny niż wzniosły, zamach ku odrodzeniu Rosyi krwią i żelazem. W końcu mówi L’ Europe, że jeżeli fakt ten przejdzie z sfery gorączkowego marzenia spiskujących na pole smutnej rzeczywistości ujrzymy w państwie carów krew i żelazo.

Zobacz także

17 XII 1863

KRÓLESTWO POLSKIE. Wczoraj o godzinie dziesiątej z rana wykonano karę śmierci przez powieszenie na Emilianie Chodanowskim, czeladniku cukierniczym, jakoby przekonanym…

16 XII 1863

Z Warszawy piszą do Jeneral. kor. „Z rozmaitych okoliczności wnosić można prawie z zupełną pewnością, że przez władze rosyjskie znaleziony…

15 XII 1863

DZIAŁ NIEURZĘDOWY. […] Jakkolwiek Monitor nie przestaje ogłaszać odpowiedzi monarchów na list Cesarza Napoleona zapraszający ich na kongres, nie w…