Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: oprac. ŁS
29 V 1864

Moskwa. Tworzenie wojennych okręgów w Rosyi nie zostaje w związku z zasadniczą reorganizacyą armii, jak to się dzieje we Francyi, lecz jest po prostu wynikiem politycznych obaw bądź zewnątrz, bądź wewnątrz. Za czasów Mikołaja istniały w tym celu jenerał-gubernatorstwa, których obowiązkiem było ścisłe przestrzeganie, aby legalny rozwój instytucyj krajowych nie doprowadził ludności do poczucia prawa i sprawiedliwości, lecz, paraliżowany na każdym kroku, zmuszony był tylko w stanie wojennym widzieć konieczność. Tak pierwej, jak i teraz, tylko prowincye, w których zagrożonem jest panowanie rosyjskie, ulegają tej militarnej konstrukcyi. Niżej podany ukaz odnosi się do gubernij estońskiej, inflanckiej i kurlandzkiej, czyli tak zwanych prowincyj nadbałtyckich, gdzie ludność, dzięki niemieckiemu pochodzeniu, cieszy się wyjątkową przychylnością rządu, i tylko obawa zewnętrznego nieprzyjaciela mogła wywołać podobne postanowienie: „Dnia 30 kwietnia (11 maja) Car najwyżej rozkazać raczył, aby z gubernij inflanckiej, estońskiej i kurlandzkiej utworzyć okrąg wojenny jako wyższy miejscowy zarząd wojsk, pod nazwą okręgu Rygskiego, a to na zasadach, jakie przewodniczy utworzeniu wojennych okręgów: warszawskiego, wileńskiego, kijowskiego i odeskiego a mianowicie: 1) Okrąg ten poddać inflanckiemu, estońskiemu i kurlandzkiemu jenerał - gubernatorowi, który ma się nazywać głównodowodzącym wojskami okręgu rygskiego. 2) Na czas obecny głównodowodzącemu wojskami poddać zupełnie tylko połowę wojska konsystujące w wojennym rygskim okręgu, na prawach dowódzcy oddzielnego korpusu podczas pokoju. (…) - Według wiadomości podanej przez rosyjską gazetę Narodnoje Bogactwo: Szlachta inflancka na ostatnich posiedzeniach sejmu odrzuciła projekt do ustawy o wolności dla wszystkich stanów nabywania majątków ziemskich w tej gubernii. - Rosyjskie rządowe dzienniki, pomimo że się powołają do solidarności z Austryą, kiedy tylko jest mowa o Polsce, nie wyrzekają się wcale swej dawnej opiekuńczej roli nad ludami słowiańskiemi.

Zobacz także

15 VI 1864

Paryż 10 czerwca. Onegdaj spotkał Cesarza przypadek, który mógł go na niebezpieczeństwo narazić. Wsiadłszy na jeziorze w Fontainebleau na łódkę,…

14 VI 1864

Królestwo Polskie. Śrem, 11 Czerwca. - We wtorek w nocy dnia 7 Czerwca obie panie wraz z synkiem, które aresztowano…

13 VI 1864

- Terminatorowie w Warszawie. Obecnego stanu rzemiosł w naszem mieście nie można nazwać kwitnącym. Oprócz niezmiernego pomniejszenia w odbycie, oprócz…