Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: oprac. ŁS
11 V 1864

Rosya. Car wystosował pod d. 19 kwietnia (1 maja) następujący reskrypt do ks. Gorczakowa wicekanclerza nadający mu swój portret do noszenia jako znak zasługi. Dar ten jest uznaniem tryumfu Gorczakowa nad dyplomacyą tych państw, co notami swemi do Petersburga prowadziły przez kilka miesięcy bezskuteczną kampanię i wreszcie wycofały się z niej nie bez moralnego a i materyalnego szwanku. Reskrypt do Wice Kanclerza Cesarstwa z d. 19 kwietnia 1864 r.: Książę Aleksandrze Michałowiczu! Usiłując ciągle, według moich wskazówek utrwalić na silnych podstawach przyjazne stosunki Rosyi z mocarstwami zagranicznemi, nie przestawaliście usprawiedliwiać zupełnie zaufania, jakie w was położyłem, a ważne usługi jakie oddaliście państwu, niejednokrotnie zjednały nam wyrażenia mej szczerej wdzięczności. Dziś nabyliście nowych do niej praw. Kiedy w ciągu ubiegłego roku zawikłania polityczne wywołane przez rokosz polski, zagrażały nietykalności praw Rosyi, a naruszając pokój ogólny, mogły opóźnić rozwój reform przedsięwziętych dla pomyślności Cesarstwa w jego wewnętrznej organizacyi, troskliwość moja musiała się przede wszystkiem zwrócić na środki zabezpieczenia godności i słusznych praw Rosyi. Wasze doświadczenie, wasza gorąca miłość i przywiązanie do tronu i ojczyzny, pozwoliły mi znaleźć w was godnego tłumacza mych życzeń i mych zamiarów. Skoro zajścia zagrażające Rosyi i usiłowania niesłusznego wmięszania się do spraw wewnętrznych zostały usunięte, cel prac, które wam powierzyłem, a z których wywiązaliście się z gorliwością, został osiągnięty z honorem i sławą Rosyi, będących głównem przedmiotem mych starań. Jako słuszne uznanie tych ważnych usług i jako szczególny dowód moich uczuć dla was, udzielam wam dołączający się tu mój portret, ozdobiony brylantami, do noszenia w pętlicy na wstążce św. Andrzeja i pozostaję niezmniennie dla was przychylnym. (na oryginale własną ręką napisano) Wasz szczerze przywiązany i wdzięczny Aleksander.

Zobacz także

1 VI 1864

PRZEGLĄD LITERACKO-POLITYCZNY. (…) Paris 1864. Co to jest armja rosyjska? Czy trzeba daleko szukać odpowiedzi na to pytanie? Przed wojną…

31 V 1864

- Kanalizacya Radomia. Kiedy Warszawa, ksztusząc się wśród lata niezdrowem powietrzem, na próżno wygląda radykalnej przemiany w systemacie kanalizacyi, miasto…

30 V 1864

Do Jen. kor. piszą z Paryża, iż gabinet londyński po nieudaniu się misyi lorda Clarendona wszelkich używa środków ku zbliżeniu…