Czas, nr 258

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: oprac. ŁS
11 XI 1863

Lwów 6 listopada wieczór. Tutejsze dzienniki zaalarmowały wczoraj nie pomału swych czytelników przyniesionemi w swoich kolumnach wiadomościami o zmianach, mających zajść w zarządzie naszej prowincyi. I tak doniosły one: najpierw, że Galicya ma być ogłoszoną w stanie wojennym, Kriegszustand, w skutek czego wszystkie procesy polityczne i dziennikarstwo będzie podlegać sądom wojennym; po wtóre, że ministeryum zażądało od sądów galicyjskich szczegółowego wykazu wszystkich politycznych procesów, który to krok ma być przygotowaniem do oddania ich sądom wojskowym; po trzecie, że hr. Mensdorff-Pouilly ma mieć upoważnienia do zaprowadzenia stanu oblężenia w Galicyi każdej chwili, kiedy uzna tego potrzebę; a po czwarte, że istnieje projekt zaprowadzenia w Galicyi rodzaju opolczenia, które będzie się nazywać strażą narodową, Nationalwache. Jakkolwiek niełatwy jest przystęp do tych źródeł, z których by się można na pewne dowiedzieć, ile w tych wiadomościach jest prawdy, jednak są rzeczy o których nawet bez zasięgania relacyi z dalekich źródeł można z góry powiedzieć, o ile są możebne lub niemożebne; pozwólcie mi przeto, ażebym mianowicie ze względu na to, że wiadomości te bardzo niepokojące sprawiły tutaj wrażenie, cokolwiek je objaśnił i sprostował. Owo więc co do pierwszego zachodzi tutaj nieporozumienie o całą rzecz. Jest bowiem trzy stopnie zmian, które w austryackiem wojsku koleją przeprowadzane bywają, nim ono zostanie postawionem na stopie wojennej. Pierwszym z nich jest powołanie rekrutów i urlopników i postawienie czwartych batalionów, czyli ukompletowanie korpusów do takiej liczby ludzi, jaką mieć właściwie powinny, i to się nazywa postawieniem załogi w stanie wojennym, im Kriegsstand. W drugim stopniu przygotowań korpusy zaopatrują się w te wszystkie przybory, które są do wojny potrzebne i otrzymują podwyższenie gaży o 1/6 część, i to się nazywa die Kriegsbereitschaft. W trzecim dopiero stopniu korpus lub armia zostaje ogłoszoną na stopie wojennej, auf dem Kriegsfuss, i otrzymuje podwyższenie o jedną trzecią część gaży.

 

 

 

Zobacz także

29 VI 1864

Gazecie kolońskiej donoszono telegrafem z Londynu o blizkiem zawarciu konwencyi między Rosyą, Austryą i Prusami, podług której obowiązują się te…

28 VI 1864

Rosya. Dziennik giełdowy petersburski Birżewyja Wiedomosti podaje następującą komuuikacyę urzędową: „Z powodu niedopełnienia przez Bucharskiego emira przyjętych przez niego zobowiązań…

27 VI 1864

FEJLETON DZIENNIKA POWSZECHNEGO. Aż strach mi dzisiaj brać pióro do ręki... Od samego poranku, wszystko mi na przekor staje -…