Czas, nr 258

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: oprac. ŁS
11 XI 1863

Lwów 6 listopada wieczór. Tutejsze dzienniki zaalarmowały wczoraj nie pomału swych czytelników przyniesionemi w swoich kolumnach wiadomościami o zmianach, mających zajść w zarządzie naszej prowincyi. I tak doniosły one: najpierw, że Galicya ma być ogłoszoną w stanie wojennym, Kriegszustand, w skutek czego wszystkie procesy polityczne i dziennikarstwo będzie podlegać sądom wojennym; po wtóre, że ministeryum zażądało od sądów galicyjskich szczegółowego wykazu wszystkich politycznych procesów, który to krok ma być przygotowaniem do oddania ich sądom wojskowym; po trzecie, że hr. Mensdorff-Pouilly ma mieć upoważnienia do zaprowadzenia stanu oblężenia w Galicyi każdej chwili, kiedy uzna tego potrzebę; a po czwarte, że istnieje projekt zaprowadzenia w Galicyi rodzaju opolczenia, które będzie się nazywać strażą narodową, Nationalwache. Jakkolwiek niełatwy jest przystęp do tych źródeł, z których by się można na pewne dowiedzieć, ile w tych wiadomościach jest prawdy, jednak są rzeczy o których nawet bez zasięgania relacyi z dalekich źródeł można z góry powiedzieć, o ile są możebne lub niemożebne; pozwólcie mi przeto, ażebym mianowicie ze względu na to, że wiadomości te bardzo niepokojące sprawiły tutaj wrażenie, cokolwiek je objaśnił i sprostował. Owo więc co do pierwszego zachodzi tutaj nieporozumienie o całą rzecz. Jest bowiem trzy stopnie zmian, które w austryackiem wojsku koleją przeprowadzane bywają, nim ono zostanie postawionem na stopie wojennej. Pierwszym z nich jest powołanie rekrutów i urlopników i postawienie czwartych batalionów, czyli ukompletowanie korpusów do takiej liczby ludzi, jaką mieć właściwie powinny, i to się nazywa postawieniem załogi w stanie wojennym, im Kriegsstand. W drugim stopniu przygotowań korpusy zaopatrują się w te wszystkie przybory, które są do wojny potrzebne i otrzymują podwyższenie gaży o 1/6 część, i to się nazywa die Kriegsbereitschaft. W trzecim dopiero stopniu korpus lub armia zostaje ogłoszoną na stopie wojennej, auf dem Kriegsfuss, i otrzymuje podwyższenie o jedną trzecią część gaży.

 

 

 

Zobacz także

20 IV 1864

Wypadkiem dnia wczorajszego jest zajęcie przez armia pruską okopów Dybelskich. Dotąd jeszcze naturalnie szczupłe tylko i urywkowe o przebiegu jego…

19 IV 1864

Ministerjum handlu w Prusach rozbiera teraz projekta, zaprowadzenia parowozów na drogach bitych, jak to ma miejsce w Pow: Bydgoskim, gdzie…

18 IV 1864

- Bilety wizytowe. Kuryer Warszawski wspomniał, że u Chińczyków bilety wizytowe znane są już od wieków. U nas zaś karteczki…