Czas, nr 186

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: oprac. ŁS
18 VIII 1863

W miesiąc dopiero po odrzuceniu przez gabinet rosyjski żądań trzech mocarstw, nowe trzy noty odeszły do Petersburga. Czy one mieszczą w sobie nowe sformułowanie dawnych żądań czy złagodzone i osłabione w postaci życzeń, to już na jedno wychodzi. Korespondencya dyplomatyczna na to tylko jest utrzymywaną, aby nie zrzec się dobrowolnie prawa wdawania się w sprawę polską i przewlec ostateczne postanowienie, dokąd tylko będzie można. Główną pobudką tej korespondencyi jest niepodobieństwo zerwania jej bez pociągnięcia za sobą wojny. Otóż aby wojny uniknąć, trzy mocarstwa musiały zapewne użyć w swych nowych notach języka wielce łagodnego i potulnego. Zniosły one w milczeniu ostrą i surową odprawę Gorczakowa, który dobrze wiedział, że nie masz między jego przeciwnikami jedności, ale przeciwnie, że nieufność i zazdrość paraliżować będą wszystkie kroki każdego z trzech państw, któreby się chciało rozprawić z nim zbrojno. Chęć utrzymania pokoju przeważa dziś w Europie i ona jest obecnego położenia politycznego znamieniem. Zdaje się, że tem większą wartość przywiązuje Europa do spokojności, im silniej się przekonywa o niepodobieństwie wydobycia się z zawikłania środkami dyplomatycznemi. Jak dalece jednak pokój trudnym jest do utrzymania, to poznać już ztąd, że pierwszy raz za teraźniejszego cesarstwa nie było w dniu napoleońskim, 15go sierpnia, ani przeglądu wojska, ani powinszowań ciała dyplomatycznego. Bo i czegóżby winszowano Cesarzowi Napoleonowi, skoro mu się nie powiodły plany urządzenia koalicyi przeciw Rosyi ani też rozwiązania kwestyi polskiej bez wojny? Nie mogą winszować mu pokoju, jak skoro z czarnej chmury zacieniającej horyzont polityczny wypaść może lada chwila grom, co roznieci pożar ogólny? Niebezpiecznym dla powagi tronu cesarskiego byłby okrzyk wojsk zgromadzonych na przegląd 15go sierpnia.

 

Zobacz także

17 IX 1863

WILNO. Donosiliśmy już nieraz o znacznej liczbie zbłąkanych wracających ustawicznie z różnych miejsc z band powstańczych ze szczeremi uczuciami skruchy.…

16 IX 1863

Wracam jeszcze do wyjazdu carewicza z Warszawy. Faktem jest, że oboje, on i małżonka, mocno byli przy wyjeździe rozczuleni. Według…

15 IX 1863

Paryż, 12 Września. – Wczoraj wieczorem przedstawiały bulewary włoskie i Passage de l’Opera osobliwszy widok. Chodniki od rogu ulicy Drouet…