Chwila, nr 58

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: oprac. ŁS
11 III 1864

Hamburg 9 marca. Dziennik rządowy szlezwicki z d. 8 b. m. zawiera obwieszczenie cywilnych komisarzy austryacko-pruskich, na mocy którego od d. 1 kwietnia duńska moneta i bilety banku kopenhagskiego nie będą przyjmowane w kasach publicznych, lecz w to miejsce moneta brzęcząca szlezwicko-holsztyńska i twarde talary na stopę 14 i 30 (14 z grzywny kolońskiej lub 30 z fanta celnego) mają być uważane za prawnie ważny pieniądz. Londyn 9 marca, (obszerniejsza treść telegramu już wczoraj podanego.) Na posiedzeniu Izby wyższej zeszłej nocy lord Derby wniósł, aby przedłożono dalszy ciąg korespondencyi odnoszącej się do sprawy duńskiej, zwłaszcza, że wypadki wojenne przez wkroczenie wojsk do Jutlandyi inny przybrały charakter. Lord Russell odpowiedział: Przedłożenie akt byłoby niewłaściwem wobec toczących się układów. Oczekuje on odpowiedzi duńskiej z końcem tego tygodnia: jeżeli Dania przystanie na konferencyę, wtedy nowe rozpoczną się rokowania, w przeciwnym zaś razie kroki nieprzyjacielskie prowadzone dalej będą. Shaftesbury oczekuje, że rząd przed Wielkanocą stanowczo postanowienie swoje wypowie. Na interpelacyę lorda Ellenborough odrzekł lord Russell : Rząd jak na teraz umie tylko podać nietykalność Danii jako podstawę konferencyi, a mocarstwa niemieckie oświadczyły, że się jej trzymać będą. Shaftesbury pragnie, aby angielska marynarka miała na baczeniu wojenne okręty austryackie na morzu Bałtyckiem na co lord Russell odrzekł, iż okręty austryackie mają podobno bronić statków kupieckich i teraz miały także przeszkodzić blokowaniu Elby. Ellenborough wyraża swoje niedowierzanie względem Austryi; Grey uważa przedłożone dokumenta za upokarzające. Lord Russell odpowiedział: Rząd zachował sobie zupełną wolność, czy iść sam czy z innemi państwami; a nie będzie rozpoczynał wojny, jeżeli będzie mógł na drodze pokojowej zabezpieczyć całość i nietykalność Danii. Flota gotową jest każdego czasu, a trudno, aby okręty austryackie lub pruskie stawiły jej opór.

Zobacz także

13 IV 1864

Gazeta Moskiewska przedrukowawszy z naszego Dziennika artykuł nadesłany o zeznaniach Stryckiego, pisze między innemi, co następuje: „Patrjoci polscy widzą główną…

12 IV 1864

Najznakomitszym przeglądem polityczno-literackim, nie tylko na stałym lądzie ale w całym świecie, była niezawodnie: La Revue des deux Mondes wychodząca…

11 IV 1864

Triest, 10 Kwietnia. - Dziś przed południem przyjął arcyksiąże Maksymilian deputacyą meksykańską w Miramare a wraz koronę meksykańską. Naczelnik deputacyi…