Chwila, nr 53

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: oprac. ŁS
5 III 1864

Wspomniałem już kilka razy o uzbrajaniach się w górnych Włoszech, tudzież o bacznej uwadze, jaką tu na nie zwracają w mniemaniu, że to, co się dzieje nad Padem i Mincio, uważać można za barometr do osądzenia polityki gabinetu tulleryjskiego. Barometr ten coraz bardziej spada, i chociaż jeszcze nie zupełną niepogodę, zawsze już zmianę wskazuje. Dla tego robią się już przygotowania na wypadek wojny, która chociaż nie z tej strony wywołana, nastąpić by mogła w skutek obecnych zawikłań na północy. Korpus obserwacyjny pod dowództwem jen. Petiti został wzmocniony; w krajach prowincyą Emilią niegdyś stanowiących gromadzi się drugi korpus pod jenerałem Sonnaz, a liczba wojsk włoskich w krajach do posiadłości austryackich przytykających wraz z rezerwami i załogami wynosić ma, przynajmniej nominalnie 150,000 ludzi. Przygotowania i uzbrajania się włoskiego rządu mają być tego rodzaju, że w razie potrzeby w krótkim czasie wystawić może 170,000 czynnego wojska, nie licząc w to potrzebnych załóg na południu i na wybrzeżach północnych Włoch. Wobec takich przygotowań zarządza rząd tutejszy odpowiednie środki, wprawdzie nie na tak wielki rozmiar, bo też tego nie potrzebuje mając ów potężny czworobok forteczny, który w każdym razie powstrzymać zdoła możliwe napady, a zarazem stanowi podstawę całej linii obronnej. (…) Hamburg 3 marca. Donoszą z Kopenhagi: Minister Monrad oświadczył w Izbie wyższej Rady państwa: Jeżeli wyżsi oficerowie niezadowoleni są z oddalenia jenerała de Meza, to wolno im podać się o uwolnienie. Najłagodniejszem obejściem się z jenerałem Meza było uwolnienie go bez pensyi. Jak donosi Dagbladet, król początkowo wzbraniał się dać dymisyę jenerałowi i że z tego powodu groził kryzys ministeryalny. Kiel 2 marca. Deputowani miasta wysłali dzisiaj podanie do komisarzy związkowych, przedstawiając konieczność śpiesznego zwołania stanów holsztyńskich.

Zobacz także

20 IV 1864

Wypadkiem dnia wczorajszego jest zajęcie przez armia pruską okopów Dybelskich. Dotąd jeszcze naturalnie szczupłe tylko i urywkowe o przebiegu jego…

19 IV 1864

Ministerjum handlu w Prusach rozbiera teraz projekta, zaprowadzenia parowozów na drogach bitych, jak to ma miejsce w Pow: Bydgoskim, gdzie…

18 IV 1864

- Bilety wizytowe. Kuryer Warszawski wspomniał, że u Chińczyków bilety wizytowe znane są już od wieków. U nas zaś karteczki…