Wystawa „Powstali 1863-64” w Kownie

Wystawa „Powstali 1863-64” w Wilnie

„Historia czy fikcja?” – spotkanie z autorskie z Lucyną Olejniczak w Inowrocławiu

Wystawa „Powstanie Styczniowe na Ponidziu”

Rekonstrukcja Bitwy pod Sędziejowicami i koncert patriotyczny

„Powstali 1863” na 11. Zamojskim Festiwalu Filmowym

Otwarcie wystawy „Powstali 1863-64” w Zamościu

Otwarcie wystawy „Powstali 1863-64” w Sandomierzu

Otwarcie wystawy „Powstali 1863-64” w Małogoszczu

Zamojski Festiwal Filmowy „Spotkania z historią”

Zamojski Festiwal Filmowy „Spotkania z historią”

Festiwal poświęcony jest zagadnieniom historycznym. Jego najistotniejsza część to konkurs filmu dokumentalnego, animowanego i reportażu filmowego o tematyce historycznej, w którym przyznawane są statuetki: Zamość - Perła Renesansu.