02 IV 1863

Amnestja albo rzeź i konfiskata! Taką alternatywę stawia carat Polakom. Najprzód starał się poburzyć gmin prosty przeciw nim. W Królestwie rozrzucił odezwy, wprost wzywające proletarjat wiejski, aby rzucił się na szlachtę, wyrżnął ją, palił jej dwory – i przywrócił tym sposobem porządek i posłuszeństwo carowi. Odezwa ta przechodzi ohydą wszystko,…

01 IV 1863

Prawie w jednej chwili dowiedzieliśmy się o dyktaturze Langiewicza i o jej upadku. Żołnierz, co na polu bitwy orężem skarbił sobie serca rodaków i obcych, ujął najwyższą władzę. Polacy, którym cudzoziemcy zarzucają niezrozumiane przez nich weto, oddali obywatelskie posłannictwo jednemu, aby dać poznać Europie, że nie masz ofiary na jakąby…

31 III 1863

Berlin, 28go marca. Izba deputowanych obradowała dziś ostatecznie nad petycyami. Jedna z nich odnosiła się do kwestyi polskiej. Ława ministrów była próżna, Sybel zaproponował więc odroczyć debatę i wezwać rząd państwa, aby dał się widzieć w izbie. Ten wniosek został przyjęty. Przyszłe posiedzenie odbędzie się we wtorek; prezydent ministrów zapowiedział…

30 III 1863

Listy z Madrytu rozpisują się obecnie o sławnym balu Księżnej Fernan Nunez, na który składają się kostiumerowie nie tylko hiszpańscy, ale i paryzcy. Królowa Izabella zaszczyci ten bal swoją obecnością w stroju Estery, wziętym z starożytnej płaskorzeźby znalezionej w Hiszpanii. Fałdy tego kostiumu przypominają tegoczesne wolanty, przytem na piersiach fest…

29 III 1863

Pod napisem: „Polska i kongres” zamieszcza La France artykuł wstępny podpisany przez sekretarza redakcyi, co jest oznaką, iż udzielony on był temu dziennikowi, a źródło jego sięga sfer wyższych. Artykuł ten poświęcony jest dowodzeniu konieczności kongresu dla załatwienia sprawy polskiej Mówi on, że ks. Metternich „przywiózł zapewnienia dozwalające mieć rzeczywistą…

28 III 1863

Dnia 22 Marca oddział nasz z 450 ludzi złożony, pod dowództwem K. Mielęckiego, natarł pod Kaźmierzem na moskali w liczbie trzech rot piechoty i sotni kozaków: moskale rozbici przez naszych cofnęli się w nieładzie, straciwszy w zabitych i rannych 224; znaczną z nich część, uciekających, potopili w rzece. Z naszej…

27 III 1863

Wczoraj ozwały się po raz pierwszy fujarki, kręcone zwykle z wierzbiny. Puszczanie wierzby, a ztąd i fujarki, to na kształt skowronków, są także zwiastunami wiosny. Już też lada chwila zawitają do nas i bociany, albowiem według przypowieści ludowej: „Na Zwiastowanie Zlatują się bocianie”. Ostatnie Wiadomości. W Izbie Niższej Angielskiej P. Bright,…

26 III 1863

Korespondencje z Aten donoszą o polepszeniu się stanu rzeczy w Grecji, od czasu jak zgromadzenie narodowe objąwszy ster rządu i ze swego ramienia mianowawszy ministrów, śmiało i energicznie weszło na drogę reform i oszczędności. Największą trudność ciągle stanowi niekarna armja, i podobno zamierzają ją rozpuścić, pozostawiając tylko kadry, co przynosząc…

25 III 1863

W celu zaznajomienia publiczności z wypadkami toczącej się walki na Litwie z Najazdem Moskiewskim, i prostowania fałszywych wieści rozsiewanych przez tenże Najazd, postanowiliśmy wydawać od czasu do czasu Kartki, w których zapisywać będziemy wiadomości o naszem powstaniu. – Czerpane ze źródeł urzędowych mają niezaprzeczoną powagę i fakta podawane będą z…

24 III 1863

Paryż, 21. Marca – Dzienniki paryskie mało w ogólności podają wiadomości o wypadkach w Polsce. Nie mogą tego pojąć, dlaczego Langiewicz opuścił szeregi polskie w d. 18. b.m., gdy jeszcze wojska jego biły się na d. 19. b.m. Opinion podaje wiadomość z poznańskiego o przejściu wojska rosyjskiego na terytoryum pruskie…

23 III 1863

Londyn, 16 marca. Nasi czytelnicy wiedzą, że natłok na ulicach Londynu był niezmierny w czasie przejazdu orszaku królewskiego, za przybyciem księżniczki Aleksandry duńskiej do Londynu i że podczas illuminacyi liczne nieszczęścia miały miejsce. Interpelacye w tym przedmiocie przedstawione zostały rządowi w Izbie niższej, i z wyjaśnień udzielanych przez różnych mówców…

22 III 1863

Lwów, 21 marca. Ostatnie wiadomości z pola walki w Kongresówce smutne na Polakach zrobiły wrażenie, jednakowoż sprawa polska nigdy lepiej nie stała jak teraz. Nawet gdyby przejście dyktatora do Galicji potwierdziło się, to strata materjalna sowicie wynagrodzoną jest szybkim postępem dyplomacji i ogólną sympatją całej Europy na korzyść srodze doświadczonego…

21 III 1863

W Mińskich wiadomościach gubernjalnych wydrukowana następująca odezwa pełniącego obowiązek cywilnego gubernatora p. Każewnikowa, do stanów miejskich gubernji Mińskiej: „Z polecenia pana Wileńskiego wojennego, Kowieńskiego, Grodzieńskiego i Mińskiego jenerał gubernatora ogłosiłem objawienie jego excellencji, wzywające mieszkańców wszystkich stanów tutejszego kraju do zachowywania spokojności i posłuszeństwa prawom miejscowym i ustanowionym władzom. Tymczasem…

20 III 1863

ROZBOJE MOSKIEWSKIE. – Rozpasane i opiłe żołdactwo wraz ze swemi dowódzcami z piechoty i kozaków złożone, przebiegając lasy Radziwiłłowskie, każdego, kogo po drodze spotkali, nawet starców, kobiety i dzieci, nielitościwie batożyli, kobiety najbezwstydniej zaczepiali, a jednego osiwiałego wiekiem człowieka, wyrobnika ze wsi Nowa-Huta, najzupełniej obdarłszy, zamordowali. Przyszedłszy dnia 4 marca…

19 III 1963

Francja, Paryż, 14. marca. (La France przeciwko Morning Post w sprawie polskiej – różne wiadomości) La France występuje ostro przeciwko artykułowi Morning Post, który wczoraj zamieściliśmy. Dziennik angielski twierdził, iż chwila obecna nie sprzyja interwencyi, gdyż ani Rosyanie, ani powstańcy broni nie złożą. Taka argumentacja byłaby wprowadzeniem fatalizmu w politykę. Rząd…

18 III 1863

Brl. Ztg donosi z Warszawy o licznych i nieustannych aresztowaniach tamże, przedsiębranych bądź na ulicy, bądź po domach. Wszystkich, na których mniej więcej pada podejrzenie, że mają zamiar przyłączyć się do powstania – a pierwszy lepszy policjant decyduje o tem na ulicy – biorą w rekruty. Proskrypcja więc odbywa się dalej.…

17 III 1863

Rozpocznę od wiadomości należącej do strasznej, krwawej a obszernej kroniki opisującej mordy i barbarzyństwa rosyjskie. Szesnastu ludzi konnych, jadących za rekwizycjami ścigani już przez kozaków, przybyli nadedniem d. 5 marca na odpoczynek do folwarku Szydłowina pod Patrykosami w okolicach Siedlec, tam chcąc odpocząć zamknęli się w stodole i w oborze. Ledwo…

16 III 1863

ANGLJA. Londyn, 9go Marca. – Urzędowy program jutrzejszego ślubu Następcy tronu jest następny: Ślub odbędzie się o godzinie 12 1/2 w Kaplicy Windsorskiej Śgo Jerzego. Królowa znajdować się ma prywatnie na tej uroczystości. Ambassadorowie i inni Członkowie Ciała Dyplomatycznego, którzy otrzymają zaproszenie, zajmą galerję na północnej stronie Ołtarza; Ministrowie zaś…

15 III 1863

Powstanie rozpaczy trafia do serc życzliwych i wywołuje spółuczucie Europy. Dzienniki oburzają się na barbarzyństwo Moskwy, otwierają składki i wołają o pomoc. Co z massy tych szlachetnych usiłowań wyniknie, my tego nie śmiemy przepowiedzić. Ale kiedy dziś prawie wszystkie rządy, wszystkie gabineta wypadki i wynikające z nich skutki zimno obliczają,…

14 III 1863

Gazeta wrocławska pisze z Michałowic pod d. 10. b. m. co następuje: Wiarogodny świadek, który jak wielu innych z ciekawości udał się do Michałowic z Krakowa, opowiadał nam bliższe szczegóły, co tam widział: ‘Pod Michałowicami ujrzał dawniejsze słupy nadgraniczne rosyjskie biało i czerwono świeżo pomalowane, rosyjskie orły pozrywane a polskiemi…

13 III 1863

Ostatnie listy z Konstantynopola donoszą o nowych zamiarach reformy finansowej ze strony Sułtana. Nie można tego inaczej nazwać, jak zamiarami; wieleż to razy bowiem, za przeszłego i teraźniejszego panowania, mówiono o podobnych reformach, wydawano pięknie brzmiące haty, by skończyć na słowach i brnąć dalej w dawnem marnotrawstwie i na nadużycia…

12 III 1863

Wiadomo, że okoliczności, które towarzyszyły śmierci króla szwedzkiego Karola XII, nie zostały dotąd należycie wyjaśnione. Król rażony został 30 listopada 1718 r. kulą w głowę podczas oblężenia twierdzy norwegskiej Friederichshall, w chwili gdy znajdował się w przykopach i przypatrując się robotnikom, obrócony był twarzą do wałów twierdzy. Znaleziono go w tem położeniu martwego, z…

11 III 1863

Z raportów Władz cywilnych zamieszczają się tutaj następująco szczegóły: W dniu 1(13) Lutego o godzinie 6ej wieczorem, 7miu ludzi uzbrojonych w dubeltówki i rewolwery najechało dziedzica wsi Pawłowo, Telesfora Dziedzickiego, emeryta, b. Członka Senatu, i po odczytania mu jakoby wyroku, odebrało mu życie 3ma wystrzałami. Zbrodniczy ten czyn dokonany na…

10 III 1863

Rzecz Artystyczna. TEATR. W minionym tygodniu mieliśmy trzy tylko przedstawienia. O Karlińskim Syrokomli granym po raz już trzeci mówiliśmy już dwakroć, moglibyśmy zatem pominąć go zupełnie w dzisiejszem sprawozdaniu naszem. Lecz przedstawienie to ostatnie nastręczyło nam jedną uwagę. Mimo wad, które dramatowi temu zarzucaliśmy jako dramatowi, nigdy przecie silniej jak tym razem nie…

9 III 1863

W Piątek o godzinie 9ej z rana właścicielka domu Nr 196 przy ulicy Krzywe Koło, Anna Baldycka, żona Archiwisty Sądu Kryminalnego, przez poderżnięcie gardła brzytwą, zamordowaną została. Przyczem popełniono w mieszkaniu gwałtowną kradzież rzeczy i pieniędzy. Silnie podejrzany o tę zbrodnię już jest aresztowany i ścisłe śledztwo prowadzi się. Warsz.…

8 III 1863

Od sześciu wieków Polska stoi na straży Europy, to jest na straży świata chrześciańskiego i odpiera najazdy barbarzyńskiej Azyi, naprzód Mongołów, potem Tatarów i Turków, a wreszcie Moskali. Misyę tę spełniała Polska nieprzerwanie, i dziś jeszcze pełnić jej nie zaprzestała, a to zarówno czy bierny stawia opór, czy też chwyta za broń. Chociaż innemi…

7 III 1863

Jako trzecią przyczynę powodzenia Timesa podaliśmy rozumne śledzenie opinii publicznej. Jak według Gullivera, Anglia dzieli się na dwa stronnictwa, które stosownie do tego, czy natłukują jaja na miękko gotowane z grubego albo z cienkiego końca, nazywane są grubo- albo cienko-końcemi, tak też publiczność czytająca Timesa dzieli się na dwa obozy, z których jeden…

6 III 1863

Kraków, 5. Marca. – Dzisiejszy Czas donosi, że wczoraj pod Pieskową Skałą (w Radomskiem, kilka mil na północ zachód od Krakowa) przyszło do bitwy między 800 powstańcami pod Jeziorańskim a Moskalami, którzy na niego w 2000 napadli. Po półtory godzinnej walce cofnął się Jeziorański na bliskie wzgórza zarosłe, gdzie aż do…

5 III 1863

Korrespondencja Francuzko-włoska Dziennik otrzymał list pisany z Neapolu dnia 27 lutego, zawierający następne wiadomości: Uwięzienia przeszło-tygodniowe doprowadziły do ważnych odkryć. Mnich Ayala, biegły, jak wiadomo, w decyfrowaniu korrespondencij burbońskich, potrafił znowu przy pomocy tabelki arytmetycznej ułożonej w szczególny sposób, dostarczyć sądowi bardzo szacowny dokument. Jest to list pisany do Franciszka II przez naczelnika burbońskiego neapolitanskiego…

4 III 1863

Agitacja kobiet, pragnących emancypacji w Anglji, w celu uzyskania prawa do uczęszczania do Uniwersytetów, małe robi postępy i nie można jeszcze przepowiedzieć, jak prędko zjawią się tam Doktor Medycyny i Magistrowie nauk wyzwolonych rodzaju żeńskiego. Panna Cobbe odczytała na jednem z posiedzeń kongressu nauk społecznych długą i bardzo uczoną rozprawę, dowodzącą, że wyłączenie z Uniwersytetów jest…

3 III 1863

Sprawa polska jest kluczem do zrozumienia całego politycznego położenia Europy w obecnej chwili. Ona odmyka tajniki przyszłego porządku świata europejskiego, który w niejasnych jeszcze zarysach zaczyna się wyłaniać z chaosu, w jakim od wieku pogrążona Europa. Sprawa ta olbrzymie zrobiła kroki w ciągu upłynionego tygodnia, bo polityce czynów dokonanych dała głośne zaparcie w parlamentach i dziennikach, to…

2 III 1863

Warszawa, 1. Marca. – Ze źródła rosyjskiego. Wczoraj na Pańskiej ulicy zebrało się około 80 osób, które zabierały się połączyć z powstańcami. Tych jednak policya przydybała. Po kilku strzałach z domu jednego zaczęli uciekać, jednak ich dopędzono i schwytano, przyczem jednego zabito. Nie było potem żadnego zawichrzenia spokojności i panowała zupełna cisza. W Warszawie aresztowano…

1 III 1863

POLSKA wychodzi 5 razy na miesiąc; cena prenumeraty na dziewięć numerów jest: 5 franków w Paryżu i Londynie; 4 franki w Bruxelli Prenumerować można u ziomka Ludwika Lublinera, adwokata w Bruxelli, oraz w główniejszych księgarniach polskich: wszelkie listy, mandaty, artykuły, powinny być przesyłane pod adressem: Mr Louis Lubliner avocata Bruxelles. DLACZEGO TO NOWE PISMO? Niejeden z braci może powiedzieć: krew…

28 II 1863

– Gmach ostatniej wystawy londyńskiej teraz służy za miejsce do spaceru dla publiczności londyńskiej i na ten cel będzie jeszcze czas jakiś otwarty. Wszystkie resztki wystawy usunięto, gmach cały wymyto i oczyszczono, by z niego zrobić promenadę. W tej chwili zajmują się rozlicznymi projektami i planami, jakim sposobem ten kolosalny budynek, pod względem architektonicznym bardzo…

27 II 1863

W Paryżu wyszła temi dniami nowa broszura pod tytułem: „Rosyjskie reformy w Polsce i Austrya w r. 1862”, w której autor (prawdopodobnie Polak) wzywa Austryę, ażeby podjęła sprawę Polski i restauracyę tego państwa popierała, ile możności, swoją potęgą. Dziennik wiedeński Presse, oceniając tę broszurę w dłuższym artykule, powiada co do powyższego żądania autora, że „byłaby to awanturnicza polityka…

26 II 1863

ŁOMAZY. – Dnia 27 stycznia w Łomazach na Podlasiu, zaledwie, sformował się oddział 50 strzelców i kosynierów, i stanął przed kościołem, oczekując błogosławieństwa kapłańskiego, napadnięty został przez 60 ułanów moskiewskich pod dowództwem czerkiesa; wytrzymawszy dwie salwy, sformowali się nasi poza ogrodzeniem cmentarnem i zaczęli ztamtąd prażyć moskali tyralierskim ogniem. Spostrzegłszy się najezdnicy, że…

25 II 1863

Praga Czeska, 21 lutego. Na jednym z ostatnich posiedzeń sejmowych, w dodatkowym tajnem zgromadzeniu, obradowano nad kwestyą procesu Dra E. Gregers, oskarżonego o zbrodnie naruszania spokoju publicznego, w artykule Nar. Listów: p. on. „Polsko a Rusko”. Zgłosił się tam i drugi kandydat procesu prasowego. Redaktor dziennika Politi p. Skrejszowski. Jak słychać, ostatni ten proces, wynikł również z wypadków w Królestwie…

24 II 1863

Królestwo Polskie. Znad granicy Król. Polsk. piszą: Faktem jest dokonanym, że Mierosławski znajduje się w Królestwie Polsk. od 17. Lutego, około Radziejowa i wieść się o nim natychmiast po okolicy rozeszła. W pierwszej chwili połączył się z nim oddział konny powstańców, może złożony z 48 koni, do których wkrótce podobny oddział nadszedł. Na tych Moskwa natarła w dniu 11. Lutego…

23 II 1863

W Kolonji umarła niedawno temu jakaś stara panna. W testamencie przekazała każdemu uczestniczącemu na jej pogrzebie po 10 sr. gr. Wiadomość o tem lotem błyskawicy rozbiegła się po mieście, na pogrzebie znalazło się tysiące żebraków, ubogich i nieubogich, którzy za uświetnienie tej ceremonji rzeczywiście też oznaczoną summę odebrali. Przed kilku miesiącami zostawione było u mnie…

22 II 1863

Poznańska „Ostdeutsche Zeitung” odebrała następujące telegramy: Londyn, 20 lutego. Lord Russell odpowiedział na interpelacyą lorda Ellenborough: Posłowie Bernstorff i Brunnow komunikowali lordowi Russelowi, że Prusy i Rosya zawarły zobowiązanie, wedle którego Rosyanom wolno ścigać uchodzących Polaków na terrytoryum pruskiem; wojsku pruskiemu wolno tylko wtedy przechodzić granicę Królestwa w podobnym celu, gdyby Poznańskie powstało.…

21 II 1863

– Wychodzące w New-Yorku w Ameryce pismo miesięczne p.t. ,,Harper’s New Monthly Magazine” w listopadowym i grudniowym zeszytach z roku przeszłego zamieściło dosyć obszerny artykuł, pod szumnym tytułem: „Poland over ground and under-ground”. Jakiś bezimienny podróżnik zwiedził część Galicyi nad ziemią i kopalnie soli w Wieliczce pod ziemią, i opis tej wycieczki wydał pod wspomnianym tytułem. Załączone do…

20 II 1863

LISTY ze WSCHODU. Carogród, 31 sierpnia 1862 r. Zdając wam sprawę w ostatnim liście moim o wycieczce do Filipopoli, zapomniałem dodać, żem poznał p. pułkownika Przewłockiego zwanego tam Clementi bej. Rodem on jest z Lubelskiego, opuścił kraj r. 1848, służył wojskowo na Węgrzech, potem w kozakach sułtańskich, nareszcie w dywizyi polskiej. Po wojnie wschodniej osiadł pomiędzy…

19 II 1863

LWÓW, 18. lutego (Sprostowanie pogłoski o zbrojeniu ochotników). Kilka dzienników zagranicznych, a mianowicie pruskich, donoszą o dostarczaniu broni z arsenału lwowskiego dla powstańców polskich, a to dla postawienia Austryi w fałszywem świetle. Ta nierozsądna pogłoska pochodzi ze Lwowa, wylęgła się zaś z płytkiego brania rzeczy bardziej, niż ze złej woli, która ją później obróciła na swoją korzyść.…

18 II 1863

WIADOMOŚCI ROZMAITE – Dzień wczorajszy był chłodny i niepogodny, niebo zachmurzone. Średnia temperatura dnia jest l 3/10 stop. R. zimna; największe zimno w nocy wynosiło 2 2/5, najmniejsze popołudniu 3/5 stop. R . Barometr zwolna opadał, średnia jego wysokość jest 762,84 milimetrów. Wiatr panował mierny zachodni. W nocy z dnia…

17 II 1863

Wyrokiem Sądu Wojennego w Piotrkowie, następujące osoby skazane zostały na karę śmierci przez rozstrzelanie: Tomasz Krysiński, oficjalista prywatny; Jan Szyndler, Bolesław Zaborski, Władysław Makaj, Michał Gintowt, Mikołaj Bojankiewicz i mieszczanin Jakób Zagwożdzanin. Krysińskiego za to, że w dniu 9 (21) Stycznia r. b., przywoławszy do siebie wyżej wymienionych i zaopatrzywszy…

16 II 1863

Londyn, 11 Lutego. Wiadomo, że Królowa weźmie udział w uroczystości ślubnej swego najstarszego syna jedynie prywatnie; monarchini znajdować się będzie tylko na uroczystości kościelnej, lecz uniknie wszelkich innych przyjęć i przedstawień wystawnych, jakie w dniu tym u dworu miejsce mieć będą. W samej nawet kaplicy, dla królowej urządzone zostało miejsce, z…

15 II 1863

Rozporządzeniem świeżo wydanem przez c. k. Ministeryum skarbu zakazany został wywóz broni i amunicyi przez Galicyę i Bukowinę do Polski i Rosyi. Rozporządzenie to łącznie z rozporządzeniami rządu namiestniczego galicyjskiego względem zakazu sprzedaży broni i amunicyi w Galicyi, obok policyjno-wojskowych patroli ku granicom Królestwa Polskiego i aresztowania osób napotykanych w drodze do Królestwa przekonywają,…

14 II 1863

Berlin, 13. Lutego. – Korespondent berliński pisze do Gazety Wrocławskiej: Nord deutsche Allg.Ztg., organ p. Bismarcka mówi we wstępnym artykule o kwestyi interwencyi, co następuje: »Przed kilku dniami wystąpiliśmy z zaprzeczeniem przeciw jednej z tutejszych gazet, która twierdziła, że z Paryża uczyniono przedstawienia gabinetom w Wiedniu i Berlinie, aby zapobiedz…

13 II 1863

Nr. 11 Biuletynu, dodanego do Gazety Senackiej, zawiera następujący Najwyższy reskrypt do Wileńskiego Wojennego Gubernatora, Grodzieńskiego, Mińskiego i Kowieńskiego Jenerał-gubernatora, z powodu wybuchłych w Królestwie Polskiem rozruchów. Z powodu rozruchów, zaszłych w ostatnich czasach w Królestwie Polskiem, a zagrażających sąsiednim guberniom kraju powierzonego waszemu zarządowi, w razie gdyby bandy uzbrojonych…

12 II 1863

Lwów 12. lutego. Na czele naszego pisma ogłaszamy dziś rozporządzenie wysokiego rządu krajowego, że w całej Galicyi jak również w Wielk. Księstwie Krakowskiem nie wolno inaczej nabywać żadnej broni ani amunicyi, jak tylko za wyraźnem pozwoleniem dyrekcyi policyi albo też władz obwodowych. Gazeta wiedeńska z 10. b. m. zawiera następujące…

11 II 1863

Kraj cały w powstaniu rozpacznem; zewsząd dochodzą odgłosy zażartej walki na śmierć lub życie, tu garstka bezbronnych z bohaterskiem męztwem napada na działa, młodzian bez nogi, przywiązany do konia, obejmuje nad nią dowództwo, szablą rozgania wrogów, ciska kulami z rewolweru, zwycięża i śmiercią okupuje zwycięztwo; tam gromada uzbrojona w noże,…

10 II 1863

Dnia 25 stycznia (6 lutego) otrzymano szczegółowe wiadomości o działaniach pod Węgrowem oddziału, złożonego z 3-ch kompanii piechoty i 3-ch szwadronów jazdy z 6-ciu armatami, pod dowództwem pułkownika Papaafanasopuło. Oddział ten, zajmujący w przeddzień bitwy stanowisko przy wiosce Szaruta, o sześć wiorst na południowej stronie od m. Węgrowa, w ciągu…

9 II 1863

WIADOMOŚCI Z POLSKI. OSTATNIE DEPESZE TELEGRAFICZNE: Warszawa 3 lutego. W mieście wszystko pomyślnie, nowych wiadomości niema. Dyneburg 3 lutego. Na linji kolei żelaznej od Dyneburga do Wilna, wszystko pomyślnie. W okolicach Święcian i Podbrodzia dopełnione zostały aresztowania, przez co zupełny spokój powrócił. Kijów 4 lutego. W Kijowskim okręgu wszystko spokojnie;…

8 II 1863

Powątpiewaliśmy, aby sprawa polska przyszła w ciele prawodawczem francuskiem na stół podczas obrad nad adresem, bo stałoby się to chyba sposobem przemycanym, to jest w poprawkach do projektu adresu, albowiem ani w mowie tronowej ani w samym projekcie adresu nie było o Polsce wzmianki. Poprawkę taką wniesiono jednak. Ze wszystkich dzienników paryzkich,…

7 II 1863

W tych dniach wstąpiłem do cukierni na początku ulicy… aby się szklanką herbaty posilić; znalazłem się w delikatnem położeniu, bo przy nagłości interesu, nie przewidując większych wydatków, w mały zaopatrzyłem się fundusz; wystarczył on mi wprawdzie na zaspokojenie danego mi posiłku, ale potrzeba mi było natychmiast jechać dorożką, aby się…

6 II 1863

Wielorakie rozbiory, którym ciało dawnej Rzeczp. polskiej od r. 1772 aż do r. 1846 w rozmaitych czasach i okolicznościach ulegało, obfity do tworzenia nowych prowincyj i nazw geograficzno-politycznych dostarczały wątek. Rząd pruski, biorąc w interesach rozbiorczych nader skrzętny udział, widocznego nawet doznawał kłopotu, by dla mnożących się nabytków odpowiednie wyszukać…

5 II 1863

O wypadkach w Królestwie Polskim zestawiamy z ostatnich dzienników następujące szczegóły: Prawie wszystkie rosyjskie straże graniczne w Królestwie zostały rozbrojone, i to bez krwi rozlewu, tylko w Krzeszowie zaszła krwawa potyczka. Daleko od granicy w głąb kraju niema wcale wojska rosyjskiego, wszystko ustąpiło do Zamościa. Udział w powstaniu biorą dotąd tylko obywatele i mieszczanie,…

4 II 1863

Dnia 14 (26) stycznia 2gi półszwadron 2go szwadronu Smoleńskiego pułku ułanów Jego Cesarskiej Wysokości i Wielkiego Księcia Cesarzewicza Następcy Tronu, pod dowództwem Sztabs Rotmistrza Ziatchanowa, wszedł do m. Łomży, gdzie według słów tamtejszych mieszkańców, zupełnie było spokojnie; jednakże ułani weszli zachowując należyte ostrożności, a zaledwie wyjechali na rynek, z za…

3 II 1863

Wczoraj od rana dosyć pochmurno powitało nas niebo i przez cały dzień prawie słonko kryło się poza chmurami, jakby nie chcąc wcale wyjrzeć na świat Boży. Okoliczność tę notujemy dzisiaj ze względu na jej ważność, uświęconą przypowieścią ludową w tych słowach: „Owczarz w owczarni woli widzieć wilka, jak słońce w…

2 II 1863

W „Monitorze” d. 19 (31) sty. wydrukowany został list z Warszawy z d. 15 (27), który jest niczem innem, jak tylko skróceniem raportu konsula francuzkiego w Warszawie. Widzą w nim odpowiedź rządu francuzkiego na proklamację centralnego komitetu, który obwiniał go o to, że policja francuzka służyła rządowi rossyjskiemu i kommunikowała…

1 II 1863

O ochronie ścian mieszkań od robactwa. Wiele zależeć powinno mieszkańcom na utrzymaniu mieszkań w czystości. W ścianach, jak wiadomo, najczęściej gnieździ się nieznośne robactwo, wytępienie którego bardzo jest trudne i mozolne. Przekonano się, że Sikory najsprawniejsze są do wytępienia pluskiew. Przeznaczeniem jednak tego ptastwa nie jest żywić się tem domowem…

31 I 1863

Telegraficzne wiadomości. [...] Petersburg, 30 Stycznia. – Telegram z Warszawy z dnia 29. b. m. po południu, donosi, że z Modlina oddział Kozaków przymusił powstańców do ucieczki. Z powstańców miało poledz 20, 16 rannych, 42 wziętych w niewolę. Z kozaków 3 zostało ranionych. [...]  Z telegramu tego widać, że raporta kaukaskie na nowo się w…

30 I 1863

Fakta te są jawne dla każdego w Polsce. Każdy wie, że przed wykonaniem przez rząd rosyjski w Warszawie owego strasznego gwałtu w nocy z 14 na 15 t.m. nikt nie myślał o zbrojnym wybuchu. Brak planu, systemu i kierunku we wszystkich tych wybuchach i starciach; brak broni nawet takiej, którą w kraju przysposobić było można, jak…

29 I 1863

Z nadesłanych raportów zamieszczają się następujące szczegóły. Zamierzone przez Jenerała Semkę poszukiwania w lasach Płońskich dokonane zostały, można było najdokładniej i najspieszniej przez 3 kolumny; żadnych band nie napotkano nigdzie i podłóg zebranych wiadomości wcale ich nie ma w tej okolicy; wpadli tylko w nasze ręce pojedynczo tułający się buntownicy, wszyscy bez wyjątku zbiegli z Warszawy, znużeni,…

28 I 1863

Ostatnie wiadomości. Lwów, 28 stycznia. W dodatku do depeszy telegraficznych z. St. Petersburga i Berlina podanych w wczorajszym numerze naszego dziennika, a przynoszących niepokojące wieści z Królestwa Polskiego i Litwy, jesteśmy w możności dać następujące sprostowanie. Mamy w ręku listy z Warszawy z dnia 23. bm., które nie wspominają ani…

27 I 1863

W nocy z d. 10 na 11 (22 na 23) stycznia, w wielu miejscach Królestwa Polskiego bandy buntowników napadły na stanowiska osobno rozmieszczonych oddziałów wojska. Bandy te były uzbrojone myśliwskiemi strzelbami, rewolwerami, nożami itp. W Płocku miał miejsce napad nocny, który odparty został, przyczem wojsku zabito 2 ludzi, a buntowników…

26 I 1863

Bywają chwile w życiu narodów, w których się na nic zdały wszelkie rozumowania i sądy, w których kraj tylko czyny, odwagi i wytrwałości po swych obywatelach wymaga, w których każdy członek społeczeństwa postępowaniem swem stanowczo wypowiada, czy chce szczęścia lub też niewoli swej własnej ojczyzny. Takie to chwile nadeszły obecnie…

25 I 1863

Kraków 24 stycznia. Bierny opór przeciw proskrypcyjnemu poborowi, dany przez kilkuset skazanych porywanych bezprawnie do wojska przez rząd rosyjski w Kongresówce, a raczej chronienie się tychże zrozpaczonych przed tą proskrypcyą do lasów, w zamiarze obronienia swojej osobistej wolności i życia przed zamachem przemocy rosyjskiej, – chcą przedstawić głuche a przesadne…

24 I 1863

KRÓLESTWO POLSKIE. Warszawa, 22 stycznia. Ukaz cesarski proskrybowanych z gubernii warszawskiej, radomskiej, płockiej i augustowskiej przeznaczenia do wojsk konsystujących w Rosyi, z lubelskiej zaś do korpusu rezerwowego w Małorosyi. – Piszą stąd, 17 stycznia, do „Czasu”: Wczoraj wieczorem znowuż w mieście naszym łapała policya i żołnierze na ulicach młodych ludzi.…

23 I 1863

„Journal de Petersburg” odpowiada na artykuł w „Morning Post” zamieszczony z dnia 15. b. m. co do sprawy przewozu broni w księstwach naddunajskich, że Rosya otwarcie działa, że nic nie tai. Sprzedano ulepszone flinty, które częścią do Hamburga i Lubeki, częścią do południowych arsenałów wysłano. 30 do 35,000 zakupił pewien…

22 I 1863

Kolej podziemna. – Korrespondent „Gazety Kolońskiej” w następny sposób opisuje przejażdżkę tą koleją: Nie jest to raj, ale też i nie piekło. Jazda idzie wybornie i tak gładko a nawet jeszcze gładziej niż na zwykłych kolejach na ziemi. Przystępy nie zostawiają nic do życzenia, tylko platformy są nieco za ciasne,…

21 I 1863

Warszawa, 18. Stycznia. Miasto nasze zostaje wciąż pod grozą branki. Po pierwszej napaści przez policyę i wojsko na domy spokojne i wybraniu młodzieży, zorganizowano teraz chwytanie na ulicach pierwszych lepszych, którzy się wydają podejrzani rządowi. Schwytanych prowadzą na policyą, każdego wysłuchują co do nazwiska, stanu i zatrudnienia, porównywają z tajnemi…

20 I 1863

Francya, Paryż, 15 stycznia. Rozdawano dziś Izbie żółtą księgę (zbiór dokumentów dyplomatycznych). Dwie depesze potwierdzają to, cośmy mówili o propozycyi uczynionej przez p. Odo Russella względem schronienia dla Papieża na wyspie Malcie. W pierwszej depeszy datowanej 20 grudnia p. Drouin de Lhuys donosi Księciu La Tour d’Auvergne, że dowiedział się…

19 I 1863

Dnia 15 b.m. w godzinach rannych od 1-ej do ósmej odbywał się w Warszawie pobór do wojska w zupełnym porządku i z zachowaniem spokojności. Pojedynczy nawet opór napotykać się nie dał i od lat trzydziestu nie było przykładu, aby popisowi okazywali tyle ochoty i dobrej woli. W salach na ratuszu i…

18 I 1863

Warszawa, 12 stycznia. Dzięki czynnym i roztropnym rozporządzeniom władz miejscowych branka rekrutów w Warszawie odbyła się w zupełnym porządku. Nigdzie nie stawiono oporu. Rekruci chętnie słuchali zaleceń urzędników i byli zupełnie godni dobrego obejścia się, które im okazywano. Lecz można było przewidywać, że w prowincjach rzecz ta nie odbędzie się…

17 I 1863

Z powodu nakazanego częściowego poboru do wojska stronnictwo bezrządu, tajemnemi drogami rozesłało wezwania do niektórych Naczelników Powiatów, Burmistrzów i Wójtów Gmin, aby do wykonania tej czynności pomocy nie udzielali. Doświadczenie, przy dopełnionym onegdaj poborze w Warszawie osiągnięte, utwierdza Władzę w powziętem przekonaniu, że urzędnicy wszelkiego stopnia, wierni swym obowiązkom, ani…

16 I 1863

Straszne rewolucyjne środki, jakich rząd rosyjski w Polsce używa, wykazywaliśmy niejednokrotnie szczegółowo, dowodząc, iż przez nie nie tylko sprawił największą anarchię i chaos w swem własnem wnętrzu, oddając nieograniczoną samowolną władzę tysiącom dyktatorów policyjnych i wojskowych, depcąc prawa osób i narodu, pozwalają na gwałty przez wojsko popełniono, lecz zarazem usiłował niemi…

15 I 1863

Ziemie polskie. Korespondent „Czasu” donosi, że szpieg pchnięty sztyletem przed pałacem komisji skarbu nie nazywa się Mortko Brandmann, lecz Manas Reingold. Odwieziono go do szpitala starozakonnych, gdzie jeszcze żyje, jakkolwiek jest niebezpiecznie ranny. Rejngold denuncjował trzech ludzi aresztowanych w Garwolinie przez burmistrza, za co miał otrzymać do rządu 200 rs.…