11 IX 1863
Lutomiersk

Pułkownik Matuszewicz, zebrawszy część rozbitków z pod Dalikowa, ucierał się pomyślnie w okolicy Lutomierska z trzema kompaniami piechoty, dwoma szwadronami…

29 VIII 1863
Nieznanice

Generał Edmund Taczanowski, będąc pewnym, że przepędzeni ze wsi kozacy zawiadomią konsystującą w Częstochowie załogę o pochodzie wojsk powstańczych, ruszył…

28 VIII 1863
Borówno

Oddziały trzech powiatów województwa kaliskiego pod dowództwem pułkownika Franciszka Kopernickiego, połączywszy się ostatecznie w Rząśni w ogólnej liczbie 260 strzelców…

26 VIII 1863
Sędziejowice

Przeciw Edmundowi Taczanowskiemu, z którym połączył się uchodzący przed ciągłym pościgiem oddziałek Bąkowskiego, koncentrowały się znaczne siły rosyjskie. Wśród tych…

23 VIII 1863
Poprężnik

Nie mogąc utrzymać się w okolicy Turka, rzucił się Bąkowski ze zmniejszonym o 20 koni oddziałem na południe i stanął…

22 VIII 1863
Złoczew

W dalszym pochodzie starł się jeden z oddziałów Edmunda Taczanowskiego w okolicy Złoczewa z kolumną wysłaną z Kalisza, dowodzoną przez…

21 VIII 1863
Pęcherzewek

Przeszedłszy Wartę, Walenty Parczewski pod Pęcherzewkiem starł się ponownie z Grottenem i Grabbem. Zmęczony dwudniową rejteradą oddział zmuszony był przyjąć…

20 VIII 1863
Czepów

Cofnąwszy się z pod Fułek do Chodaków, a stamtąd zwróciwszy się na północ do Czepowa, znowu ujrzał za sobą Walenty…

20 VIII 1863
Turek

W Konińskiem organizował Bąkowski powstańców, których poduczywszy doprowadzał do Edmunda Taczanowskiego. Mając już 90 ochotników, w tym wielu Poznaniaków, oraz…

15 VIII 1863
Zielęcice

Opuściwszy Wojsławice skierował się Edmund Taczanowski na zachód i dnia 21 lipca stanął w Giżycach, nad kordonem. W dalszym pochodzie…

14 VIII 1863
Koło

Podczas, gdy powstańcy wywabili wojsko z Koła i uchodzili ku Sompolnu, inny oddziałek zaczajony z przeciwnej strony miasta, wpadł do…

13 VIII 1863
Wilczyn

W okolicy Wilczyna rosyjska kolumna majora Moskwina spotkała oddział, podobno 100 powstańców, przeważnie studentów poznańskich. Powstańcy rozsypali się w lesie,…

2 VIII 1863
Chocz

W pierwszych dnia sierpnia oddziałek powstańców zabrał do niewoli placówkę rosyjską w Choczu z kilkunastu ludzi złożoną, którą rozbroiwszy, wypuścił.

19 VII 1863
Kurek

Z Konińskiego ruszył Edmund Taczanowski na południe, a wzmocniony po drodze jeszcze nowym oddziałem 50 jazdy, rozłożył się obozem dnia…

15 VII 1863
Ruda Wieczyńska

W nocy z 14/15 lipca wyruszył z okolic Miłosławia, Paweł Ganier d'Abin na czele silnego oddziału, aby pod Pyzdrami wkroczyć…

13 VII 1863
Kleczew

Ścigany przez Rosjan z Lądu, oddział Edmunda Taczanowskiego, cofając się w lasy kazimierzowskie przez Kowalewo, Cieniu i Przyjmę, rozdzielił się…

12 VII 1863
Zagórów

Przebiegając ze swoim oddziałem Kaliskie stanął Edmund Taczanowski w 480 jazdy dnia 10 lipca w Choczu, gdzie nazajutrz złączyło się…

7 VII 1863
Nowa Wieś

Po dłuższym marszu oddział 50 koni żandarmerii narodowej przybył do Nowej Wsi i rozłożył się w podwórzu, by odpocząć. Tutaj…

4 VII 1863
Chorzenice

Rozpędziwszy kozaków pod Kaszewicami, ruszył Aleksander Littich przez Wolę Grzymalińską i Łękińsko do Chorzenie. Tymczasem niedobitki Krinkowa, połączywszy się ze…

3 VII 1863
Kaszewice

Oddziałek 60 koni po Józefie Oxińskim, dowodzony przez majora Aleksandra Litticha, stanął dnia 3 lipca w Kaszewicach. Na wiadomość o…

3 VII 1863
Piotrowice

Dnia 3 lipca o godz. 7.00 rano wysłany ze Słupcy patrol 30 kozaków przegnany został między Piotrowicami a Słonczykami bez…

2 VII 1863
Gościeńczyk

Drobny oddział przeważnie jazdy rosyjskiej około 40 ludzi liczący, wyparty z Gościeńczyka, przeszedł kordon i schronił się do Powidza, skąd…

1 VII 1863
Warta

Oddział kawalerii sieradzko-wieluńskiej, podobno do 250 koni, pod dowództwem Rembowskiego, zniósłszy patrol kozacki z 25 ludzi, wszedł do Warty. Jednakże,…

28 VI 1863
Trzepnica

Uchodząc z Przedborza stanął Józef Oxiński w południe dnia 28 czerwca w Trzepnicy w zamiarze ugotowania obiadu. Zaledwie się jednak…

24 VI 1863
Radomsko

Mały oddział strzelców konnych z sieradzkiego powiatu uderzył na piechotę rosyjską w sile 80 żołnierzy, konwojujących pociąg jadący z Warszawy…

24 VI 1863
Koło

Pod Kołem spotkali się powstańcy pomyślnie z Rosjanami, którzy mieli stracić 15 ludzi.

22 VI 1863
Widawa

W początku czerwca wyruszył generał Edmund Taczanowski z Kosowa na czele 200 ułanów, których tamże zorganizował, powiększając po drodze hufiec…

18 VI 1863
Giżyce

Powstańcy wyparli oddziałek objeszczyków na terytorium pruskie w okolicy Grabowa.

15 VI 1863
Lututów

W lasach węglewskich formował się oddziałek powstańczy. Przeciw niemu wyruszyły dwie kolumny rosyjskie, mianowicie pułkownika Tarasenkowa z Kalisza w sile…

15 VI 1863
Warta

Oddział żandarmerii narodowej starł się pomyślnie z objeszczykami pod Wartą.

10 VI 1863
Kleczew

Mimo rozbicia nieprzyjaciela pod Ignacewem Edmund Callier i Wincenty Raczkowski nie mogli pozostać w okolicy wobec przewagi liczebnej Rosjan, z…

9 VI 1863
Ignacewo

Po rozpuszczeniu niedobitków swego oddziału, otrzymawszy dnia 1 czerwca od Kazimierza Mielęckiego rozkaz objęcia w zastępstwie obowiązków naczelnika wojennego Wojewodztwa…

31 V 1863
Borowiec

Niedaleko Lipicy Edmund Callier rozdzielił swoje siły i zostawił pułkownika Słupskiego wraz z dowódcą III oddziału Stanisławem Szumlańskim przy furgonach,…

30 V 1863
Grochowy

Wskutek rozkazu Kazimierza Mielęckiego objął pułkownik Edmund Callier dowództwo nad połączonym oddziałem Włodka, Oborskiego i Stanisława Szumlańskiego. W miejsce rannych…

27 V 1863
Kruszyna

Józef Oxiński z pod Koniecpola ruszywszy w głąb Kaliskiego stanął dnia 27 maja pod Kruszyną, zaczepiwszy jeszcze w przechodzie Rosjan…

25 V 1863
Koniecpol

Naczelnik siły zbrojnej powiatu piotrkowskiego, Józef Oxiński, otrzymawszy za pośrednictwem pułkownika Bończy wiadomości o ruchach Rosjan z Olkusza i Miechowa…

23 V 1863
Niewiesz

Oddziały Oborskiego, Karola Włodka i Stanisława Szumlańskiego pod dowództwem Słupskiego, liczące 1400 ludzi, wkroczywszy z Województwa Mazowieckiego w Województwo Kaliskie,…

13 V 1863
Kleczew

W pobliżu Kleczewa stoczył hufiec Dąbrowskiego szczęśliwą potyczkę z oddziałami morumskiego pułku.

8 V 1863
Rychłocice

Dążąc do połączenia się z Edmundem Taczanowskim, Józef Oxiński i Aleksander Littich dnia 8 maja o godz. 7.00 rano przebywszy…

8 V 1863
Ignacewo

Stojąc pod Ignacewem, dnia 8 maja o godz. 4.00 z rana dowiedział się Edmund Taczanowski, że Rosjanie opuścili Koło i…

6 V 1863
Koło

Oddział Edmunda Taczanowskiego, znużony kilkudniowym pochodem, ścigany ze wszystkich stron przez kolumny nieprzyjacielskie, dnia 6 maja około godziny 15.00 po…

3 V 1863
Dąbroszyn

Z Chocza ruszył Edmund Taczanowski do Grojdzic, a dowiedziawszy się o zbliżaniu się znacznej kolumny nieprzyjacielskiej z Kalisza, cofnął się…

3 V 1863
Baby

Wysłany w nocy z 2/3 maja przez Józefa Oxińskiego patrol 50 jazdy zburzył pod Babami most kolei warszawsko-wiedeńskiej i po…

1 V 1863
Olesiec

Nazajutrz po bitwie pod Pyzdrami, dowiedziawszy się o znacznych siłach rosyjskich nadciągających z Kalisza, Konina i Słupcy, ruszył Edmund Taczanowski…

29 IV 1863
Pyzdry

Dnia 28 kwietnia wieczorem, Edmund Taczanowski dowiedział się, że Rosjanie  maszerują na niego od strony Konina. Postanowiwszy przyjąć bitwę posiał…

26 IV 1863
Konin

W czasie, gdy Leon Young de Blankenheim walczył pod Nową Wsią, 40 kawalerzystów odłączyło się od oddziału i zaalarmowało załogę…

23 IV 1863
Więcki

Naczelnik siły zbrojnej powiatu wieluńskiego, Aleksander Littich, dowiedział się 23 kwietnia, że dwie kompani piechoty i 50 kozaków pułkownika Suwarowa…

22 IV 1863
Kluski-Pustowo

Z Ochędzyna ruszył Franciszek Parczewski do Rudnik, gdzie stanął 21 kwietnia po południu, gdy Rosjanie z dwóch stron dążyli przeciw…

20 IV 1863
Ochędzyn

Zwinąwszy obóz w Kuźnicy Grabowskiej ruszył Franciszek Parczewski w kierunku południowo-wschodnim, aby w okolicach Działoszyna połączyć się z Aleksandrem Littichem…

17 IV 1863
Pyzdry

W nocy z 15/16 kwietnia wkroczył do Królestwa Edmund Taczanowski, a zająwszy 17 kwietnia Pyzdry, rozbroił straż nadgraniczną w różnych…

15 IV 1863
Rychłocice

Wieczorem 15 kwietnia stanął Napoleon Urbanowski w Rychłocicach i 60 uzbrojonymi w sztucery ludźmi obsadził most na Warcie, z resztą…

15 IV 1863
Kalisz

W nocy na 15 kwietnia powstańcy w pobliżu Kalisza w dwóch miejscach pomyślnie atakowali kozaków.

15 IV 1863
Kuźnica Grabowska

W kaliskim powiecie od dnia 12. kwietnia począł formować oddział Franciszek Parczewski, mianowany naczelnikiem tegoż powiatu. W czasie organizowania, niepokojony…

14 IV 1863
Walichnowy

W okolicy wsi Walichnowy oddział powstańców miał stoczyć zwycięską potyczkę z Rosjanami i odpędzić nieprzyjaciela do Wielunia.

12 IV 1863
Chojczyny

Dnia 12 kwietnia zebrało się około 250 ludzi nowo formującego się oddziału sieradzkiego, pod dowództwem Napoleona Urbanowskiego w Chojczynach koło…

11 IV 1863
Praszka

Część oddziału rosyjskiego, uchodzącą z łupem, zrabowanym w dornu gospodarza Kozłowskiego w Leśniakach, gdzie zamordowali Teodora Cieszkowskiego, 30 Rosjan dognał…

10 IV 1863
Broszęcin

Pułkownik Teodor Cieszkowski, mając przy sobie tylko 28 konnych, którzy stanowili zawiązek nowego oddziału, napadnięty został przez  przeszło 500 Rosjan…

4 IV 1863
Kuźnica

Ze Zagórza, gdzie dnia 31 marca wykonał wyrok na dziedzicu Lemańskim, ustępując przed znacznymi siłami rosyjskie mi, stanął Józef Oxiński…

27 III 1863
Radoszowice

Z Łaz cofnął się Tedor Cieszkowski przez Porębę Mrzygłodzką i po kilkugodzinnych marszach i kontrmarszach, alarmując we Wieluniu rosyjską załogę…

22 III 1863
Slesin

Pobiwszy rosyjskiego dowódcę Wittgensteina pod Pątnowem ruszył Kazimierz Mielęcki ku Ślesinowi. W tym czasie jednak Rosjanie, wzmocnieni świeżym oddziałem majora…

22 III 1863
Pątnowo

Organizując się od kilku dni w lasach kazimierzowskich i przyjmując drobniejsze oddziały, doprowadził Kazimierz Mielęcki oddział swój do 500 ludzi,…

21 III 1863
Kleczew

W lasach koło Kleczewa rosyjska kolumna Wittgensteina stoczyła forpocztową utarczkę z 30 powstańcami z oddziału Kazimierza Mielęckiego, którzy po krótkiej…

17 III 1863
Lubstowo

Mały oddziałek jazdy, wysłany przez Ludwika Zwierzdowskiego „Topora” z rozporządzeniem do Kazimierza Mielęckiego, pod dowództwem wachmistrza Czarneckiego, spotkał się pod…

17 III 1863
Lądek

Cofnąwszy się z Goliny do Lądka miał Kazimierz Mielęcki wyprzeć stamtąd nieprzyjaciela.

16 III 1863
Golina

Będący na czele silnego oddziału, Kazimierz Mielęcki, zaatakowany pod Goliną, zmuszony został do odwrotu ku Lądkowi.

14 III 1863
Radomsko

Wysłany z Goszczy przez Mariana Langiewicza w celu formowania oddziału w Piotrkowskiem, Teodor Cieszkowski, zebrawszy mały oddziałek, wszedł do Radomska,…

5 III 1863
Brodnia

Ścigani uparcie, ze zmniejszonym do 166 ludzi oddziałem, znowu starli się Józef Oxiński i Aleksander Littich pod Brodnią, tym razem…

3 III 1863
Jawor

Pragnąc wydostać się z niebezpiecznej okolicy między Sieradzem a Wieluniem, przeszedł Józef Oxiński z Aleksandrem Littichem rzekę Wartę, aby udać…

2 III 1863
Dobrosołowo

Oddział w Wielkim Księstwie Poznańskim świeżo zorganizowany pod dowództwem pułkownika Antoniego Garczyńskiego, liczący 240 strzelców i 30 ułanów, dowodzonych przez…

1 III 1863
Bieniszew

Zreorganizowawszy silnie zdemoralizowany klęskami oddział, zbliżył się Kazimierz Mielęcki ze 180 strzelcami, 80 kosynierami i 40 ułanami do lasów kazimierzowskich…

26 II 1863
Pańki

Organizując z polecenia Apolinarego Kurowskiego przez kilkanaście dni oddział w Dąbrowie, wyruszył Teodor Cieszkowski z niespełna 200 ludźmi do Siewierza,…

26 II 1863
Kuźnica Grabowska

Z Opatówka oddział sieradzki Józefa Oxińskiego zwróciwszy się ku Wieluniowi, otoczony został przez trzy kolumny rosyjskie, idące od Wielunia, Sieradza…

25 II 1863
Opatówek

Otrzymawszy rozkaz od Bronisława Rudzkiego posunięcia się ku kordonowi po broń, oddział Aleksandra Litticha i Józefa Oxińskiego ze szkoły wojskowej…

17 II 1863
Koło

W nocy z 16/17 lutego oddział 30 kosynierów i 20 jazdy, wysłany przez Kazimierza Mielęckiego, zajął miasto i spalił most…

15 II 1863
Pyszków

Niedługo uwijał się Makary Drohomirecki po Województwie Kaliskim. Już 10 lutego wyprawili Rosjanie przeciw niemu silną kolumnę z trzech kompani…

11 II 1863
Przysiedzie

Oddziałek powstańców zajął 9 lutego Uniejów, który po dwudniowym pobycie opuścił. Kilku oddzieliło się od reszty i tych obskoczyli kozacy…

10 II 1863
Złoczew

W Województwie Kaliskim organizacja oddziałów powstańczych szła opornie, a ekspedycie rosyjskie rozpraszały zbierające się i niezorganizowane gromadki. Tak np. rosyjski…

30 I 1863
Zduńska Wola

W nocy z 30/31 stycznia ksiądz Wawrzyniec Cent, z oddziałkiem przez siebie zorganizowanym, wpadł do wolnej od Rosjan, Zduńskiej Woli…

28 I 1863
Kamieńsk

W Kamieńsku pod Radomskiem powstańcy oswobodzili 17 osób z branki.

24 I 1863
Radomsko

Naczelnik wojenny województwa kaliskiego Józef Adam Grekowicz uderzył na czele pierwszego oddziału sformowanego w Kaliskim  na załogę Radomska, w nocy…

21 VI 1864
Ojców

Jeszcze pod koniec czerwca oddziałek 30 powstańców, uformowany przez Seyfryda w zaborze austriackim, usiłował przedrzeć się w głąb Królestwa Polskiego,…

3 V 1864
Pińczów

Przez tydzień przeszło, po starciu pod Żeleźnicą, ścigany przez jazdę i piechotę rosyjską, wymykał się Otto Adolf Antoni „Junosza” w…

28 IV 1864
Bebełno

Dnia 28 kwietnia o godz. 17.00 południu 60 rosyjskich dragonów i pół seciny kozaków zaatakowało w Bebełnie oddziałek jazdy Otto…

8 IV 1864
Ludynia

Rozbitki Anderliniego w liczbie 20, dotarłszy do Ludyni, zostały zaatakowane przez kilkudziesięciu kozaków, wysłanych z Włoszczowy. Śmiała, szarżą zmusili powstańcy…

8 IV 1864
Bebełno

Anderlini, objąwszy dowództwo szwadronu Zygmunta Napoleon Rzewuskiego spotkał się pod Bebełnem ze szwadronem dragonów i kilkudziesięciu kozakami pod dowództwem kapitana…

30 III 1864
Wodzisław

Między Wodzisławiem a Pińczowem ucierał się drobny oddziałek z Rosjanami.

29 III 1864
Węgleszyn

Zebrawszy znowu cały oddziałek, ruszył Zygmunta Napoleon Rzewuski z Węgleszyna w kierunku Zakrzowa. W czasie pochodu, napotkawszy wychylający się z…

26 III 1864
Stopnica

Naczelnik powiatu stopnickiego wysłał w powiat 30 ludzi z dwoma oficerami na czele przeciw snującym się po wsiach powstańcom. Patrol…

25 III 1864
Mieronice

W kilka dni po starciu pod Krasocinem, stojąc między Mieronicami a Złotnikami, zaatakowany został Zygmunt Napoleon Rzewuski przez szwadron dragonów…

19 III 1864
Krasocin

Stojąc ze zwiększonym do 120 ludzi oddziałem jazdy między Lasocinem a Krasocinem, Zygmunt Napoleon Rzewuski, dowiedziawszy się o zbliżaniu się…

18 III 1864
Kalina

Pod Kaliną miało zajść starcie z drobnym oddziałem konnym powstańców, przy czym Rosjanie mieli spalić zabudowania dworskie.

10 III 1864
Pieskowa Skała

Garstka ochotników przedarłszy się ze zaboru austriackiego pod Pieskową Skałę, zmuszona do ucieczki, straciła kilku wziętych do niewoli.

7 III 1864
Szczecno

Pod Szczecnem starł się z nieprzyjacielem oddziałek Zaremby.

19 II 1864
Daleszyce

Aby odciągnąć idącą ku Cisowu kolumnę rosyjską, przez całą noc z 18/19 lutego niepokoił Uragan z polecenia Józefa Hauke Bosaka…

6 II 1864
Jakubów

Goznem i Jakubowem stracił Teodor Belardi oddział, a sam ranny, wpadł w ręce Rosjan , którzy go rozstrzelali we Wodzisławiu…

3 II 1864
Krasocin

Przez kilka dni nie atakowany przez Rosjan wyruszył Zygmunt Napoleon Rzewuski ku Przedborzu, wysyłając równoległą drogą pluton „kozacki" pod dowództwem…

2 II 1864
Kielce

Załoga rosyjska w Kielcach została zaalarmowana przez Rudowskiego, przy czym powstańcy pod samem miastem zabili dwóch dragonów a sześciu wzięli…

31 I 1864
Sędziszów

Pod Sędziszowem objazd pół seciny kozaków napadła na garstkę 20 konnych rotmistrza Jana Mazarakiego w czasie obiadowania. Mazaraki, straciwszy kilku…

24 I 1864
Złotniki

Cofając się z pod Czartosowych połączył się Zygmunt Napoleon Rzewuski w Zarzycach z oddziałkiem Orzechowskiego, wysłanym do zaalarmowania Jędrzejowa i…

24 I 1864
Czartosowy

Z Rudy, gdzie stanął był po zaatakowaniu nieprzyjaciela w Kielcach ruszył Zygmunt Napoleon Rzewuski, o świcie 24 stycznia, ku Czartosowom.…

23 I 1864
Ruda Fanisławicka

Wysłany w nocy na 24 stycznia przez Zygmunta Napoleona Rzewuskiego z Czartosowy oficer Lotkin z czterema ludźmi wpadł do obozujących…

23 I 1864
Szczekociny

Oddziałek, wysłany przez Zygmunta Napoleona Rzewuskiego, zaalarmował załogę rosyjską w Szczekocinach i wrócił na punkt zborny do Rudy.

23 I 1864
Włoszczowa

Część oddziału Zygmunta Napoleona Rzewuskiego zaalarmowała w nocy z 22/23 stycznia załogę rosyjską we Włoszczowej.

23 I 1864
Jędrzejów

Porucznik Orzechowski, wysłany przez Zygmunta Napoleona Rzewuskiego, zaalarmował załogę rosyjską w Jędrzejowie.

23 I 1864
Kielce

Pozostając wciąż w Kieleckiem, wzmacniany rozbitkami to Teodora Belardiego to Wagnera, stał Zygmunt Napoleon Rzewuski na czele prawie 100 jazdy,…

21 I 1864
Lipno

Na oddziałek 20 i kilku żandarmeryi konnej powiatu kieleckiego, obozującej pod dowództwem Teodora Belardiego w Lipnie, napadł rosyjski major Paszczenko…

20 I 1864
Chmielnik

Wkroczywszy dnia 18 stycznia w 110 jazdy dobrze uzbrojonej, składającej się przeważnie z dezerterów wojska austriackiego, a w pewnej liczbie…

19 I 1864
Imielno

Rosyjski porucznik Hordeńko, wyszedłszy z Jędrzejowa, napadł pod Imielnem na oddziałek powstańczy, który ścigany za Małkowice, miał stracić dwóch zabitych…

20 XII 1863
Motkowice

Pod wsią Mątkowicami napadli Rosjanie na jazdę Junoszy, mieli zabrać konia i zabić pięciu powstańców. Tegoż dnia miał się ukazać…

9 XII 1863
Huta Szczecieńska

Po starciu pod Mierzwinem major Karol Kalita de Brenzenheim udał się przez Pińczów w lasy szczecieńskie, gdzie stanąwszy 7 grudnia,…

5 XII 1863
Mierzwin

Na niedokładną wiadomość o nadciąganiu Rosjan, dowódca III. oddziału krakowskiego, major Karol Kalita de Brenzenheim odstąpił o wiorstę (?) od…

5 XII 1863
Rakoszyn

W nocy 5 grudnia Rosjanie otrzymawszy w Słupi posiłki z Wodzisławia, w piechocie i dragonach, zaatakowali Józefa Hauke Bosaka i…

4 XII 1863
Sprowa

Generał Józef Hauke Bosak i Zygmunt Chmieleński po walce pod Ociesękami, odłączywszy od swoich oddziałów 350 jazdy, a zostawiwszy piechotę…

24 XI 1863
Strojnów

Rzepecki, któremu Zygmunt Chmieleński, udając się w Góry Świętokrzyskie, zdał dowództwo nad pozostawionym oddziałkiem jazdy, po dwóch tygodniach, gnany ciągle…

20 XI 1863
Tarnoskała

Pod Tarnoskałą zaszło krótkie starcie między patrolami konnymi powstańczymi a rosyjskimi.

5 XI 1863
Góry

Połączywszy się w Lipie z odciętym pod Strojnowem oddziałkiem, ruszyli Józef Hauke Bosak i Zygmunt Chmieleński do Lubczy, gdzie wzmocnieni…

4 XI 1863
Strojnów

Przez Łagów i Drugnię ruszyli Józef Hauke Bosak i Zygmunt Chmieleński do Strojnowa, skąd wysłano podjazd do Drugni. Wobec zbliżania…

4 XI 1863
Drugnia

Stojąc w Strojnowie, niedaleko Chmielnika, Józef Hauke Bosak i Zygmunt Chmieleński wysłali podjazd z kilku koni złożony do Drugni. Podjazd…

21 X 1863
Kwilina

Cofnąwszy się z Okszy do Kwiliny, gdzie stał jego tabor i podwody, na których zamierzał wyprawić piechotę, Zygmunt Chmieleński rozłożył…

20 X 1863
Oksza

Zygmunt Chmieleński, w którego zastępstwie dowodził zebranym znowu oddziałem major Markowski, powróciwszy z Krakowa, dokąd się udał w początkach października…

15 X 1863
Pińczów

Patrol z oddziału Markowskiego starł się z dwoma rosyjskimi kompaniami  piechoty i wrócił szczęśliwie do głównego oddziału.  

9 X 1863
Stawy

Kawaleria Zygmunta Chmieleńskiego, udawszy się pod dowództwem Neumana w Pinczowskie, pod Stawami zaatakowaną została przez Rosjan  podczas obiadowania. Rosjanie podczas…

30 IX 1863
Mełchów

Po krwawych a zaciętych walkach pod Ciernem, Warzynem i Czarną, zebrawszy swój oddział, stanął Zygmunt Chmieleński w Drochlinie, aby zasłonić…

24 IX 1863
Drożejowice

Oddział jazdy Sokołowskiego („Iskry”), dowodzony przez Bogusza, starłszy się z kolumną Gawryłowa, straciwszy 50 ludzi, zmuszony został do ucieczki.

24 IX 1863
Czarnca

Po całonocnym marszu zatrzymał się Zygmunt Chmieleński około południa w Nieznanowicach w celu zgotowania obiadu, gdy w godzinę niespełna pokazał…

23 IX 1863
Warzyn

Ścigany od samego Cierna, odstrzeliwując się ciągle, stanął Zygmunt Chmieleński dnia 23 września we Warzynie. Tutaj ponownie zaatakowany został przez…

22 IX 1863
Cierno

Przeciw oddziałowi Zygmunta Chmieleńskiego, liczącemu już 500 ludzi, wyruszyło kilka kolumn wojsk rosyjskich z Kielc, Piotrkowa i Częstochowy, usiłując go…

21 IX 1863
Ujny

Kolumna rosyjskiego majora Czutiego, składająca się z kompanii piechoty i szwadronu dragonów, spotkała pod Ujnami konny oddział Bohusza, który zmusiła…

16 IX 1863
Małogoszcz

Dnia 15 września Sokołowski („Iskra”), nocując z oddziałem, liczącym 250 strzelców, 100 kosynierów i 50 kawalerii, uwiadomiony został, że Rosjanie…

18 VIII 1863
Biała

Odparty pod Obiechowem, ruszył Zygmunt Chmieleński przez Siedliski ku Lelowu, przyjmując rozbitków z oddziału Aleksandra Krukowieckiego, między nimi oficerów Andersena…

14 VIII 1863
Obiechów

Na wiadomość o wejściu oddziału Aleksandra Krukowieckiego do Królestwa wyruszył Zygmunt Chmieleński w kierunku kordonu, by Krukowieckiemu ułatwić pochód. Jednak…

15 VIII 1863
Glanów

Podczas gdy bracia Edward i Gustaw Habichowie, ruszywszy ku Imbramowicom, na całej linii atakowani przez nieprzyjaciela, walczyli, Aleksander Krukowiecki, odcięty…

15 VIII 1863
Imbramowice

Gdy cały oddział Aleksandra Krukowieckiego dotarł do Glanowa, już zbliżali się Rosjanie: książe Szachowskoj od Olkusza i druga kolumna od…

15 VIII 1863
Pieskowa Skała

Dwa oddziały równocześnie miały wkroczyć do Królestwa Polskiego: pułkownika Taniewskiego i Aleksandra hrabiego Krukowieckiego (Brzeziński). Oddział wystawiony kosztem Krukowieckiego był…

15 VIII 1863
Wąsów

Drugi oddział, składający się z kilku partii, jak Szamejta, Boremissy itd., pod dowództwem pułkownika Aleksandra Taniewskiego („Tetery”), ruszył równocześnie z…

13 VIII 1863
Bugaj

Na Bogusza, odpoczywającego ze swymi 50 żandarmami narodowymi w wąwozie, gęstym lasem porosłym, pod Bugajem, napadł podpułkownik Zagriażski z pół…

6 VIII 1863
Uniejów

Nowo sformowany w zaborze austriackim oddział, pod dowództwem majora Chościakiewicza, przeszedł do Królestwa Kongresowego niedaleko Gorenie w nocy z 5/6…

3 VIII 1863
Rudniki

Oddziałek żandarmerii konnej Bogusza i Denisewicza, uwijający się w liczbie 60 po Krakowskiem, starł się pod Sobkowem z lotną kolumną…

28 VII 1863
Rudniki

Po walce w Janowie oddział Zygmunta Chmieleńskiego w kilkunastu dniach wzrósł do kilkuset, w tym jednej kompanii Niemców, obrony krajowej…

12 VII 1863
Żarki

Dnia 12 lipca  mieli stoczyć powstańcy pod Żarkami z nieprzyjacielem bój, który trwał od godz. 4.00 do 10.00 rano. Z…

9 VII 1863
Złoty Potok

Rosyjski pułkownik Ernroth, dowiedziawszy się o rozbiciu wojska w Janowie, pospieszył na pomoc, a wzmocniony innymi oddziałami, dopadł Zygmunta Chmieleńskiego…

6 VII 1863
Janów

Zdawszy dowództwo swego szwadroniku majorowi Zaborowskiemu, udał się kapitan Zygmunt Chmieleński w powiat olkuski, gdzie w dwóch tygodniach już stał…

6 VII 1863
Igołomia

Oddziałek konny, do 50 ochotników liczący, a przybywający z głębi województwa, uderzył na objeszczyków na komorze Igołomii i rozbiwszy go…

6 VII 1863
Książ

Wyleczywszy się za granicą z ran, otrzymanych pod Ciołkowem, udał się Aleksander Rogaliński z rozkazu Rządu Narodowego w Krakowskie celem…

4 VII 1863
Piotrkowice

Posunąwszy się w okolicę Wodzisławia spotkał Ludwik Mycielski pod Nawarzycami garstkę kozaków. Była to przednia straż kapitana Dobryszyna, idącego z…

3 VII 1863
Słomniki

Zebrawszy w Krakowie oddziałek z 60 jazdy ruszył z nim Ludwik Mycielski dnia 3 lipca do Królestwa. Rozpędziwszy objeszczyków nad…

20 VI 1863
Komarów

Druga partia Zygmunta Jordana, przy której znajdował się on sam, nieco silniejsza niż Edwarda Dunajewskiego, bo licząca około 350 piechoty…

20 VI 1863
Gace

W obwodzie tarnowskim zorganizowano silny oddział, który pod głównym dowództwem generała Zygmunta Jordana wkroczyć miał dwiema partiami do Królestwa Polskiego.…

18 VI 1863
Góry

Z Przysuchy zmierzał Bogdan Bończa do Góry pod Pińczowem. Rosyjski major Pleskaczewski, śledzący wciąż ruchy Bończy, dowiedziawszy się o zapowiedzianym…

30 V 1863
Skalbmierz

Pod koniec maja zorganizował kapitan Zygmunt Chmieleński, były oficer artylerii rosyjskiej, a później instruktor szkoły wojskowej w Cuneo, w Krakowie…

7 V 1863
Szyce

Oddział Zygmunta Jordana z 300 ludzi złożony, pod dowództwem Józefa Romockiego, przeszedłszy kordon, zatrzymał się 7 maja pod Szycami. Po…

6 V 1863
Wodzisław

Dnia 6 maja uderzył pułkownik Bogdan Bończa na czele silnego oddziału jazdy na załogę Wodzisławia. Powstańcy przypuściwszy atak na miasto,…

5 V 1863
Krzykawka

Forsownym nocnym marszem ruszył Józef Miniewski w głąb Krakowskiego i następnego dnia o 5.00 z rana stanął w Krzykawce, w…

4 V 1863
Podlesie

W tym czasie, gdy Stefan Malczewski pod Igołomią, wkroczył koło Czyżówki do województwa krakowskiego pułkownik Józef Miniewski na czele dobrze…

4 V 1863
Igołomia

Ludwik Mierosławski, nie tracąc nadziei uchwycenia rządów powstańczych, wysłał do Krakowa Jana Kurzynę celem organizowania na własną rękę, wbrew Rządowi…

25 IV 1863
Łazy

Rosyjski Major Andrejew z kompanią witebskiego pułku i 10 kozakami starł się przy stacji Łazy z oddziałem powstańczym Józefa Oxińskiego(?).

24 IV 1863
Jaworznik

Dążąc do połączenia się z Józefem Oxińskim będącym w tych okolicach, doszedłszy w pobliże Żarek, zatrzymał się Anastazy Mossakowski o…

22 IV 1863
Golczewice

Zorganizowany przez Stanisława Wierzbińskiego i rotmistrza Józefa Miernickiego oddział pod dowództwem kapitana Anastazego Mossakowskiego, wkroczył 20 kwietnia do Królestwa Polskiego…

5 IV 1863
Szklary

Po upadku dyktatury Mariana Langiewicza, generał Ignacy Kruszewski począł organizować nowe oddziały powstańcze w Krakowie. Pierwszą taką partię w sile…

22 III 1863
Kuźnica Masłowska

Z Radomska ruszył oddziałek Cieszkowskiego ku Małuszynowi, a 21 marca, zawiadomiony o zbliżaniu się znacznych sił rosyjskich , cofnął się…

21 III 1863
Igołomia

Brygadier Józef Śmiechowski, mając Józefa Miniewskiego jako szefa sztabu, objąwszy dowództwo reszty armii Mariana Langiewicza, zdziesiątkowanej przez dezercję po oddaleniu…

20 III 1863
Potok

Pułkownik Dionizy Czachowski, wyszedłszy z pod Grochowisk na czele 300 ludzi, spotkał Rosjan pod Potokiem i odparłszy, tym sposobem utorował…

18 III 1863
Grochowiska

Nazajutrz po bitwie pod Chrobrzem, Marian Langiewicz, w pościgu za Rosjanami, dogonił ich za Buskiem, lecz ścigane i rozbite oddziały…

17 III 1863
Chroberz

Rozbiwszy rosyjskiego major Stolzenwalda w Skale, ruszył Langiewicz do Goszczy, gdzie stanął 6 marca. Tutaj dnia 10 marca nastąpiło uroczyste…

16 III 1863
Giebułtów

Opuściwszy Sosnówkę, pod Miechowem urządził Marian Langiewicz zasadzkę na Rosjan, którzy jednakże nie przyjmując walki, cofnęli się. Podczas obozowania w…

13 III 1863
Szczepanowice

Podczas gdy Marian Langiewicz stał obozem w Sosnówce, oddział żuawów Franciszka Rochebruna, będący w przedniej straży, zaatakowany został w nocy…

5 III 1863
Skała

Generał Marian Langiewicz z Pieskowej Skały maszerując, dotarł koło północy do Skały, prowadząc 60 strzelców w awangardzie. W Skale dowiedział…

4 III 1863
Pieskowa Skała

Dnia 2 marca stanął Marian Langiewicz obozem w Pieskowej Skale, aby dać odpoczynek znużonemu kilkudniowymi marszami żołnierzowi. Tutaj następnego dnia…

1 III 1863
Mrzygłód

Cofając się z Paniek wrócił Teodor Cieszkowski do województwa krakowskiego i stanął 28 lutego na noc w Mrzygłodzie, wysyłając część…

28 II 1863
Uniejów

Pod Sulisławicami koło Uniejowa przednie straże Antoniego Jeziorańskiego, idącego z Marianem Langiewiczem ku Pieskowej Skale, starły się z forpocztami rosyjskimi,…

26 II 1863
Ewina

Cofając się z Małogoszczą, tabor Mariana Langiewicza spotkał się z Ksawerym Czengierym pod Ewiną. Wprowadzony zdradziecko przez przewodnika w bagna,…

24 II 1863
Małogoszcz

W celu połączenia się z Antonim Jeziorańskim, mającym przeszło 1000 ludzi, ruszył Marian Langiewicz do Małogoszczą, dokąd też przybył ze…

20 II 1863
Żarnowiec

Maszerując ku Kielcom stanął Antoni Jeziorański 19 lutego w Radkowie. Tutaj wezwany dnia 20 lutego na pomoc przez Nowaka, który…

17 II 1863
Miechów

W głównej kwaterze w Ojcowie otrzymał Kurowski 14 lutego wiadomość, że na Ojców wyruszyło kilka kolumn nieprzyjacielskich, mianowicie: z Częstochowy…

12 II 1863
Iwanowice

Wróciwszy z wyprawy sosnowieckiej i zorganizowawszy w Ojcowie silną już partię, Apolinary Kurowski rozdzielił ją na trzy oddziały, aby złączyć…

7 II 1863
Sosnowiec

Ustanawiając w powiecie olkuskim władzę Rządu Narodowego, Kurowski, w nocy z 6/7 lutego podsunął się pod Sosnowiec, gdzie Rosjanie skoncentrowani…

4 II 1863
Dąbrowa

Po napadzie na Płońsk udał się Apolinary Młochowski do obozu Mariana Langiewicza, który go wysłał w okolicę Dąbrowy, celem organizowania…

4 II 1863
Maćki

W tym samym czasie, gdy Franciszek Gaszyński bił się w Szycach, inny oddział Apolinarego Kurowskiego napadł na straż graniczną w…

4 II 1863
Szyce

Zawiadomiony, iż w Szycach znajduje się tylko siedmiu objeszczyków, wysłał Apolinary Kurowski do Szyc 10 ułanów pod dowództwem Franciszka Gaszyńskiego.…

2 II 1863
Michałowice

W Województwie Krakowskim, Komitet Centralny na wodza wyznaczył leczącego się za granicą Józefa Czapskiego, którego miejsce zajął tymczasowo Apolinary Kurowski,…

17 VI 1864
Kunów

Jeszcze 17 czerwca kilku powstańców wyszło z lasu i zaniepokoiło Rosjan w Kunowie. W noc zbliżyli się do miasta, zranili…

4 V 1864
Gliniany Las

W starciu pod Glinianym Lasem pojmali Rosjanie Juliana Pilnego (Neumana).

30 IV 1864
Żeleźnica

Ruszywszy z Bebełna w Sandomierskie spotkał się Nowacki „Junosza” pod Żeleźnicą z 40 dragonami, 40 ułanami i 50 kozakami pod…

24 IV 1864
Nieskorzew

Do Nieskorzewa przybył oddziałek sześciu koni żandarmerii narodowej w celu odbycia egzekucji. Zawiadomieni o tym rosyjscy dragoni pospieszyli do Nieskorzewa,…

22 IV 1864
Iłża

W lasach iłżeckich mieli powstańcy stoczyć zwycięską potyczkę.

19 IV 1864
Radkowice

W lasach radkowickich pewien czas jeszcze ukrywał się oddziałek Józefa Szemiota, aż go nie wykrył i nie zniósł rosyjski major…

17 IV 1864
Jaroszki

Rozproszony dnia 8 marca oddziałek zebrał Malinowski ponownie i trzymał się przez kilka tygodni w dawnym schronisku, w bagnach wsi…

16 IV 1864
Zawichost

Na północ od Zawichostu rozbito drobny oddziałek powstańców, z których trzech dostało się do niewoli, a część uszła w góry…

14 IV 1864
Opatów

Koło Opatowa przesunął się oddziałek powstańczy, który sprzątnął jednego kozaka.

9 IV 1864
Klinowo

W opoczyńskim lesie, pod wsią Klinowem, (?) spotkał się rosyjski dowódca Zagjażski z oddziałkiem 60 ludzi Waltera. Rosjanie wzięli do…

4 IV 1864
Radkowice

Andrzej Denisewicz z garstką ludzi, około 50 powstańców, tułał się jeszcze pewien czas w lasach radkowickich. Tutaj napadł go rosyjski…

4 IV 1864
Mnichów

W pierwszych dniach kwietnia rozbito resztki oddziału Zarzyckiego pod Mychowem.

23 III 1864
Raków

Oddziałek powstańczy starł się z Rosjanami pod Rakowem.

23 III 1864
Pasztowa Wola

Z pod Maruszowej rzucił się Andrzej Denisewicz ku Iłży. Tutaj atoli pod Pasztową Wolą przydybał go inny partyzant, mianowicie Medjanow…

21 III 1864
Maruszów

Generał Józef Hauke-Bosak, wymykając się z obławy, urządzonej na niego przez różne partyzanckie oddziały rosyjskie, przebiegające Sandomierskie, dopiero 10 marca…

17 III 1864
Przytyk

Oddziałek, dowodzony przez krakowianina Walczaka, ucierał się z nieprzyjacielem, przy czym poległo trzech powstańców, a dowódca sam był ranny.

16 III 1864
Kamienna

Przetrzepany w Bliżynie Kulgaczew, zebrawszy niedobitki swoich dwóch secin i połączywszy się z von Wahlem, ruszył ku Suchedniowu wzdłuż rzeki…

16 III 1864
Bliżyn

Szukając w dalszym ciągu powstańców, stanął Kulgaczew dnia 14 marca na noc w Suchedniowie, a następnego dnia w Bliżynie, skąd…

15 III 1864
Łukawiec

W celu ułatwienia przesunięcia się między załogami rosyjskimi nadgranicznemu oddziałkowi na brzegu Wisły, resztki oddziałów po Karolu Kalicie i Julianie…

10 III 1864
Opoczno

Podczas, gdy Łaskarzew urządzał obławę w Opatowskiem, inne rosyjskie kolumny odkryły nowy oddział Mateusza Bezkiszkina, który się cofnął przed nadciągającymi…

10 III 1864
Łagów

Kilkunastu powstańców wpadło w nocy 8. marca do miasteczka i zniszczywszy herb rosyjskiego państwa, umknęło z powrotem w lasy. Wysłana…

10 III 1864
Wąchock

Rozprawiwszy się ze Zarzyckim ruszył Łaskarzew ku Wąchockowi, gdzie jak się dowiedział, znajdował się silny oddział jazdy dowodzonej przez rotmistrza…

10 III 1864
Ostrowiec

Oddział lotny rosyjskiego dowódcy Assjewa, uprawiając partyzantkę z własnej ochoty, idąc z Opatowa ku Wąchockowi, spotkał prawie w tym samem…

10 III 1864
Częstocice

Po kilku dniach bezskutecznego błądzenia po lasach natknął się pułkownik Łaskarzew, wysłany w Opatowskie, przy osadzie Kaplicy koło Częstocic, na…

7 III 1864
Jaroszki

W celu ostatecznego zniszczenia oddziałów Józefa Hauke Bosaka wysłano 4 marca z Warszawy pułkownika Kulgaczewa i jenerała hrabiego Krajca w…

29 II 1864
Sieciechów

Pod Sieciechowem starli się powstańcy w drobnym spotkaniu z Rosjanami i stracili trzech zabitych oraz czterech rannych.

22 II 1864
Piórków

Pozbawione naczelnego dowództwa oddziały, gdyż Władysław Eminowicz i Ludwik Zwierdzowski „Topór” byli ranni, a ostatni nawet wpadł w ręce Rosjan,…

22 II 1864
Lechów

Spieszący pod Opatów na czele blisko 300 jazdy Łada, nie zdążył przybyć na czas, a następnie zatrzymany pod Lechowem przez…

21 II 1864
Opatów

W celu umniejszenia sił rosyjskich, które dnia 22. lutego miały skoncentrować się w Cisowie i uderzyć ze wszystkich stron na…

20 II 1864
Borów

W nocy z 19/20 lutego, royjski porucznik Assjew, wyruszywszy z Radomia ku Skaryszewu, a stamtąd do Kozienic, starł się z…

17 II 1864
Orońsk

Pod Orońskiem powstańcy, dowodzeni przez Jana Rudowskiego, otoczyli rosyjski oddział biorąc 60 Rosjan do niewoli, w tym trzech oficerów. Rudowski…

15 II 1864
Lipa

Gdy starania Ślepowicza sformowania na nowo oddziału „Dzieci Warszawskich” nie odniosły skutku, zdał dowództwo Gąsowskiemu i opuścił Królestwo Polskiego. Pawełek,…

14 II 1864
Białobrzegi

Podjazd Jana Rudowskiego rozpędził pod Białobrzegami kozaków, eskortujących pocztę, zabrał ją i połączył się z resztą oddziału, który niebawem starł…

10 II 1864
Cencelów

Porucznik Assjew napadł na oddziałek Piwnickiego(?) w lesie niedaleko Cencelowa (?) rozbił go i miał zabrać sześciu powstańców do niewoli,…

8 II 1864
Zwoleń

W nocy z 7/8  lutego wysłał podpułkownik Fedjanow setnika Piętrowa i podchorążego Szyłowa w 33 (?) konie: 16 dragonów i…

2 II 1864
Iłża

W okolicy Iłży, rosyjski podpułkownik Zaremba napadł na oddziałek 55 powstańców, będących pod dowództwem Górskiego. W krwawej utarczce 10 powstańców…

1 II 1864
Bryzgów

Rosyjski kapitan Oposzyński napadł na obozujący w okolicy Bryzgowa oddziałek powstańczy i po dość żywej wymianie strzałów zdobył sześć siodeł…

27 I 1864
Kozienice

Oddziałek powstańców wpadł do miasta, uwolnił pozostających we więzieniu i zabrał kasę.

25 I 1864
Zychowa Wólka

Idący z Opoczna kapitan Oposzyński wykrył oddział okopany w lesie pod Zychowa Wólką. Zaatakowawszy go, praporszczyk Konakow wdarł się w…

25 I 1864
Szczeglice

Oddział 40 kozaków patrolujący w okolicach Opatowa, Klimontowa i Iwanisk otrzymał wiadomość, że oddział Wysockiego w połączeniu z rotmistrzem Turskim,…

23 I 1864
Łagów

Mały oddział powstańczy, 70 jazdy, poniósł porażkę pod Zbylutką(?) koło Łagowa.

23 I 1864
Przedbórz

Z pod Kunowa posunął się Dąbrowski aż pod Przedbórz. Tutaj jednak napadnięty przez rosyjskiego porucznika Chudiakowa, wysłanego z Gorzkowic, stracił…

21 I 1864
Chocimów

W Woli Szczygiełkowej obozował oddział miechowski, będący pod dowództwem kapitana Waltera, do którego 20 stycznia przybył Apolinary Kurowski, udający się…

20 I 1864
Kunów

Major Butkiewicz napotkał w okolicy Kunowa dosyć silny oddział majora Dąbrowskiego i zadał mu porażkę, biorąc rzekomo 25 powstańców do…

20 I 1864
Radkowice

Dążąc z Iłży ku górom Świętokrzyskim stanął Karol Kalita „Rębajło”, dnia 19. stycznia na Ostrych Górkach o 4 kilometry na…

17 I 1864
Iłża

Uchodzący przed Karole, Kalitą de Brenzenheim „Rębajło”, rosyjski dowódca Suchonin ze swymi dwoma kompaniami, wysławszy kozaków do Lipska po posiłki,…

17 I 1864
Lubinie

Otrzymawszy doniesienie, że pułkownik Suchoniu idzie z Opatowa do Kielc, wysłał Józef Hauke Bosak dnia 14 stycznia piechotę majora Karola…

15 I 1864
Radom

Oddział powstańczy zaalarmował w nocy z 15/16 stycznia załogę rosyjską w Radomiu.

2 I 1864
Przedbórz

Patrol kozacki z kolumny piotrkowskiej rosyjskiego kapitana Oposzyńskiego starł się z konnym oddziałkiem powstańczym niedaleko Przedborza. Polaków miało polec 12,…

18 XII 1863
Potok

Na wiadomość, że część oddziałów spod Bodziechowa rzuciła się na Tarłów, wysłano w tę stronę dwa oddziały kozaków z objeszczykami…

18 XII 1863
Czarna

Załatwiwszy się z powstańcami pod Bodziechowem udał się Ksawery Czengiery z rannymi do Radomia, a Bentkowskiemu i Suchoninowi polecił posunąć…

16 XII 1863
Bodziechów

Jazda Józefa Hauke Bosaka zaatakowana została przez Rosjan w sile dwóch szwadronów dragonów, 50 kozaków i pięć kompanii piechoty. Po…

16 XII 1863
Janik

Idąc za Józefem Haukie Bosakiem na Bodziechów posunął Ksawery Czengiery równocześnie pułkownika Macniewa z trzema kolumnami, w łącznej sile dziewięciu…

15 XII 1863
Makoszyn

Jeden z drobnych oddziałków Józefa Hauke Bosaka i Zygmunta Chmieleńskiego zaatakował Ksawery Czengiery pod Makuszynem, przy czym miało polec ośmiu…

2 XII 1863
Brody

Piechota Józefa Hauke Bosaka, przenocowawszy na pobojowisku ociesęckiem, ruszyła pod dowództwem Bogdana na północ, aby tam operować w połączeniu z…

28 XI 1863
Ociesęki

Przeciw stojącemu pod Ociesękami Józefowi Hauke Bosakowi szły od strony Cisowa trzy kompanie piechoty z dwoma działami i pół seciny…

26 XI 1863
Iłża

Rosyjski dowódca Alenicz, wysłany z Radomia w lasy iłżeckie, zaatakował za Iłżą i miał rozbić oddział Piotrowskiego rzekomo 300 jazdy…

25 XI 1863
Opatów

Dowiedziawszy się 20 listopada, że Rosjanie w znacznych siłach wystąpili z Radomia i Opatowa w okolice lasów iłżeckich, gdzie znajdowały…

23 XI 1863
Wólka

Jeden z oddziałów wysłanych przeciw Józefowi Hauke Bosakowi i Zygmuntowi Chmieleńskiemu, dowodzony przez rosyjskiego kapitana sztabowego Akamejowa, starł się pod…

16 XI 1863
Opoczno

Jan Rudowski nie przestawał niepokoić rosyjskiego wojska, zatrzymywał dyliżansy, przejmował poczty, a gdy przeciw niemu wyruszyły wyprawy, przepadał gdzieś jak…

8 XI 1863
Szydłowiec

Jan Rudowski na czele oddziału uwijając się zręcznie po Sandomierskiem, kilka razy wymykał się z obławy, jak pod Solcem, gdzie…

6 XI 1863
Wierzchowiska

Część jazdy Dionizego Czachowskiego w liczbie 30 została w Krępej 6 listopada, a on z 10 towarzyszami udał się do…

2 XI 1863
Magnuszew

Rozbity pod Młochowem, rosyjski dowódca Krasnow, otrzymawszy z Warszawy posiłki w sile seciny kozaków i dwóch szwadronów huzarów pod dowództwem…

29 X 1863
Jeziorko

Oddziały Karola Kality de Brenzenheim „Rębajło” i Zygmunta Chmieleńskiego, liczące razem około 700 ludzi, połączywszy się 28 października koło Tarnoskały,…

21 X 1863
Jurkowice

Na krótkiej naradzie dowódców w Dziękach, po potyczce pod Rybnica, wybrany dowódcą piechoty, wyruszył kapitan August Rosner w kierunku północno-zachodnim…

20 X 1863
Rybnica

W nocy z 19/20. października, stojąc na czele nowo utworzonego oddziału, liczącego 500 piechoty i 150 jazdy, pułkownik Dionizy Czachowski…

17 X 1863
Przedbórz

Oddział powstańczy między Przedborzem a Olesznem miał zmusić rosyjską kolumnę pod dowództwem Redena do cofnięcia się ku Koniecpolowi ze stratą…

3 IX 1863
Przedbórz

Po dwutygodniowym pobycie spędzonym na ciągłej musztrze w Chlewskiej Woli, gdzie ukarał śmiercią herszta bandy rozbójników, rabujących pod firmą powstańców,…

26 VIII 1863
Klikawa

Zrejterowawszy pod Wirem ze swoim oddziałem i zabrawszy do tego 200 ludzi Władysławowi Eminowiczowi, przez Przyłęk ruszył Kajetan Cieszkowski „Ćwiek”…

25 VIII 1863
Grzybowa Góra

Ksawery Czengiery połączywszy się 24 sierpnia w Bzinie ze Szokalskim, wysłał znowu tegoż na Wąchockie Lipy, a sam 25 sierpnia…

24 VIII 1863
Mroczków

Na wiadomość o tworzeniu się nowych oddziałów w lasach opoczyńskich wysłał Ksawery Czengiery z Końskich w różnych kierunkach dwie kolumny,…

23 VIII 1863
Wir

Zaalarmowawszy w pochodzie załogę Radomia, oddziały Kajetan Cieszkowskiego „Ćwieka” i Władysława Eminowicza o godzinie 5.00 rano dnia 23 sierpnia stanęły…

21 VIII 1863
Kowala Stępocina

W dalszym pochodzie dnia 21 sierpnia Kajetan Cieszkowski „Ćwiek” i Władysław Eminowicz stanęli w Kowali, ale wnet zbliżył się rosyjski…

20 VIII 1863
Iłża

Otrzymawszy rozkaz powrotu w Sandomierskie Rządu Narodowego, major Władysław Eminowicz i dowodzący oddziałem po Dionizym Czachowskim Kajetan Cieszkowski „Ćwiek”, wyruszyli…

18 VII 1863
Białobrzegi

Władysław Grabowski ucierał się z Rosjanami.

18 VII 1863
Końskie

Piotr Doliński miał stoczyć pomyślną potyczkę z Rosjanami pod Końskimi.

12 VII 1863
Bliżyn

Piotr Doliński i Jan Rudowski napadli niespodzianie pod Bliżynem na rosyjskiego partyzanta Assjewa, którego rozbili, zabierając sporo jeńców, koni, oraz…

10 VII 1863
Ossa

Objąwszy obowiązki dowódcy po Bajerze, który zbyt powolnie pracował nad organizacją, przez dwa miesiące organizował major Ludwik Żychliński w okolicy…

8 VII 1863
Przysucha

Oddział Piotra Dolińskiego, połączony z oddziałem Jana Rudowskiego, uderzył nagle na Rosjan, gospodarujących w tamtejszych fabrykach, rewidujących i więżących ludzi,…

7 VII 1863
Białobrzegi

Władysław Grabowski dowiedziawszy się, że w Białobrzegach znajduje się tylko jedna rosyjska kompania piechoty bez dowódcy i 30 kozaków dońskich,…

30 VI 1863
Goździków

Oddziałek żandarmerii narodowej konnej Kazimierza Wiśniewskiego, cieśli z Jarzębowa, kilka tygodni niepokoił Rosjan w Opoczyńskiem, wymykając się szczęśliwie różnym kolumnom…

29 VI 1863
Skotniki

Wymknąwszy się szczęśliwie z Trzepnicy, ruszył Józef Oxiński dalej forsownym marszem i nad wieczorem 29 czerwca zatrzymał się pod Skotnikami.…

27 VI 1863
Przedbórz

Wzmocniony oddziałami piechoty Józefa Chabriolla i jazdy Juliusza Dzianota (dawniej Bończy), zajął Józef Oxiński z Littichem wieczorem 27. czerwca miasteczko…

13 VI 1863
Przysucha

Dnia 13. czerwca Bończa, operujący w Sandomierskiem, dążąc na czele oddziałku jazdy w Krakowskie, spotkał się w Rusinowie z oddziałem…

11 VI 1863
Rataje

Wymknąwszy się trzem kompaniom pułku smoleńskiego pod Bobrzą, spotkał się znowu Czachowski z nieprzyjacielem pod Ratajami, gdzie oddział poszedł w…

10 VI 1863
Bobrza

Cofając się wciąż przed przeważającymi siłami nieprzyjacielskiemi na zachód, zajął Dionizy Czachowski opustoszone gmachy fabryki Banku Polskiego, i w tej…

9 VI 1863
Niekłań

Uchodząc przed otaczającym go zewsząd nieprzyjacielem, Dionizy Czachowski 9 czerwca kilka razy zmuszony był odpędzać kozaków w ciągu marszu pod…

8 VI 1863
Rusinów

Dionizy Czachowski zaatakowany przez Rosjan pod Przystałowicami, odpierając kilkakrotnie szarże jazdy i ataki piechoty rosyjskiej w Bąkowej i Rusinowie, wymknął…

5 VI 1863
Koszary Iłżeckie

Stojąc w Koszarach Iłżeckich wysłał Dionizy Czachowski wachmistrza Zacharczerikę, przybyłego do szeregów polskich z Kaukazu, wraz z jednym kawalerzystą na…

2 VI 1863
Zawady

Po rozsypce pod Grabowską Wolą, zebrał się tegoż samego dnia wieczorem na nowo oddział Władysława Kononowicza, lecz otoczony zewsząd, rozpuścił…

1 VI 1863
Grabowska Wola

W okolicy Warki, w lasach pod Rozniszewem, Władysław Kononowicz na czele oddziału z 300 ludzi złożonego otoczony został przez majora…

27 V 1863
Kościuszków

Podpułkownik Kononowicz, zdążając ze swym oddziałem z rozporządzenia Rządu Narodowego w Sandomierskie, stanął 26. maja pod wsią Kościuszkowem pod Czarną…

27 V 1863
Szydłowiec

Porucznik Wiśniewski na czele 15 konnych żandarmów wpadł do Szydłowca i tym nagłym napadem wypłoszył z miasta całą załogę rosyjską…

26 V 1863
Smardzew

Dnia 24 maja, przybywszy ze swoim już tylko oddziałem na nocleg do Kuźnicy, pułkownik Dionizy Czachowski dowiedział się, że Rosjanie…

17 V 1863
Stawiszyn

Uchodząc przed wojskami generała Nikołaja Meller-Zakomelskiego, Drewnowski, pozostawiając 10 ułanów ochotników ich losowi pod Ulnowem zostawił za sobą ariergardę z…

16 V 1863
Ułów

Oddział rawski pod dowództwem majora Drewnowskiego, stojący obozem niedaleko Nowego Miasta, został zawiadomiony 15 maja o zbliżających się z trzech…

14 V 1863
Rozniszew

Przebywając w gęstych lasach pomiędzy Pilicą a Wisłą w okolicach Magnuszewa, zwiększając swój oddział, major Władysław Kononowicz połączył się z…

5 V 1863
Rzeczniów

Zniósłszy pod Jeziorkami Klewcowa, cofał się Dionizy Czachowski z Adamem Zielińskim i Andrzejem Łopackim na północ przed dążącymi przeciw niemu…

4 V 1863
Jeziorki

Dionizy Czachowski, przy którego boku, jako szef sztabu, znajdował się Władysław Eminowicz, wymknąwszy się rosyjskiemu majorowi Klewcowowi, obszedł stanowisko Rosjan,…

4 V 1863
Magnuszew

Oddział pułkownika Władysława Kononowicza, wysłany przez Dionziego Czachowskiego na północ, pod Magnuszewem w Kozienickiem atakował dwie kompanie piechoty, szwadron dragonów…

3 V 1863
Limierze

Dnia 3 maja stanął Dionizy Czachowski z oddziałami Andrzeja Łopackiego, Józefa Jankowskiego i Adama Zielińskiego koło Boryi. Nad samym wieczorem…

27 IV 1863
Wąchock

Jedna z kolumn, sformowanych przez generała Aleksandra Uszakowa a prowadzona przez majora Klewcowa, rozproszyła w lasach ostrowskich (!) oddział Faustyna…

27 IV 1863
Przysucha

Bończa miał utarczkę pod Przysuchą i pobił Rosjan.  

24 IV 1863
Michałów

Oddział Andrzeja Łopackiego, dowodzony przez Markowskiego, wraz z kawaleria Tomasza Stamirowskiego, wysłany przez Dionizego Czachowskiego ku Wierzbnikowi, gdzie się miał…

22 IV 1863
Gielniów

Pobita pod Stefanowem piechota rosyjska uciekła w kierunku Opoczna. Bończa, który z nowo utworzonym oddziałem jazdy znajdował się o kilka…

22 IV 1863
Stefanów

Wchodząc do Stefanowa w lasach wsi Skłoby spotkał się Dionizy Czachowski, którego siły wynosiły 180 strzelców, 200 kosynierów i 46…

21 IV 1863
Czermno

W okolicy Przedborza formował major Zawadzki, przy którym znajdowali się byli junkrowie wojska rosyjskiego - Gromejko i Rudowski, nowy oddział…

20 IV 1863
Jedlnia

Forsownymi marszami oddziały Józefa Jankowskiego i kapitana Adama Zielińskiego z Podlasia posuwały się w Sandomierskie, w okolice, gdzie znajdowały się…

19 IV 1863
Grzybowa Góra

W Grzybowej Górze oddział Władysława Kononwicza, dowodzony przez Ludwika Michalskiego (ponieważ Władysław Kononowicz oddalił się był z oddziału), spotkał się…

18 IV 1863
Brody

Odłączywszy się ze swym oddziałem od Dionizego Czachowskiego, Faustyn Gryliński pod Brodami opuścił oddział, który zaatakowany został niebawem przez jedną…

16 IV 1863
Grabowiec

Oddział Dionizego Czachowskiego wkroczywszy do województwa sandomierskiego, zaalarmował załogę Radomia, która mimo, iż była silna i posiadała 12 dział, nie…

9 IV 1863
Staszów

O świcie dnia 8 kwietnia przeprawił się przez Wisłę oddział majora Andrzeja Łopackiego, byłego kapitana austriackiego. Oddział dobrze uzbrojony, liczył…

2 IV 1863
Skaryszew

Na jadącego z silną eskortą dragonów generała Aleksandra Uszakowa uderzyli powstańcy pod Skaryszewem i zabiwszy, względnie zraniwszy 10 dragonów, resztę…

25 III 1863
Świerże

Dłuższą przerwę w działaniach wojennych, od czasu opuszczenia Sandomierskiego przez Mariana Langiewicza, przerwało wystąpienie nowozorganizowanego w okolicy Chinowa oddziału Władysława…

17 II 1863
Przedbórz

Nie mogąc utrzymać się na Św. Krzyżu wobec koncentrujących się przeciw niemu kolumn z Radomia, Kielc i Opatowa, ruszył Marian…

15 II 1863
Przedbórz

Ze Studzianny ruszył Antoni Jeziorański do Przedborza, który zajął. Wobec zbliżania się silnego oddziału nieprzyjacielskiego opuścił miasto i tylko tylne…

12 II 1863
Święty Krzyż

Przez Bodzentyn, gdzie zabrał ze sobą oddział Aleksandra Dawidowicza, ruszył Marian Langiewicz na południowy stok Łysogór, i tam zajął dwie…

10 II 1863
Studzianna

Dnia 10 lutego stanął Antoni Jeziorański obozem w Studziannie z oddziałem liczącym już 466 strzelców, 197 kawalerii i 885 kosynierów.…

9 II 1863
Sandomierz

Część powstańczego oddziału, rozbitego w Słupczy, połączyła się ze stojącym w Sandomierzu oddziałem Jana Nepomucena Rayskiego. Gdy jednak Rosjanie szykowali…

8 II 1863
Słupcza

Uchodząc przed Jurij Miednikowem ku Sandomierzowi, aby połączyć się z tamtejszym oddziałem, Antoni Zdanowicz dopadnięty został przez nieprzyjaciela pod Słupczą,…

8 II 1863
Zawichost

Antoni Zdanowicz i Leon Frankowski dnia 6. lutego, po małoznacznej strzelaninie opuściwszy Kazimierz, ruszyli ku Wąchockowi w celu połączenia się…

4 II 1863
Opoczno

Oddział Józefa Łakińskiego zajął 4 lutego Opoczno, lecz niebawem wyparła go stamtąd rosyjska kolumna pod dowództwem Dońca-Chmielińskiego. Łakiński na wiadomość…

3 II 1863
Wąchock

Na wiadomość o spaleniu Suchedniowa wysłał tam Marian Langiewicz oddział Dąbrowskiego, który zajął dnia 3 lutego nad ranem ocalałe domy…

2 II 1863
Suchedniów

Rosyjski major Bentkowski ruszając na pomoc swoim dragonom ku Bzinowi, pozostawił w Suchedniowie tabor z półplutonem strzelców pod dowództwem porucznika…

2 II 1863
Bzin

Odparłszy dragonów Krasińskiego pod Błotem, opuścił Dionizy Czachowski z oddziałem swym, liczącym 300 ludzi, Suchedniów, który następnego dnia, to jest…

1 II 1863
Błoto

Oddziały Dionizego Czachowskiego i Aleksandra Dawidowicza, wysłane przez Mariana Langiewicza, zajęły Suchedniów, psując w ten sposób komunikacie między kolumnami rosyjskiego…

23 I 1863
Szydłowiec

Na Szydłowiec, w którym stały dwie kompanie mohilewskiego pułku piechoty, około godziny 2.00 w nocy uderzył August Jasiński były kapitan…

23 I 1863
Jedlnia

O godzinie 2.00 w nocy Narcyz Figietty na czele 140 ludzi napadł na rosyjską czwartą kompanię II pułku saperów stojącą…

23 I 1863
Bodzentyn

W Bodzentynie stała kompania smoleńskiego pułku piechoty. Na nią o godzinie 1.00 w nocy, przy odgłosie dzwonów uderzyli miejscowi spiskowi,…

22 I 1863
Suchedniów

Partia powstańców złożona z górników, urzędników i mieszczan, pod dowództwem Aleksandra i Jana Dawidowiczów, nie czekając północy, napadła już w…

29 V 1864
Lubartów

Rosyjski rotmistrz Manstein wysłany do lasów lubartowskich wytropił tam 10 konnych powstańców, z których podczas dwumilowego pościgu tylko trzech ocalało,…

4 V 1864
Łęczna

Kręcący się wciąż jeszcze po Lubelskim oddziałek Józefa Przychańskiego 4 maja starł się, podobno pomyślnie, bić z Rosjanami między Łęczną…

1 V 1864
Zamość

Resztki jazdy dowodzonej przez majora Rokitnickiego zostały zniesione w okolicy Zamościa, przy czym dowódca miał się dostać do niewoli. Ścigane…

28 IV 1864
Rachów

Niedobitki oddziałów powstańczych usiłujące zebrać się w okolicy Rachowa, otoczone przez kolumny wysłane z Zaklikowa i Zawichostu, zostały przez Rosjan…

24 IV 1864
Zaklików

Oddziałek powstańców ucierał się z Rosjanami pod Zaklikowem.

22 IV 1864
Tarnogóra

Uwijający się jeszcze w Lubelskiem z rozbitkami Józefa Lenieckiego oddziałek pod dowództwem Józefa Przychańskiego (Chaimka), starozakonnego (?), spotkał się 22…

21 IV 1864
Zawieprzyce

Nieliczny oddziałek konny Karola Krysińskiego (?), party trzema kompaniami i seciną kozaków, znajdował się 21 kwietnia nad Wieprzem, niedaleko Lublina.…

6 IV 1864
Krupy

Lewandowski po porażce poprzedniego dnia, ponownie starł się 6 kwietnia z oddziałem 50 strzelców kapitana Hryncewicza i został ostatecznie rozproszony.…

5 IV 1864
Momoty

Czterech kozaków z Momot, idąc drogą z Krzeszowa do Janowa po furaż, zaatakowanych zostało przez powstańców, ukrytych w lesie strzałami,…

5 IV 1864
Krupy

Party przez przeważające siły nieprzyjacielskie, uchodził Lewandowski ze swoją zmniejszoną pod Cisownikiem do 40 ludzi garstką ku Wieprzowi. Tutaj koło…

5 IV 1864
Janów

W pierwszych dniach kwietnia uwijał się jeszcze Gozdawa w pobliżu kordonu i w 10 koni zaalarmował Janów.

15 III 1864
Chruślina

W lasach chruślińskich patrol rosyjski napadł na trzech powstańców i ich zabił. Jeden z nich, według dokumentów przy nim znalezionych…

11 III 1864
Radków

W lasach rybołowieckich koło Radkowa powstańcy starli się wieczorem 11 marca z Rosjanami. Walka przeciągnęła się do świtu, po czym…

10 III 1864
Olchowiec

Jazda Niedźwiedzkiego i Zawadzkiego ucierała się z Rosjanami.

9 III 1864
Wygnance

Pod Wygnańcami oddziałek około 60 ludzi rozbity został przez Rosjan dowodzonych przez junkra Karłaszowa. W starciu tym miało zginąć  siedmiu…

7 III 1864
Majdan

Oddziałek jazdy Józefa Etnera ucierał się z Rosjanami pod Majdanem. W tym czasie w okolicy Jawidza ukazał się oddziałek pod…

16 II 1864
Kumów

W pościg za Rokitnickim wyruszyło z Rymacz pół seciny kozaków pod dowództwem Gniłogrybowa, który dopadł powstańców pod Kumowem. Powstańców miało…

13 II 1864
Dubienka

Uciekłszy pod Uchaniami, w kilka dni później, to jest 13 lutego, starł się Rokitnicki na czele swego szczupłego oddziałku jazdy…

7 II 1864
Sucha Wola

Major Jagmin, dowodzący pozbieranymi przez siebie rozbitkami z wyprawy poryckiej, w połączeniu z kapitanem Karolym, mającym rozbitków różnych oddziałów jazdy,…

4 II 1864
Uchanie

Oddziałek Rokitnickiego, który 18 stycznia w 20 koni wkroczył był do Królestwa Polskiego, uwijając się po Hrubieszowskiem, zaatakowany został przez…

3 II 1864
Wielkopole

Koło Wojsławic zgromadziły się 1 i 2  lutego oddziały Sienkiewicza, Mioduszewskiego i Lutyriskiego — działające wraz z Karolem Krysińskim (?)…

31 I 1864
Wygoda

Rosyjski kapitan sztabu Cewłowski w sile 120 piechoty, 24 dragonów i 20 kozaków, wyszedłszy z Lubartowa, dopędził pod Wygodą dnia…

30 I 1864
Wola Gródecka

Maszerujący z Tomaszowa do Łaszczowa Rosjanie, napadnięci znienacka pod Wolą Gródecką i rozbici przez oddziałek powstańczy, zostali zmuszeni do ucieczki.…

30 I 1864
Majdan

Kapitan rosyjski Połubiński, tropiąc powstańców w okolicy Hańska, Kuleżyna i Tarnowa, dnia 30 stycznia pod Majdanem napotkał na dosyć silny…

27 I 1864
Żulin

Rosyjski rotmistrz Antałajew na czele pół szwadronu ułanów i plutonu dragonów, starł się z Ludwikiem Lutyńskim i Grzymałą pod Żulinem,…

25 I 1864
Rudnik

Wracający z Lublina do Kraśnika, rosyjski porucznik Kulikow napotkał w lesie rudnickim oddział Jagmina. Walka była zacięta. Kulikow cofnął się…

25 I 1864
Stawce

Wymykając się wciąż z koła otaczających go kolumn rosyjskich, stanął Rylski dnia 25 stycznia w Stawcach. Tutaj zaatakowały go dwie…

24 I 1864
Sucholipie

Zrejterowawszy z pod Skromowskiej Woli, Michał Marecki oddalił się na południe, a wymykając się obławom rosyjskim, dnia 24 stycznia o…

23 I 1864
Zakrzówek

Z Wierzbicy zwrócił się Rylski na zachód. W ślad za nim wysłali Rosjanie ze wszystkich stron obławy. Jedna z kolumn…

22 I 1864
Wierzbica

Oddział kapitana Rylskiego, składający się z 50 jazdy i 160 piechoty stanął 21 stycznia we Wierzbicy, gdzie nazajutrz o świcie…

21 I 1864
Samoklęski

Kapitan rosyjski Biron, idąc z Kurowa w celu zajęcia Starościna, będącego własnością Kazimierza Cieszkowskiego starł się z oddziałkiem powstańczym 25…

20 I 1864
Rudka

Spod Skromowskiej Woli uchodząc, rzucił się Józef Leniecki w 40 koni w okolice Lubartowa. Tutaj pod Rudką dopadł go rosyjski…

20 I 1864
Brzostówka

Garstkę z dawnego oddziału Kajetana Cieszkowskiego, zbieranych przez Bronisława Gromejkę, dowodzonych przez kapitana Nowakowskiego (Kaczyńskiego?), napadł znienacka rosyjski dowódca Zankisow…

18 I 1864
Stara Wieś

Wśród -19° mrozu, zrobiwszy w 61 jazdy, pięciomilowy marsz, stanął podpułkownik hrabia Wojciech Komorowski w Starejwsi pod Tyszowcami, gdzie miał…

16 I 1864
Sitaniec

Aby ułatwić Wojciechowi Komorowskiemu wkroczenie do Królestwa Polskiego, podsunął się Rylski pod sam Zamość, celem odciągnięcia uwagi Rosjan od jazdy…

16 I 1864
Rudnia

Na wiadomość o krzątaniu się oddziałku jazdy Ludwika Lutyńskiego, liczącym 50 ludzi, między Chełmem a Świerzemi wyruszył przeciw niemu przybyły…

14 I 1864
Skromowska Wola

W zamiarze alarmowania załogi lubartowskiej podsunęli się Michał Marecki i Józef Leniecki 13 stycznia w okolice Lubartowa. Jednak wprowadzeni w…

14 I 1864
Sucholipie

Aby nie być narażonym na drugie spotkanie z Rosjanami, Kossowski bez odpoczynku ruszył ku Sucholipiu oddalonemu o trzy mile od…

14 I 1864
Łubki

Oddziały Walerego Wróblewskiego i Ponińskiego przybywszy do Łubek, stanęły we dworze. Za nimi w ślad idąc od Krza, posuwała się…

13 I 1864
Kierz

Po wyjeździe naczelnika wojennego obu województw Michała Heidenreicha oraz Karola Krysińskiego i Walerego Kozłowskiego, oddziały ich ukrywały się porozrzucane małymi…

13 I 1864
Stary Zamość

Kossowski, zebrawszy nieco rozbitków z oddziału Karola Świdzińskiego w Ciotuszy, kręcił się w 20 koni, gromadząc ochotników. Gdy Rosjanie wyruszyli…

8 I 1864
Krasnobród

O świcie dnia 8 stycznia mały oddział żandarmerii, 22 konie, pod dowództwem Świdzińskiego, zatrzymał się w gęstym lesie pod Krasnobrodem.…

3 I 1864
Dołhobyczew

Karol Krysiński, wezwany do stawienia się do zaboru austriackiego postanowił przejść drugi raz kordon, polecając swojemu oddziałkowi jazdy rozdzielić się…

31 XII 1863
Mała Bukowa

Po bitwie pod Kockiem rosyjski podpułkownik Heins wyruszył w sile przeszło 1000 ludzi przeważnie jazdy ku Sawinowi przeciw znajdującym się…

31 XII 1863
Syrniki

Oddziałek jazdy, przy którym znajdował się Karol Krysiński, napadnięty został przez silny oddział jazdy i piechoty rosyjskiej w Syrnikach. Po…

30 XII 1863
Majdan

W kolonii niemieckiej Majdanie w Lubartowskiem napadli kozacy na oddziałek Jana Rostworowskiego, wystawiony na pikietach oddziału Karola Krysińskiego i równocześnie…

25 XII 1863
Łęczna

Major Michał Marecki we święta Bożego Narodzenia miał zabrać w mieście Łącznie do niewoli 33 dragonów z uzbrojeniem i końmi.

24 XII 1863
Żółkiewka

Karol Krysiński i Walery Kozłowski po cofnięciu się Lucjana Dąbrowskiego, ruszyli spiesznym marszem ze swoim drobnym oddziałkiem konnicy w Podlaskie,…

22 XII 1863
Brzeźnica Książęca

Reszta oddziału Kajetana Cieszkowskiego, dowodzonego teraz przez Bronisława Gromejkę, zaskoczona przez przeważne siły nieprzyjacielskie, pod gradem kul i kartaczy zmuszona…

21 XII 1863
Bratoszowiec

Po kilku tygodniowym organizowaniu się przeszedł pułkownik Lucjan Dąbrowski w nocy 21 grudnia z oddziałem liczącym 78 piechoty i 11…

19 XII 1863
Przybysławice

W połowie grudnia 1863 r. połączone oddziały majorów Józefa Lenieckiego, Michała Mareckiego i Gozdawy przedsięwzięły ekspedycję na południe Lubelskiego w…

14 XII 1863
Cyców

Pod Cycowem Rosjanie otoczyli z dwóch stron, powstańczą piechotę pod dowództwem Bugusława Ejtminowiczowa, lecz napadnięci z tyłu przez jazdę Walerego…

11 XII 1863
Dubienka

Major Zaremba, wsparty przez hufiec konny Ponińskiego, udał się ku Dubience, którą obsadził dnia 11 grudnia. Załoga tego miasta, licząca…

10 XII 1863
Korbutowa Wola

W okolicy Korbutowej Woli skoncentrowało się kilka oddziałów powstańczych, mianowicie majorów Józefa Lenieckiego, Michała Mareckiego, Józefa Etnera oraz piechota Walerego…

2 XII 1863
Siedliszcze

W gminie Siedliszcze mieli Rosjanie rozbić znaczny oddział powstańców, którzy mieli stracić 39 zabitych i 33 rannych.

1 XII 1863
Huta Krzeszowska

W odpowiedzi na nocny napad w Hucie Krzeszowskiej wpadli Karol Krysiński i Walery Kozłowski niespodzianie nad ranem na część oddziału…

30 XI 1863
Huta Krzeszowska

W okolicy Biłgoraja krążyły nad kordonem oddziałki Walerego Kozłowskiego i Karola Krysińskiego, ścigane przez rosyjskiego kapitana sztabowego Graufelda. Na jeden…

29 XI 1863
Nowosiółki

Między Radkowem a Nowosiółkami powstańcy mieli rozbić secinę kozaków przybyłych z Dołhobyczowa.

26 XI 1863
Garbów

Walery Wróblewski z jazdą z pod Kolana zwrócił się na północ i niebawem w Ostrowie zszedł się z Karolem Krysińskim,…

20 XI 1863
Malinówka

Cofając się z Rudki w ciemnościach nocy ku Łowczy oddziały Karola Krysińskiego rozdzieliły się i część zaszła do Bukowej, aż…

19 XI 1863
Rudka

Na odgłos strzałów armatnich wysłał Walery Kozłowski, który w nocy na 20 listopada stanął w Chudczach, wachmistrza Weissa z sześcioma…

19 XI 1863
Rudka

Po dwóch dniach walk cała piechota Karola Krysińskiego, mając na piętach nieprzyjaciela, który nie dał się zmylić dywersją jazdy Walerego…

19 XI 1863
Tarnawka

Odłączywszy się z jazdą od głównej siły Karola Krysińskiego stanął Szumski na noc w Tarnawce. Żołnierze nocowali w stajni, a…

18 XI 1863
Łańcuchów

Nocując z 17/18 listopada w Jaszczowie, dowiedział się Walery Kozłowski, że Rosjanie  znajdują się w Łańcuchowie. Wyprawił się więc na…

18 XI 1863
Puchaczew

Idąc z Uścienic spotkał się Józef Leniecki prowadzący swój oddział i Szydłowskiego dnia 17 listopada z majorem Michałem Mareckim i…

12 XI 1863
Annopol

Wysłany 9 listopada z Janowa, rosyjski podpułkownik Krzywobłocki z cztery i pół kompani, z dwoma działami, seciną kozaków i 35…

11 XI 1863
Ciotusza

Dnia 10. listopada oddziałek żandarmerii Świdzińskiego, podsunąwszy się w 25 koni pod Chodowańce i ułatwiwszy przejście kilku ochotnikom konnym, ruszył…

10 XI 1863
Łączna

W okolicy Łącznej starł się Walery Kozłowski z Rosjanami.

9 XI 1863
Chełm

Michał Heidenrich "Kruk", zgromadziwszy kilka oddziałów, miał zadać Rosjanom porażkę w okolicy Chełma.

4 XI 1863
Bojanówka

Z rozkazu Tomasza Wierzbickiego, dowodzący częścią jego kawalerii, rotmistrz Ludwik hrabia Mycielski, na czele garstki kawalerii urządzając rekonesans, natknął się…

2 XI 1863
Chełm

Dotarłszy do Chełma rozłożył się oddział Walerego Kozłowskiego na cmentarzu, gdy z przeciwnej strony ukazała się rosyjska jazda z kolumny…

2 XI 1863
Mołoduszyn

Opuściwszy 30 października Turobin nad ranem, wieczorem tegoż dnia znowu połączył Wierzbicki wszystkie oddziały, po czym wysłał je różnymi drogami…

31 X 1863
Radków

Z organizujących się w zaborze austriackim w nocy z 29/30 października równocześnie trzy partie powstańcze miały wkroczyć na teren walki,…

28 X 1863
Goraj

Kiedy siły rosyjskie w południowej części Lubelskiego koncentrowały się ku Wiśle, równocześnie pod Turobinem od dnia 28 do 29 października…

25 X 1863
Żulin

Naczelnik rosyjski obwodu krasnostawskiego wyruszył z dwoma kompaniami, połową szwadronu ułanów i 20 kozakami przeciw oddziałkowi 50 jazdy powstańczej, których…

25 X 1863
Mołozów

Ruszywszy w głąb Hrubieszowskiego spotkał się major Czyżewicz z oddziałkiem żandarmerii Adolfa Ottona „Junoszy”, liczącym 30 koni. Pod Mołozowem otrzymano…

25 X 1863
Jarczów

W nocy z 24. na 25. października sformował się w Hrubieszowskiem na pograniczu zaboru austriackiego oddziałek 64 koni pod dowództwem…

25 X 1863
Lublin

Zdążając ku Turobinowi zaalarmował Karol Krysiński podjazdem 30 koni miasto Lublin. Powstańcy wpadłszy z dwóch stron zranili rosyjskie pikiety i…

22 X 1863
Zezulin

Wobec zbliżania się nieprzyjaciela do Lipniaka, gdzie się organizowały nowe powstańcze oddziały, wyruszył stamtąd Karol Krysiński, aby odciągnąć Rosjan. Wysławszy…

22 X 1863
Łążek

Oddział majora Śląskiego, wkroczywszy w Lubelskie, połączył się z oddziałem generała Aleksandra Waligórskiego. Po pięciu dniach ustawicznych marszów dniem i…

18 X 1863
Lublin

Kapitan Walery Kozłowski z oddziałem „Ćwieków” przeszedł przez Piaski z rozkazem zaalarmowania Lublina, a podpułkownik Józef Rucki szedł przez Kanie,…

6 X 1863
Salomin

Część oddziału, formowanego przez Wierzbickiego w lasach Gościradowa między Agatówką a Salominem, napadnięta przez przeważające siły rosyjskie, naprowadzone przez chłopa…

3 X 1863
Łęczna

Z oddziału Józefa Ruckiego w Chełmskiem wysłano 25 koni w celu przeprowadzenia ochotników. Oddziałek ten napadnięty przez Rosjan, straciwszy jednego…

30 IX 1863
Zakrzew

Oddział żandarmów krasnostawskich napadł pod Zakrzewem na kozaków, ubił im sześciu ludzi, a sam bez straty pomknął dalej.

25 IX 1863
Nowy Staw

Przeszedłszy Łęczną i zniszczywszy most za sobą, spocząwszy ruszył Walery Kozłowski z oddziałem „Ćwieków” przez Kijany ku Zawieprzycom, niszcząc za…

24 IX 1863
Puchaczew

Spod Batorza oddział Kajetana Cieszkowskiego (oddział „Ćwieków”), dowodzony teraz przez Walerego Kozłowskiego, wymykając się pościgowi, 9 września przybył na noc…

6 IX 1863
Batorz

Od zwycięskiej potyczki pod Panasówką Rosjanie parli bezustannie na oddziały Marcina Borelowskiego („Lelewel”) i Kajetana Cieszkowskiego („Ćwiek”). Siły Rosjan otaczające…

6 IX 1863
Żółkiewka

Rosyjski dowódca Suchonin idący od Zamościa z trzema kompaniami finlandzkich strzelców i przecinający drogę Marcinowi Borelowskiemu („Lelewel”), nim jeszcze spotkał…

3 IX 1863
Panasówka

Po dwudniowym organizowaniu się opuścił Marcin Borelowski „Lelewel” z podpułkownikiem Grudzińskim przy boku, terytorium zaboru austriackiego i przedzierając się przez…

2 IX 1863
Biłgoraj

Spod Ireny pociągnął oddział Kajetana Cieszkowskiego przez lasy pod Biłgoraj, a za nim pułkownik Gieorgij Miednikow posłał dwie kompanie z…

29 VIII 1863
Irena

Oddział Kajetana Cieszkowskiego „Ćwieka”, przeszedłszy Wisłę pod Puławami w połączeniu z Dolińskim wrócił w Lubelskie i spotkał się 29 sierpnia…

24 VIII 1863
Fajsławice

Pełniący obowiązki naczelnika województwa lubelskiego major Józef Rucki, otrzymawszy od generała Aleksandra Waligórskiego wezwanie do posunięcia się ku kordonowi w…

18 VIII 1863
Lublin

Dążąc do połączenia się z podpułkownikiem Józef Ruckim, wskutek rozkazu tegoż, V oddział województwa lubelskiego, pod dowództwem Walerego Kozłowskiego, częścią…

8 VIII 1863
Żyżyn

Przechodząc przez szosę warszawsko-lubelską koło Żyżyna, z korespondencji szyfrowanej, zabranej na stacji pocztowej, dowiedział się Heidenreich, że wojenna poczta z…

5 VIII 1863
Depułtycze

Świeżo utworzony przez Kajetana Cieszkowskiego („Ćwieka”) oddział w połączeniu z oddziałem po Dionizym Czachowskim, dowodzonym przez majora Władysława Eminowicza, zanocowawszy…

4 VIII 1863
Chruślina

Dnia 4 sierpnia, stojąc z oddziałami Wierzbickiego, Karola Krysińskiego, Lutyńskiego i Jarockiego i wraz eskortą pułkownika Grzymały we wsiach Chruślinie,…

30 VII 1863
Częstoborowice

Jankowski z Zielińskim, połączywszy się z oddziałem Grzymały, mając razem około 1000 ludzi, zatrzymali się we dworze w Rybczewicach. Niebawem…

24 VII 1863
Kania Wola

Celem lustracji oddziałów operujących w danej chwili w obwodach radzyńskim, łukowskim i lubelskim, wezwał je pułkownik Michał Heidenreich (Kruk) do…

22 VII 1863
Brzezno

Wysłany przez gen. porucznika Kazlannikowa pułkownik Czyśladzew na czele dwóch kompanii orelskiego pułku, szwadronu dragonów, seciny kozaków, wyruszył z Uściługa…

18 VII 1863
Polichno

Objąwszy dowództwo nad oddziałem zorganizowanym przez Wagnera, pułkownik Wierzbicki urządził dnia 18 lipca o godzinie 5.00 rano w lesie między…

9 VII 1863
Świerże

Po kilkudniowym pobycie nad Bugiem, gdy Wysocki już był rozbity, wyruszył major Józef Rucki ku Włodawie w celu połączenia się…

6 VII 1863
Wielka Bukowa

Po kilkudniowym pobycie nad Bugiem, gdy Wysocki już był rozbity, wyruszył major Józef Rucki ku Włodawie w celu połączenia się…

2 VII 1863
Krasnystaw

Po powrocie Niedźwiedzkiego i Ottona do obozu wysłał Józef Rucki powtórnie Niedźwieckiego z komendą jazdy w celu zaalarmowania Krasnegostawu. Atak…

29 VI 1863
Lublin

Major Józef Rucki, objąwszy dowództwo nad oddziałkami uformowanymi przez Brzozę, Skawińskiego, Gembskiego i Michała Witkowskiego przez kilka tygodni, nie ruszając…

27 VI 1863
Sobieszczany

Oddział Wagnera urządził pod Sobieszczanami zasadzkę na dwie kompani wojska rosyjskiego. W krótkiej, lecz stanowczej walce Rosjanie, straciwszy podobno 12…

30 V 1863
Chruślina

Pułkownik Marcin Borelowski („Lelewel”) zebrawszy w zaborze austriackim nowy oddział, 20 maja w okolicy Zamchu wkroczył do Królestwa Polskiego na…

24 V 1863
Sobolew

W różnych punktach Lubelskiego poczęły się tworzyć pod koniec kwietnia nowe oddziały powstańcze. W okolicach Sielca, koło Chełma, żwawy młodzieniec…

19 V 1863
Tuczapy

O świcie 19 maja Jan Żalplachta (Zapałowicz) i Jan Czerwiński stanęli między Starą Wsią a Tuczapami. Czerwiński zajął lasy tuczapskie.…

18 V 1863
Turkowice

Pod dowództwem Jana Żalplachty (Zapałowicza) wkroczył 13 maja zorganizowany w zaborze austriackim i dobrze uzbrojony oddział powstańców, składający się z…

11 V 1863
Huta Krzeszowska

Rosyjski podpułkownik Gieorgij Miednikow wyruszył z Tarnogrodu a idąc wzdłuż kordonu napotkał na dawny obóz powstańczy, który Antoni Jeziorański podpalił.…

6 V 1863
Kobylanka

Rosjanie koncentrowali znaczne siły wojska, około 2000 ludzi, przeciw Antoniemu Jeziorańskiemu, który wciąż stojąc pod Tepiłami, obwarowywał roztropnie obóz zasiekami…

1 V 1863
Kobylanka

Mianowany naczelnikiem wojennym Lubelskiego generał Antoni Jeziorański na czele 704 ludzi wkroczył 27 kwietnia do Królestwa Polskiego i nie zapuszczając…

28 IV 1863
Boby

W okolicach Bychawy sformował Jan Czerwiński oddział z którym dnia 28 kwietnia stanął w Bobach. Przeciw powstańcom, z których 200…

24 IV 1863
Józefów

Zebrawszy uszczuplony do 250 ludzi po starciu pod Borowymi Młynami oddział, wymykając się z ciągłej obławy nieprzyjaciela, znowu znalazł się…

16 IV 1863
Borowe Młyny

Oddział pułkownika Marcina Borelowskiego („Lelewel”), liczący 300 ludzi dobrze uzbrojonych, znajdując się w lasach między Borowcem a Majdanem Sopockim, napadnięty…

24 III 1863
Krasnobród

Z Hrubieszowa, gdzie 22 marca Marcin Borelowski („Lelewel”) spalił magazyny rosyjskie, ruszył pod Krasnobród i 23 marca wieczorem stanął na…

21 III 1863
Ciosmy

W dalszym pochodzie minąwszy wieś Banachy, stanął Leon Czechowski między Ciosmami a Hutą Krzeszowską, gdzie na silnej, leśnej i bagnistej…

20 III 1863
Szuszki

Idąc z pod Potoka na północ-zachód stanął Leon Czechowski obozem w lesie koło wsi Szuszki, zburzywszy most na Tanwi. Rosjanie…

20 III 1863
Potok

Pułkownik Leon Czechowski, przy którym znajdował się major Jan Żalplachta, dnia 15 marca wkroczył z zaboru austriackiego na Tarnogród w…

4 III 1863
Łuszczowa

Wysłany przez Marcina Borelowskiego (Lelewela) w marszu oddziałek 15 koni wpadł do Kocka, gdzie zabrawszy kasę, ruszył z powrotem do…

26 II 1863
Zezulin

Z częścią rozbitków spod Rudki ruszył Kazimierz Bohdanowicz na Puchaczew a proklamując w okolicy Rząd Narodowy w Łęcznej i Nadrybiu,…

22 II 1863
Żalin

Zebrawszy rozbitków spod Rudki, Mikołaj Nieczaj, stanął obozem na folwarku należącym do Żalina, wśród lasów i błot. Tutaj połączył się…

17 II 1863
Rudka

Po kilku dniach pobytu w Dubience, Mikołaj Nieczaj i Oswald Radziejowski ruszyli ku Świerźym, gdzie połączyła się z nimi kawaleria …

14 II 1863
Tarnogród

W nocy na 14 lutego oddział powstańczy napadł na kozaków w Tarnogrodzie i zmusił ich do opuszczenia miasta.

8 II 1863
Zwierzyniec

Po mordach w Tomaszowie wojsko rosyjskie pod dowództwem podpułkownika Grigorija Emanowa udało się do Zwierzyńca,, gdzie spaliło zamek i folwark…

6 II 1863
Kazimierz

Po krótkiej wymianie strzałów ze zbliżającą się kolumną rosyjską podpułkownika Gieorgija Miednikowa, Antoni Zdanowicz i Leon Frankowski opuścili Kazimierz i…

5 II 1863
Tomaszów

Dnia 5 lutego Rosjanie na podwodach przybyli do Tomaszowa. Siła ich składała się z dwóch kompanii archangielskiego pułku, 200 kozaków…

1 II 1863
Bukowo

Powstańcy napadli na posterunek bukowski rosyjskiej VI kompani.

1 II 1863
Tarnogród

Powstańcy napadli na oddziałek szóstej kompani koło Tarnogrodu.

1 II 1863
Józefów

Obawiając się napadu ruchliwego Henryka Gramowskiego, Rosjanie przez ściągnięcie z różnych punktów celników powiększyli załogę, która składała się ze 150…

31 I 1863
Józefów

Ze Szczebrzeszyna rzucił się Henryk Gramowski na Józefów, gdzie starłszy się z Rosjanami, kilkunastu pojmał a trzech położył trupem.

30 I 1863
Szczebrzeszyn

W powiecie zamojskim na czele powstania stanął dzielny i ruchliwy leśnik Henryk Gramowski. Z garstką ludzi rzucił się na Szczebrzeszyn,…

28 I 1863
Krzeszów

Powstańcy natarli na oddziałek rosyjskiej V kompani, konsystujący w komorze celnej Krzeszowa i zraniwszy kilku, a dwóch oficerów wziąwszy do…

24 I 1863
Kurów

W Kurowie, połączony z oddziałem Antoniego Zdanowicza, przez kilka dni organizował się Leon Frankowski, nie zaczepiany przez silne załogi miast…

24 I 1863
Józefów Ordynacki

Piętnastu kozaków X pułku dońskiego, wysłanych do Józefowa Ordynackiego, zaatakowali powstańcy, a zabiwszy im trzech ludzi i tyle samo zraniwszy,…

23 I 1863
Słupie

Koło Słupi Modliborowskiej pod Janowem starł się mały oddział powstańców ze znacznymi siłami piechoty rosyjskiej. Rosjanie, mszcząc się na właścicielu…

23 I 1863
Janów

Powstańcy mieli zająć miasto które następnego dnia opuścili.

23 I 1863
Kazimierz

Znany z pracy organizacyjnej Leon Frankowski, z oddziałem, którego rdzeń stanowili „Puławiacy“, to jest młodzież szkoły politechnicznej, miał uderzyć na…

23 I 1863
Hrubieszów

Oddział zebrany przez Mikołaja Nieczaja - lekarza z Dubienki, Rusina prawosławnego, liczący około 400 ludzi, zajął w nocy z 22/23…

23 I 1863
Sawin

W Sawinie powstańcy starłszy się z Rosjanami zostali odparci.

23 I 1863
Mała Bukowa

Do Małej Bukowej przybył nieznaczny oddział ułanów celem aresztowania Kazimierza Bohdanowicza, obwinionego o udział w zabiciu denuncjanta i zdrajcy Starczewskiego.…

23 I 1863
Lubartów

Główne siły sprzysiężonych w Lubelskiem koncentrowały się w okolicy Lublina. Naczelnik Cywilny Województwa Lubelskiego, Kazimierz Gregorowicz, patron trybunału, postanowił nie…

21 I 1863
Kraśnik

Zbierający się w lasach ordynackich poborowi już 21 stycznia wstrzymali pod Kraśnikiem pocztę idącą z Janowa do Lublina, przy czym…

29 IV 1865
Sypyłki

W początkach marca 1865 r. ukrywał się ksiądz Stanisław Brzóska u sołtysa i kowala zarazem Ksawerego Bielińskiego w Sypyłkach wraz…

29 XII 1864
Przewuźki

Przez cały 1864 r., w chwili gdy już nigdzie powstania nie było, ks. Stanisław Brzózka dowodził konnym oddziałem 40 ludzi…

21 V 1864
Garwrolin

W okolicy Garwolina ostatni raz miało posłużyć szczęście garstce niedobitków powstańców, a Rosjanie swoich rannych na kilku (11 ?) podwodach…

1 V 1864
Chromna

Rosyjski porucznik Aksentiew wykrywszy w Chromnej drobny oddziałek powstańców, otoczywszy folwark, wziął go do niewoli wraz z dowódcą Strzyżewskim, według…

16 IV 1864
Ulęże

Podpułkownik Krysiński (?) walczył dnia 16 kwietnia z Rosjanami pod Ułężem.

2 IV 1864
Cisownik

Wkroczywszy do Królestwa Polskiego posuwał się Walenty Lewandowski w głąb Podlasia na czele oddziałku liczącego do 50 ludzi. Pod Cisownikiem…

14 II 1864
Garwolin

Goło Garwolina miała zajść potyczka pomiędzy powstańcami a wojskami rosyjskimi. 

10 II 1864
Drupia

Nazajutrz po starciu koło Mord oddział 25 kozaków pod dowództwem Jeremina, napadł na oddziałek 40 powstańców w Drupii. Według raportu…

10 II 1864
Smolanka

Wysłany 10 lutego z Łukowa rosyjski chorąży Derewniski napadł w Smolance na powstańczy oddział konny w sile 70 ludzi i…

9 II 1864
Mordy

Oddział kozaków, dowodzony przez uriadnika Jeremina w sile 27 ludzi, spotkał się z powstańczą jazdą pod dowództwem Neumana. Według raportu…

9 II 1864
Wólka Konopczana

Kapitan sztabu Szweryn pod Wólką Konopczaną napadł na oddział Józefa Lenieckiego. Powstańcy mimo dzielnej obrony musieli ustąpić wobec przewagi nieprzyjaciela…

6 II 1864
Lisia Wólka

W Lisiej Wólce oddziałek powstańców napadł na straż wiejską i żołnierzy kostromskiego pułku i zraniwszy chłopa i rosyjskiego żołnierza, wycofał…

19 I 1864
Rutka Korybutowa

Zaprzestawszy pościgu kozaków pod Wojciechowem, zwrócił się Walery Wróblewski, nie mając więcej nad 40 koni, na północ. Przeszedłszy przez Wieprz…

6 I 1864
Uścimów

Major Bogusław Ejtminowicz, odcięty pod Ossową, przybywszy z piechotą do Żylina, rozdzielił oddziałek na części, a zatrzymawszy jedną kompanię przy…

1 I 1864
Oziemkówka

Rosyjski lotny oddział 100 czerkiesów pod dowództwem Zankisowa, wyszedłszy 23 grudnia z Warszawy, spotkał się w Oziemkówce z oddziałkami 75…

31 XII 1863
Ossowa

Z Małej Bukowej oddziały Walerego Wróblewskiego, Ponińskiego, Krukowieckiego, Szydłowskiego i Ejtminowicza przeszły niedaleko Łukówka i kierując się od razu ku…

25 XII 1863
Wola Osowińska

W nocy z 24/25 grudnia stojąc w Gułowie koło Adamowa z eskortą swoją i jazdą majora Lutyńskiego, razem w 240…

16 XII 1863
Wola Osowińska

Jazda Walerego Wróblewskiego napadnięta pod Wolą Osowińską przez kozaków, odparła siły rosyjskie zabiwszy im sześciu ludzi.

16 XII 1863
Żebrak

Ścigany przez Rosjan oddział powstańczy spod Woli Okrzejskiej,  został dopadnięty przez rosyjskiego podpułkownika Rambacha pomiędzy Żebrakiem nad Kostrzynią a Oleszycami.…

9 XII 1863
Wola Okrzejska

Junosza wspólnie z majorem Czyżewiczem, eskortujący piechotę Gozdawy ze 150 ludzi złożoną, zostali zaatakowani pod Łęgiem przez rosyjskiego majora Wasileńkę…

2 XII 1863
Zastawie

Zebrawszy rozbity w okolicy Żelechowa oddział, zatrzymał się Szydłowski w Zastawiu. Tutaj doścignął go von Brinken, wysłany znowu przeciw Szydłowskiemu…

23 XI 1863
Andrzejów

Krysiński, po bitwie pod Malinówką, zatrzymawszy przy sobie tylko jazdę, ruszył znowu na Podlasie, kierując się ku Radzyniowi. W marszu…

20 XI 1863
Żelechów

Wysłany z Siedlec, rosyjski pułkownik baron von Brinken natarł w okolicy Żelechowa na oddział Jankowskiego. W krwawej utarczce piechota odcięta…

18 XI 1863
Kolano

Pobiwszy nieprzyjaciela pod Rossoszą ruszyli Krysiński i Ejtminowicz rano do Połubicz, zabrawszy wszystkich rannych powstańców i Rosjan do szpitala. Dnia…

17 XI 1863
Rossosz

Oddziały podpułkownika Krysińskiego i piechota litewska majora Bogusława Ejtminowicza, liczące razem 400 strzelców, 200 kosynierów i 100 jazdy, stanęły 16…

14 XI 1863
Stulno

Oddziałek jazdy powstańczej (60 ludzi) przerzucił się przez Bug pod Młynem (?) a ukarawszy przez powieszenie strażnika karczmy na drodze…

13 XI 1863
Kisielsk

Z Siedlec wyruszył rosyjski major Morozow z trzema kompaniami piechoty i dwoma działami, połową szwadronu ułanów i seciną kozaków przeciw…

10 XI 1863
Uścienice

Po potyczce pod Finkówką podpułkownik Szydłowski dla słabości i innych powodów opuścił obóz. Dowództwo zdał na majora Józefa Lenieckiego, który…

9 XI 1863
Włodawa

W czasie pobytu na Lipniaku, Krysiński kilkakrotnie urządzał wyprawy konne na Włodawę. Raz konny oddziałek Rostworowskiego w nocy na traktat…

8 XI 1863
Finkówka

Po walkach w okolicach Mińska ( zobacz Mienia 4 listopada 1863 r.) oddział poległego Kobylińskiego, dowodzony przez Szajbę i Kwapiszewskiego,…

7 XI 1863
Wytyczno

Na wiadomość, otrzymaną w obozie w Lipniaku, że oddział kozaków przybył do Wytyczna, wysłał Krysiński kilka oddziałków jazdy, aby z…

19 X 1863
Raczyny

Rosyjska kompania piechoty z jazdą, pod dowództwem pułkownika Blumentala, wysłana z Białej celem konfiskowania koni poczty powstańczej, przeszedłszy przez Raszyny…

15 X 1863
Włodawa

Stojący we Włodawie, rosyjski pułkownik Ertel, wzmocniony oddziałem, przysłanym mu przez generała Kazlannikowa, wyruszył przeciw powstańcom w kierunku Radzynia. Korzystając…

11 X 1863
Żabianka

Oddział konny powstańców, liczący około 100 ludzi, zabrał kasę pocztową w Żabiance i zatrzymał się na odpoczynek we dworze obywatelskim.…

6 X 1863
Przyłęk

Na czele garstki powstańców z oddziału Krysińskiego, ścigany przez kilka dni, starł się Bardet z majorem Domainen pod Przyłękiem, w…

26 IX 1863
Dęblin

Kilku jeźdźców Grzymały, odciętych od oddziału w czasie starcia pod Wolą Okrzejską, zaalarmowało przypadkowo twierdzę Dęblin i uszło następnie pogoni…

26 IX 1863
Wola Okrzejska

Oddział konny Grzymały, stanowiący właściwie eskortę jego jako naczelnika sił zbrój, województwa podlaskiego, stojący w okolicy Okrzei, rozbił pod Wolą…

24 IX 1863
Konstantynów

Połączone oddziały Ejtminowiczów i Barancewicza, przeszedłszy pod Mielnikiem (Łukawica 17 września 1863 r.) rzekę Bug, posunęły się pod Konstantynów. Ponieważ…

20 IX 1863
Korczew

Po starciu pod Brzeźnicą (7 września 1863 r.) Kwapiszewski, odłączywszy się ze swym szwadronem, wszedł w Bielskie, celem powiększenia oddziału.…

7 IX 1863
Chotycze

Partia majora Lutyńskiego, od kilku tygodni wciąż ścigana po różnych powiatach województwa, schowała się 7 września do powiatu bialskiego niedaleko…

4 IX 1863
Mysłów

Pod Mysłowem oddziały Jankowskiego i Zielińskiego, otoczone przeważającymi siłami piechoty rosyjskiej rzuciły się na jedną część kolumny nieprzyjacielskiej, i przebiły…

1 IX 1863
Białka

Dwie kolumny rosyjskie, które wyszły z Siedlec i Węgrowa starły się pod Białką z oddziałami Jankowskiego i Zielińskiego połączonymi z…

25 VIII 1863
Żelazna

Wróciwszy do powiatu warszawskiego zajął się Żychliriski reorganizacją oddziału, który doprowadził w kilka tygodni do liczby 300 uzbrojonych w sztucery,…

25 VIII 1863
Sarnaki

Przeciw Grzymale, mającemu 500 ludzi, wyprawili Rosjanie 24 sierpnia trzy kolumny z Białej i Konstantynowa Podlaskiego. Na pierwszą z tych…

19 VIII 1863
Sosnowica

Około 18 sierpnia ukazał się Krysiński ze swoim oddziałem na Podlasiu w lasach Sosnowicy. Przeciw niemu wyruszył z Radzynia kapitan…

31 VII 1863
Uścimów

Opuściwszy połączone pod Kaniowolą oddziały, major Rucki stoczył drobną potyczkę podjazdową z kozakami pod Uścimowem, skąd podsunął się pod Lublin…

11 VII 1863
Sławetycze

W dniu 11 lipca oddziały Jankowskiego i Zielińskiego, składające się z 350 strzelców i 400 kosynierów, Krysińskiego zaś ze 180…

7 VII 1863
Urszulin

Opuściwszy jazdę Ruckiego, Zieliński i Jankowski ruszyli przez Łowczę na Wereszczyn. Za Wereszczynem koło Andrzejowa doścignęły ich kolumny, z którymi…

5 VII 1863
Wyryki

Kapitan Krysiński, naczelnik wojskowy V oddziału radzyńskiego, znajdując się w lasach włodawskich nad Bugiem, otrzymawszy wiadomość o wyruszeniu przeciw niemu…

29 VI 1863
Parczew

Oddziały Krysińskiego i Etnera, wzmocnione 230 rozbitkami spod Róży, przyprowadzonymi przez Bardeta i księdza Stanisława Brzózkę, podsunęły się pod Parczów.…

23 VI 1863
Róża

Z Kałuszyna wyruszył w nocy 23 czerwca rosyjski generał-major Drejer na czele czterech kompani piechoty z plutonem dział, pół szwadronem…

19 VI 1863
Dubów

Krysiński, mający 180 piechoty pod dowództwem byłego oficera rosyjskiego Miłkowskiego, tyluż kosynierów dowodzonych przez Etnera i 50 jazdy pod dowództwem…

11 VI 1863
Żelechów

Po nieszczęśliwej bitwie pod Korytnicą Marcin Borelowski ("Lelwel") wszedł do Żelechowa, gdzie pozostał na noc. Borelowski prócz swego oddziału miał…

10 VI 1863
Zbilitów

Połączywszy się z jazdą Grzymały, Krysiński w nocy z 10/11 czerwca urządził pod Zbilitowem zasadzkę w lesie na dwie kompanie…

10 VI 1863
Sokołów

Oddział Lutyńskiego, operującego w 200 ludzi w okolicach Węgrowa, starł się w pobliżu Sokołowa z kolumną rosyjską, a gdy nadszedł…

10 VI 1863
Korytnica

Pułkownik Marcin Borelowski ("Lelewel"), przybyły z Lubelskiego, powziąwszy 9 czerwca wiadomość, że Rosjanie mają prowadzić znaczniejszy transport pieniędzy z Dęblina…

9 VI 1863
Międzyrzecz

W Bialskiem, w okolicy Piszczącą, Grzymała począł organizować oddział z jazdy i piechoty i w nocy z 8/9 czerwca zaalarmował…

8 VI 1863
Stoczek

Żandarmeria narodowa we województwie podlaskim, pod dowództwem Łaskiego, wielką rozwijała ruchliwość, ciągle niepokojąc Rosjan, sprzątając im pikiety, przecinając odwroty, albo…