Gombin – 26 I 1863 – (woj. mazowieckie)

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: Stanisław Zieliński

Oddział powstańczy napadł w nocy 25/26 stycznia o godzinie 1.00 w nocy na oddział 30 ludzi rosyjskiego pułku ołonieckiego dowodzonych przez podporucznika Iwanowa i cofnął się zabiwszy jednego Rosjanina i zraniwszy jednego. Rosyjski podporucznik w obawie ponownego napadu, wrócił do reszty swojej kompanii.

 

Podziel się w social media!

Metryka bitwy

Data: 26 I 1863
Lokalizacja: Gombin
Terytorium: Królestwo Polskie
Wynik: Zwycięstwo Polaków

Strony konfliktu

Powstańcy Styczniowi
Imperium Rosyjskie

Zobacz także

11 IX 1863
Lutomiersk

Pułkownik Matuszewicz, zebrawszy część rozbitków z pod Dalikowa, ucierał się pomyślnie w okolicy Lutomierska z trzema kompaniami piechoty, dwoma szwadronami…

29 VIII 1863
Nieznanice

Generał Edmund Taczanowski, będąc pewnym, że przepędzeni ze wsi kozacy zawiadomią konsystującą w Częstochowie załogę o pochodzie wojsk powstańczych, ruszył…

28 VIII 1863
Borówno

Oddziały trzech powiatów województwa kaliskiego pod dowództwem pułkownika Franciszka Kopernickiego, połączywszy się ostatecznie w Rząśni w ogólnej liczbie 260 strzelców…