Warsztaty gry wielkoformatowej w Pińczowie

Koncert „1863 – Ku Wolności” dostępny online

Powstanie Styczniowe na ziemiach jasielszczyzny

Wystawa „A mundury ich były szaraczkowe. Śladami Powstania Styczniowego w powiecie kaliskim”

Obchody bitwy pod Małogoszczem

Wystawa „Twarze Powstania Styczniowego” otwarta

Uroczystości rocznicowe z udziałem Prezydenta RP w Bodzentynie

Wystawa o Powstaniu Styczniowym w Łazienkach Królewskich

Uroczystości w Łochowie

Uroczystości rocznicowe z udziałem prezydentów Polski i Litwy

Uroczystości rocznicowe z udziałem prezydentów Polski i Litwy